เหล็กไทยเจอศึกใหญ่! จีนบุกหนัก ส่งผลถล่มทลาย!

อุตสาหกรรมเหล็กไทยกำลังเผชิญวิกฤตหนัก! เหล็กจากจีนไหลเข้ามาบุกตลาดอย่างหนัก สร้างความเสียหายให้กับผู้ผลิตเหล็กไทยอย่างมหาศาล

สภาพตอนนี้
 • การใช้กำลังการผลิตเหล็กในประเทศต่ำเตี้ย เหลือเพียง 31% เท่านั้น
 • โรงงานเหล็กหลายแห่งต้องปิดกิจการ พนักงานถูกเลิกจ้างเป็นจำนวนมาก
 • อนาคตของอุตสาหกรรมเหล็กไทยมืดมน
สาเหตุหลัก
 • จีนส่งออกเหล็กมายังประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียนเพิ่มสูงขึ้น
 • จีนไม่สามารถส่งออกเหล็กไปยังสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป
 • จีนมีกำลังการผลิตเหล็กส่วนเกิน
 • เหล็กจีนมีการทุ่มตลาด และหลบเลี่ยงมาตรการทางการค้า
แนวทางแก้ไข
 1. รัฐบาลควรจำกัดการตั้งโรงงานเหล็กเพิ่มเติม
 2. รัฐบาลควรบังคับใช้มาตรฐานสินค้าเหล็ก อย่างเคร่งครัด
 3. รัฐบาลควรตอบโต้การทุ่มตลาดของจีน
 4. รัฐบาลควรสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐใช้สินค้าเหล็กไทย
หากไม่รีบแก้ไข อุตสาหกรรมเหล็กไทยอาจสูญพันธุ์ คนไทยกว่า 330,000 คน ที่ทำงานในอุตสาหกรรมเหล็ก อาจตกงาน อนาคตของเหล็กไทยอยู่ในมือของรัฐบาลแล้ว!
มาช่วยกันลุ้นว่า รัฐบาล จะช่วยเหลืออุตสาหกรรมเหล็กไทยทันหรือไม่?

แหล่งอ้างอิง : ไทยรัฐ 05/03/2024