เหล็กกล่อง (Steel Tube)

น้ำหนักเหล็กกล่อง (Steel Tube Weight) ของเหล็กแป๊บ เป็นเหล็กในกลุ่มเหล็กโครงสร้าง มีคุณสมบัติพิเศษคือ สามารถรับแรงต้านขณะใช้งานได้ดี นิยมใช้ทำโครงหลังคาเหล็ก หรือคานเหล็ก เป็นต้น

ราคาเหล็กกล่อง steel tube price เหล็กแป๊บเหลี่ยม


เหล็กกล่อง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เหล็กกล่องสี่เหลี่ยจตุรัส (เหล็กแป๊บเหลี่ยม) และ เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า (เหล็กแป๊บแบน)

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส (เหล็กแป๊บเหลี่ยม) คือเหล็กกล่องที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมจตุรัส ยาวมาตรฐานเส้นละ 6 เมตร หรือ 6,000 มิลลิเมตร การวัดความยาวนิยมวัดเป็นหน่วยมิลลิเมตร วัดแล้วต้องมีค่า +/- ได้ไม่เกิน 2% (ยาวไม่เกิน 6,120 มิลลิเมตร และไม่สั้นกว่า 5,880 มิลลิเมตร) ทุกเส้นต้องยาวเท่ากัน เหล็กกล่อง ประเภทนี้ นิยมนำมาใช้กับโครงสร้างที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมากนัก เช่น เสา นั่งร้าน สามารถนำไปใช้แทนไม้หรือคอนกรีตได้โดยการนำไปประยุกต์ เพราะมีน้ำหนักเบา และแข็งแรง ทนทาน

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า (เหล็กแป๊บแบน) คือเหล็กกล่องที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวมาตรฐานเท่ากันกับเหล็กแป๊บเหลี่ยม ทุกเส้นยาวเท่ากัน เหล็กกล่อง ประเภทนี้ใช้ทำ เสา นั่งร้าน และนำไปใช้แทนไม้หรือคอนกรีตได้เช่นเดียวกันกับเหล็กกล่องสี่เหลี่ยจตุรัส

น้ำหนักเหล็กกล่อง (Steel Tube Weight) น้ำหนักทั่วไป สำหรับเหล็กกล่องแบน

 • เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 1 นิ้ว หนา 0.90 มม. น้ำหนัก 5.80 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 1 นิ้ว หนา 1.00 มม. น้ำหนัก 6.20 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 3 x 1 1/2 นิ้ว หนา 1.00 มม. น้ำหนัก 9.60 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2 x 3/4 นิ้ว หนา 1.20 มม. น้ำหนัก 6.00 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 1 นิ้ว หนา 1.20 มม. น้ำหนัก 7.40 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 3 x 1 1/2 นิ้ว หนา 1.20 มม. น้ำหนัก 11.00 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 4 x 2 นิ้ว หนา 1.20 มม. น้ำหนัก 15.00 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 1 นิ้ว หนา 1.40 มม. น้ำหนัก 8.50 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 3 x 1 1/2 นิ้ว หนา 1.40 มม. น้ำหนัก 12.95 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 4 x 2 นิ้ว หนา 1.40 มม. น้ำหนัก 17.80 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 1 นิ้ว หนา 1.60 มม. น้ำหนัก 10.00 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 3 x 1 1/2 นิ้ว . หนา 1.60 มม. น้ำหนัก 14.90 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 4 x 2 นิ้ว หนา 1.60 มม. น้ำหนัก 20.00 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 5 X 2 นิ้ว หนา 1.70 มม. น้ำหนัก 27.00 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 5 x 3 นิ้ว หนา 1.70 มม. น้ำหนัก 28.60 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 6 x 2 นิ้ว หนา 1.70 มม. น้ำหนัก 30.80 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 1 นิ้ว หนา 2.50 มม. น้ำหนัก 15.00 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 3 x 1 1/2 นิ้ว หนา 2.50 มม. น้ำหนัก 24.20 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 4 x 2 นิ้ว หนา 2.50 มม. น้ำหนัก 32.20 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 5 x 3 นิ้ว หนา 2.50 มม. น้ำหนัก 43.00 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 6 x 2 นิ้ว หนา 2.50 มม. น้ำหนัก 43.00 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 5 x 2 นิ้ว หนา 2.70 มม. น้ำหนัก 42.00 กก./เส้น


น้ำหนักเหล็กกล่อง (Steel Tube Weight) น้ำหนัก มอก. JIS สำหรับเหล็กกล่องแบน

 • เหล็กกล่อง (มอก) ขนาด 2x1 นิ้ว หนา 2.30 มม. น้ำหนัก 14.28 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง (มอก) ขนาด 2x1 นิ้ว หนา 3.20 มม. น้ำหนัก 19.06 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง (มอก) ขนาด 3x1 1/2 นิ้ว หนา 2.30 มม. น้ำหนัก 22.15 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง (มอก) ขนาด 3x1 1/2 นิ้ว หนา 3.20 มม. น้ำหนัก 29.88 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง (JIS) ขนาด 4x2 นิ้ว หนา 2.30 มม. น้ำหนัก 28.90 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง (มอก) ขนาด 4x2 นิ้ว หนา 3.20 มม. น้ำหนัก 40.48 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง (JIS) ขนาด 5x3 นิ้ว หนา 2.30 มม. น้ำหนัก 39.56 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง (JIS) ขนาด 5x3 นิ้ว หนา 3.20 มม. น้ำหนัก 53.24 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง (JIS) ขนาด 6x2 นิ้ว หนา 2.30 มม. น้ำหนัก 38.38 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง (JIS) ขนาด 6x2 นิ้ว หนา 3.20 มม. น้ำหนัก 53.04 กก./เส้น
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย

สินค้าและบริการ (Products)