เหล็กกล่อง (Steel Tube)

น้ำหนักเหล็กกล่อง (Steel Tube Weight) ของเหล็กแป๊บ เป็นเหล็กในกลุ่มเหล็กโครงสร้าง มีคุณสมบัติพิเศษคือ สามารถรับแรงต้านขณะใช้งานได้ดี นิยมใช้ทำโครงหลังคาเหล็ก หรือคานเหล็ก เป็นต้น

ราคาเหล็กกล่อง steel tube price เหล็กแป๊บเหลี่ยม


เหล็กกล่อง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เหล็กกล่องสี่เหลี่ยจตุรัส (เหล็กแป๊บเหลี่ยม) และ เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า (เหล็กแป๊บแบน)

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส (เหล็กแป๊บเหลี่ยม) คือเหล็กกล่องที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมจตุรัส ยาวมาตรฐานเส้นละ 6 เมตร หรือ 6,000 มิลลิเมตร การวัดความยาวนิยมวัดเป็นหน่วยมิลลิเมตร วัดแล้วต้องมีค่า +/- ได้ไม่เกิน 2% (ยาวไม่เกิน 6,120 มิลลิเมตร และไม่สั้นกว่า 5,880 มิลลิเมตร) ทุกเส้นต้องยาวเท่ากัน เหล็กกล่อง ประเภทนี้ นิยมนำมาใช้กับโครงสร้างที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมากนัก เช่น เสา นั่งร้าน สามารถนำไปใช้แทนไม้หรือคอนกรีตได้โดยการนำไปประยุกต์ เพราะมีน้ำหนักเบา และแข็งแรง ทนทาน

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า (เหล็กแป๊บแบน) คือเหล็กกล่องที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวมาตรฐานเท่ากันกับเหล็กแป๊บเหลี่ยม ทุกเส้นยาวเท่ากัน เหล็กกล่อง ประเภทนี้ใช้ทำ เสา นั่งร้าน และนำไปใช้แทนไม้หรือคอนกรีตได้เช่นเดียวกันกับเหล็กกล่องสี่เหลี่ยจตุรัส

น้ำหนักเหล็กกล่อง (Steel Tube Weight) น้ำหนักทั่วไป สำหรับเหล็กกล่องแบน

 • เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 1 นิ้ว หนา 0.90 มม. น้ำหนัก 5.80 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 1 นิ้ว หนา 1.00 มม. น้ำหนัก 6.20 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 3 x 1 1/2 นิ้ว หนา 1.00 มม. น้ำหนัก 9.60 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2 x 3/4 นิ้ว หนา 1.20 มม. น้ำหนัก 6.00 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 1 นิ้ว หนา 1.20 มม. น้ำหนัก 7.40 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 3 x 1 1/2 นิ้ว หนา 1.20 มม. น้ำหนัก 11.00 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 4 x 2 นิ้ว หนา 1.20 มม. น้ำหนัก 15.00 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 1 นิ้ว หนา 1.40 มม. น้ำหนัก 8.50 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 3 x 1 1/2 นิ้ว หนา 1.40 มม. น้ำหนัก 12.95 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 4 x 2 นิ้ว หนา 1.40 มม. น้ำหนัก 17.80 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 1 นิ้ว หนา 1.60 มม. น้ำหนัก 10.00 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 3 x 1 1/2 นิ้ว . หนา 1.60 มม. น้ำหนัก 14.90 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 4 x 2 นิ้ว หนา 1.60 มม. น้ำหนัก 20.00 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 5 X 2 นิ้ว หนา 1.70 มม. น้ำหนัก 27.00 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 5 x 3 นิ้ว หนา 1.70 มม. น้ำหนัก 28.60 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 6 x 2 นิ้ว หนา 1.70 มม. น้ำหนัก 30.80 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 1 นิ้ว หนา 2.50 มม. น้ำหนัก 15.00 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 3 x 1 1/2 นิ้ว หนา 2.50 มม. น้ำหนัก 24.20 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 4 x 2 นิ้ว หนา 2.50 มม. น้ำหนัก 32.20 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 5 x 3 นิ้ว หนา 2.50 มม. น้ำหนัก 43.00 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 6 x 2 นิ้ว หนา 2.50 มม. น้ำหนัก 43.00 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง ขนาด 5 x 2 นิ้ว หนา 2.70 มม. น้ำหนัก 42.00 กก./เส้น


น้ำหนักเหล็กกล่อง (Steel Tube Weight) น้ำหนัก มอก. JIS สำหรับเหล็กกล่องแบน

 • เหล็กกล่อง (มอก) ขนาด 2x1 นิ้ว หนา 2.30 มม. น้ำหนัก 14.28 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง (มอก) ขนาด 2x1 นิ้ว หนา 3.20 มม. น้ำหนัก 19.06 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง (มอก) ขนาด 3x1 1/2 นิ้ว หนา 2.30 มม. น้ำหนัก 22.15 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง (มอก) ขนาด 3x1 1/2 นิ้ว หนา 3.20 มม. น้ำหนัก 29.88 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง (JIS) ขนาด 4x2 นิ้ว หนา 2.30 มม. น้ำหนัก 28.90 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง (มอก) ขนาด 4x2 นิ้ว หนา 3.20 มม. น้ำหนัก 40.48 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง (JIS) ขนาด 5x3 นิ้ว หนา 2.30 มม. น้ำหนัก 39.56 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง (JIS) ขนาด 5x3 นิ้ว หนา 3.20 มม. น้ำหนัก 53.24 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง (JIS) ขนาด 6x2 นิ้ว หนา 2.30 มม. น้ำหนัก 38.38 กก./เส้น
 • เหล็กกล่อง (JIS) ขนาด 6x2 นิ้ว หนา 3.20 มม. น้ำหนัก 53.04 กก./เส้น
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย
ติดต่อพนักงานขาย