ท่อสตีม, ราคาท่อสตีม (Steam Pipe Price)

ท่อสตีม  ราคาท่อสตีม  น้ำหนักท่อสตีม

ราคาท่อสตีม ราคาสตีลลีดส์ เดือน มิถุนายน ปี 2565

ราคาท่อสตีม (Steam Pipe Price) ราคาสตีลลีดส์ (Steellead Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับราคาท่อสตีมหน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/หน่วย (บาท)
1ท่อสตีม SCH80 SML 1/4เส้น4.60129.50595.72
2ท่อสตีม SCH80 SML 3/8เส้น6.30121.65766.38
3ท่อสตีม SCH80 SML 1/2เส้น9.7075.18729.28
4ท่อสตีม SCH80 SML 3/4เส้น13.1066.59872.38
5ท่อสตีม SCH80 SML 1"เส้น19.40สินค้าหมดสินค้าหมด
6ท่อสตีม SCH80 SML 1"1/4เส้น26.80สอบถามสอบถาม
7ท่อสตีม SCH80 SML 1"1/2เส้น32.50สอบถามสอบถาม
8ท่อสตีม SCH80 SML 2"เส้น44.90สอบถามสอบถาม
9ท่อสตีม SCH80 SML 2"1/2เส้น68.50สอบถามสอบถาม
10ท่อสตีม SCH80 SML 3"เส้น91.60สอบถามสอบถาม
11ท่อสตีม SCH80 SML 3"1/2เส้น103.00สอบถามสอบถาม
12ท่อสตีม SCH80 SML 4"เส้น133.90สอบถามสอบถาม
13ท่อสตีม SCH80 SML 5"เส้น185.80สอบถามสอบถาม
14ท่อสตีม SCH80 SML 6"เส้น255.40สอบถามสอบถาม
15ท่อสตีม SCH80 SML 8"เส้น387.90สอบถามสอบถาม
16ท่อสตีม SCH80 SML 10"เส้น550.00สอบถามสอบถาม
17ท่อสตีม SCH80 SML 12"เส้น765.00สอบถามสอบถาม

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว เป็นราคา/เส้น ความยาวมาตรฐาน เส้นละ 6 เมตร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)  **ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาท่อสตีมขนาดอื่นๆ ได้จากผู้ขาย

ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อสินค้า

ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046
ดาวน์โหลด ภ.พ.20 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด หนังสือรับรอง คลิกที่นี่

สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ โทร. 086-127-4997 (สุจิน), 066-106-2488 (เนตรสุวรรณ) หรือ ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

การชำระค่าสินค้าและบริการ

** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)

การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า

กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาซอยศรีนครินทร์ 42, สาขาเทพารักษ์ 
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน

กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์) 

การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)