ราคาตะแกรงเหล็ก กรกฎาคม ปี 2566 (Steel Wire Mesh Price)

ตะแกรงเหล็ก, ราคาตะแกรงเหล็ก (Steel Wire Mesh and Expand sheet Price) สำหรับท่านที่ต้องการทราบภาวะราคาในขณะนี้ เพื่อใช้ประเมินราคาเพื่อวางแผนในการซื้อ มาดูภาวะราคาในช่วงนี้ว่าเป็นอย่างไร เหมาะแก่การซื้อหาในช่วงนี้หรือไม่

ราคาตะแกรงเหล็ก    

ตะแกรงเหล็ก คือ ตะแกรงเหล็กที่ทำมาจากเหล็กเส้นกลมใช้สำหรับเสริมคอนกรีต ผลิตด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ โดยมีมาตรฐานอ้างอิงคือ TIS 737-2531, TIS 747-2531 เป็นต้น ข้อดีของตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปคือ ประหยัด รวดเร็ว และแน่นอน

ตะแกรงเหล็กฉีก คือ แผ่นเหล็กที่ทำให้เกิดรูโดยการดึงเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ซึ่งทุกจุด ต่อยึดกันอย่างแข็งแรง ยากต่อการขาดจากกัน แข็งแรงทนทาน เป็นคุณสมบัติเด่นของตะแกรงเหล็กฉีก มีความปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย สวยงาม บำรุงรักษาและทำความสะอาดง่าย

ราคาตะแกรงเหล็ก ราคาส่วนกลาง กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ มิถุนายน ปี 2566

ราคาตะแกรงเหล็ก (Steel Wire Mesh and Expand sheet Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับราคาตะแกรงหน่วยราคา/ตร.ม. (บาท)
1เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็มตร.ม.27.00
2เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็มตร.ม.33.00
3เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็มตร.ม.44.00
4เหล็ก ศก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็มตร.ม.43.00
5เหล็ก ศก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็มตร.ม.57.00
6เหล็ก ศก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็มตร.ม.50.00
7เหล็ก ศก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็มตร.ม.67.00
8เหล็ก ศก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็มตร.ม.85.00
9เหล็ก ศก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็มตร.ม.64.00
10เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. ตรา ที เอ็มตร.ม.50.00
11เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็มตร.ม.59.00
12เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็มตร.ม.73.00
13เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็มตร.ม.97.00
14เหล็ก ศก. 7.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็มตร.ม.99.00
15เหล็ก ศก. 7.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็มตร.ม.133.00
16เหล็ก ศก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็มตร.ม.104.00
17เหล็ก ศก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็มตร.ม.130.00
18เหล็ก ศก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็มตร.ม.174.00
19เหล็ก ศก. 9.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็มตร.ม.220.00
20เหล็ก ศก. 10.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็มตร.ม.270.00

แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ http://www.price.moc.go.th

ราคาตะแกรงเหล็ก ราคาสตีลลีดส์ เดือน กรกฎาคม ปี 2566

เหล็กแผ่น กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) 

ลำดับราคาตะแกรงเหล็กหน่วยนน.กก./ม้วนราคา/กก.ราคา/ม้วน (บาท)
1WIREMESH 200 x 200 x 4.0 มม.มอก x 2.0 x 25 ม.เส้น46.6028.371,321.82
2WIREMESH 200 x 200 x 6.0 มม.มอก737 x 2.0 x 25 ม.เส้น108.6027.552,992.38

ลำดับราคาตะแกรงเหล็กฉีกหน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/หน่วย (บาท)
1แผ่นตะแกรงยืด ชุบซิงค์ 0.6 มม x 4' x 8' x 12.7 x 25.4 มม.เส้น2.20139.25306.34
2ตะแกรงเหล็กยืด (G-5) 1.6 มม. 4' x 8'เส้น17.7052.46928.56
3ตะแกรงเหล็กยืด (S-18) 2.3 มม. 4' x 8'เส้น10.7468.89739.88
4ตะแกรงเหล็กยืด (S-6) 1.6 มม. 4' x 8'เส้น6.20110.10682.64
5ตะแกรงเหล็กยืด (S-6) 2.3 มม. 4' x 8'เส้น13.5054.65737.76
6ตะแกรงเหล็กยืด (XG-06) 4.5 มม. 4' x 8'เส้น58.80สอบถามสอบถาม
7ตะแกรงเหล็กยืด (XG-11) 4.5 มม. 4' x 8'เส้น40.70สอบถามสอบถาม
8ตะแกรงเหล็กยืด (XG-12) 6.0 มม. 4' x 8' สัน 7.0 มมเส้น54.20สอบถามสอบถาม
9ตะแกรงเหล็กยืด (XG-13) 6.0 มม. 4' x 8' สัน 9.0 มมเส้น74.00สอบถามสอบถาม
10ตะแกรงเหล็กยืด (XG-21) 4.5 มม. 4' x 8'เส้น40.30สอบถามสอบถาม
11ตะแกรงเหล็กยืด (XG-22) 6.0 มม. 4' x 8'เส้น53.60สอบถามสอบถาม
12ตะแกรงเหล็กยืด (XG-23) 6.0 มม. 4' x 8'เส้น70.10สอบถามสอบถาม
13ตะแกรงเหล็กยืด (XS-31) 1.2 มม. 4' x 8'เส้น7.01สอบถามสอบถาม
14ตะแกรงเหล็กยืด (XS-32) 1.6 มม. x 4' x 8'เส้น12.05สอบถามสอบถาม
15ตะแกรงเหล็กยืด (XS-33) 2.3 มม. x 4' x 8'เส้น26.80สอบถามสอบถาม
16ตะแกรงเหล็กยืด (XS-41) 1.6 มม. x 4' x 8'เส้น6.78สอบถามสอบถาม
17ตะแกรงเหล็กยืด (XS-42) 2.3 มม. x 4' x 8'เส้น12.00สอบถามสอบถาม
18ตะแกรงเหล็กยืด (XS-42) 2.3 มม. x 5' x 10'เส้น19.08สอบถามสอบถาม
19ตะแกรงเหล็กยืด (XS-43) 3.2 มม. x 4' x 8'เส้น23.80สอบถามสอบถาม
20ตะแกรงเหล็กยืด (XS-51) 1.6 มม. x 4' x 8'เส้น7.46สอบถามสอบถาม
21ตะแกรงเหล็กยืด (XS-52) 2.3 มม. x 4' x 8'เส้น12.90สอบถามสอบถาม
22ตะแกรงเหล็กยืด (XS-53) 3.2 มม. x 4' x 8'เส้น23.90สอบถามสอบถาม
23ตะแกรงเหล็กยืด (XS-61) 2.3 มม. x 4' x 8'เส้น9.48สอบถามสอบถาม
24ตะแกรงเหล็กยืด (XS-62) 3.2 มม. x 4' x 8'เส้น17.60สอบถามสอบถาม
25ตะแกรงเหล็กยืด (XS-63) 4.5 มม. 4' x 8'เส้น30.90สอบถามสอบถาม
26ตะแกรงเหล็กยืด (XS-71) 2.3 มม. x 4' x 8'เส้น7.52สอบถามสอบถาม
27ตะแกรงเหล็กยืด (XS-72) 3.2 มม. x 4' x 8'เส้น11.92สอบถามสอบถาม
28ตะแกรงเหล็กยืด (XS-73) 4.5 มม. x 4' x 8'เส้น21.00สอบถามสอบถาม
29ตะแกรงเหล็กยืด (XS-75) 3.2 มม. x 4' x 8'เส้น7.30สอบถามสอบถาม
30ตะแกรงเหล็กยืด (XS-77) 6.0 มม. x 4' x 8'เส้น25.80สอบถามสอบถาม
31ตะแกรงเหล็กยืด (XS-33) 2.3 มม. x 5' x 10'เส้น41.48สอบถามสอบถาม
32ตะแกรงเหล็กยืด (XS-43) 3.2 มม. x 5' x 10'เส้น37.17สอบถามสอบถาม
33ตะแกรงเหล็กยืด (XS-52) 2.3 มม. x 5' x 10'เส้น20.15สอบถามสอบถาม
34ตะแกรงเหล็กยืด (XS-53) 3.2 มม. x 5' x 10'เส้น37.60สอบถามสอบถาม
35ตะแกรงเหล็กยืด (XS-62) 3.2 มม. 5' x 10'เส้น27.50สอบถามสอบถาม
36ตะแกรงเหล็กยืด (XS-63) 4.5 มม. 5' x 10'เส้น48.30สอบถามสอบถาม

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว เป็นราคา/เส้น ความยาวมาตรฐาน เส้นละ 6 เมตร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)  **ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาตะแกรงเหล็กขนาดอื่นๆ ได้จากผู้ขาย

สอบถาม/ ขอใบเสนอราคา/ สั่งซื้อสินค้า | แอดไลน์ คลิกเลย >>@steellead

ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046
ดาวน์โหลด ภ.พ.20 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด หนังสือรับรอง คลิกที่นี่

สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ โทร. 086-127-4997 (สุจินต์), 066-106-2488 (เนตรสุวรรณ) หรือ ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

การชำระค่าสินค้าและบริการ

** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)

การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า

กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาซอยศรีนครินทร์ 42, สาขาเทพารักษ์ 
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน

กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์) 

การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)