ข่าวสาร (Steellead News)

01/09/2016 Steellead เราติดต่อ ประสานงานตรงจากผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศ ลูกค้าโครงการ ผู้รับเหมารายใหญ่ และร้านค้าทั่วไป สามารถสั่งซื้อสินค้าโดยผ่าน Steellead ได้ในปริมาณตามที่ต้องการ 

31/08/2016 Steellead สามารถชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8 ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)

18/08/2016 Steellead จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด และผู้เสียภาษี ภายใต้ชื่อ "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย)" เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046

13/08/2016 Steellead เพิ่มช่องทางการติดต่อผ่าน Line@ อย่างเป็นทางการ ลูกค้าสามารถสแกน QR Code ผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือเพิ่มปกติโดยพิมพ์ @steellead

30/07/2016 Steellead ให้บริการข้อมูลสินค้าหลักที่จำหน่าย ในหมวดเหล็กโครงสร้าง (Structural Steel) ซึ่งเป็นข้อมูลด้านราคา ขนาด และรายละเอียดต่างๆ อาทิ เหล็กกล่อง เหล็กฉาก เหล็กตัวซี เหล็กรางน้ำ 

25/07/2016 Steellead เปิดให้บริการ LiveChat เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็วระหว่างพนักงาน และลูกค้า

24/06/2016 Steellead ทำการสำรวจความต้องการของตลาด ปริมาณความต้องการใช้เหล็กในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมลฑล

01/01/2016 Steellead ให้บริการความรู้ด้านเหล็กโครงสร้าง อาทิ เหล็กกล่อง เหล็กฉาก เหล็กตัวซี เหล็กเส้น รวมถึงวัสดุก่อสร้าง เน้นเรื่องของราคาเป็นหลัก โดยอ้างอิงราคาจาก กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์