ข่าวสาร (Steellead News)

เหล็กไทยพร้อมลุย! สู่ยุคใหม่ "Green Steel" กับฐานข้อมูลสุดล้ำ!

ข่าวดีสำหรับวงการเหล็กไทย! เอ็มเทค สวทช. จับมือ ส.อ.ท. ร่วมสร้างฐานข้อมูลกลางด้านสิ่งแวดล้อม ขานรับมาตรการ CBAM ของสหภาพยุโรป เตรียมพร้อมก้าวสู่ยุค "Green Steel" ผลิตเหล็กอย่างยั่งยืน รักษาโลก

อะไรคือ CBAM?

CBAM ย่อมาจาก Carbon Border Adjustment Mechanism เป็นมาตรการใหม่ของสหภาพยุโรป ที่ต้องการควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากสินค้าที่นำเข้า โดยจะเริ่มบังคับใช้กับสินค้าบางประเภท รวมถึงเหล็ก ในปี 2569

แล้วฐานข้อมูลนี้จะช่วยอะไร?

ฐานข้อมูลนี้เปรียบเสมือน "คลังความรู้" เกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิตเหล็กในไทย เก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถ:

  • ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของสินค้าเหล็ก
  • หาวิธีลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  • ปรับกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ตรงตามมาตรฐาน CBAM ของสหภาพยุโรป

นี่คือโอกาสทองสำหรับผู้ประกอบการเหล็กไทย!

การมีฐานข้อมูลนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับมาตรการ CBAM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการส่งออกเหล็กไปยังสหภาพยุโรป รักษาตลาดสำคัญนี้ไว้

อนาคตของเหล็กไทยสดใสแน่นอน!

ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เชื่อว่าผู้ประกอบการไทยจะสามารถปรับตัวและก้าวสู่ยุค "Green Steel" ผลิตเหล็กอย่างยั่งยืน รักษาสิ่งแวดล้อม

เตรียมพบกับเหล็กไทยที่ "Green" กว่าเดิม เร็วๆนี้!

แหล่งอ้างอิง : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย