ราคาเหล็กตัวซี กรกฎาคม ปี 2566 (Lip Channel Steel Price)

ราคาเหล็กตัวซี ที่นำเสนอนี้ เป็นราคากลางจากกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์สำหรับช่าง ผู้รับเหมา หรือผู้ที่ต้องการทราบราคากลางเพื่อใช้ประเมินโครงการ และประเมินค่าใช้จ่ายในการซื้อ รวมถึงใช้ต่อรองราคากับผู้ขาย และข้อมูลเกี่ยวกับราคาเหล็กตัวซีนี้ เราทำการอัพเดทราคาทุกเดือน ทำให้ทราบภาวะการขึ้นลงของราคาตลาด 

ราคาเหล็กตัวซี  เหล็กตัวซี  Steel Price


เหล็กตัวซีคืออะไร หลายๆท่านอาจไม่ทราบหรือไม่เคยเห็น ซึ่งเหล็กตัวซีจัดอยู่ในประเภทเหล็กรูปพรรณ เหมาะกับงานก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น ที่พักอาศัย และอาคารพานิชย์ ซึ่งเหล็กตัวซีนี้ เป็นเหล็กที่ใช้ทำโครงหลังคา และยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไปได้ เรามาดูกันว่า ราคาเหล็กตัวซี ในปีนี้ และในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีราคาเป็นอย่างไร และมีค่าเฉลี่ยของราคาเป็นอย่างไร

ราคาเหล็กตัวซี ราคาส่วนกลาง กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ มิถุนายน ปี 2566

ราคาเหล็กตัวซี กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับราคาเหล็กตัวซีหน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/เส้น (บาท)
1เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.เส้น21.0024.28510.00
2เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.เส้น23.5027.65650.00
3เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.เส้น34.0023.52800.00
4เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.เส้น36.5024.65900.00
5เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.เส้น40.3025.061,010.00

แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ http://www.price.moc.go.th

เหล็กตัวซี จัดจำหน่ายโดยสตีลลีดส์ มีดังนี้

 • เหล็กตัวซี 60 x 30 x 10
 • เหล็กตัวซี 75 x 35 x 15
 • เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15
 • เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20
 • เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20
 • เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20
 • เหล็กตัวซี 150 x 65 x 20
 • เหล็กตัวซี 150 x 75 x 20
 • เหล็กตัวซี 150 x 75 x 25
 • เหล็กตัวซี 200 x 75 x 20
 • เหล็กตัวซี 200 x 75 x 25
 • เหล็กตัวซี 250 x 75 x 25

ราคาเหล็กตัวซี ราคาสตีลลีดส์ เดือน กรกฎาคม ปี 2566

เหล็กตัวซี ราคาสตีลลีดส์ กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับราคาเหล็กตัวซีหน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/หน่วย (บาท)
1เหล็กซีดำ 100 x 50 x 20 x 1.6 มม. x 6.0 ม มอก PAเส้น15.9331.21497.14
2เหล็กซีดำ 100 x 50 x 20 x 1.6 มม. x 6.0 ม.มอก TMTเส้น16.2530.59497.14
3เหล็กซีดำ 100 x 50 x 20 x 1.7 มม. x 6.0 ม.มอก TMTเส้น17.5530.20530.00
4เหล็กซีดำ 100 x 50 x 20 x 1.8 มม. x 6.0 ม.มอก TMTเส้น17.6730.29535.30
5เหล็กซีดำ 100 x 50 x 20 x 2.0 มม. x 6.0 ม.มอก TMTเส้น19.9028.55568.16
6เหล็กซีดำ 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. x 6.0 ม. มอก TMTเส้น22.41สอบถามสอบถาม
7เหล็กซีดำ 100 x 50 x 20 x 2.5 มม. x 6.0 ม.มอก TMTเส้น24.98สอบถามสอบถาม
8เหล็กซีดำ 100 x 50 x 20 x 2.8 มม. x 6.0 ม.มอก TMTเส้น26.70สอบถามสอบถาม
9เหล็กซีดำ 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. x 6.0 ม. มอก TMTเส้น30.23สอบถามสอบถาม
10เหล็กซีดำ 100 x 50 x 20 x 4.0 มม. x 6.0 ม.รีด มอก. PAเส้น37.40สอบถามสอบถาม
11เหล็กซีดำ 125 x 50 x 20 x 1.7 มม. x 6.0 ม.มอก. TMTเส้น19.80สอบถามสอบถาม
12เหล็กซีดำ 125 x 50 x 20 x 1.8 มม. x 6.0 ม.มอก. TMTเส้น19.83สอบถามสอบถาม
13เหล็กซีดำ 125 x 50 x 20 x 2.0 มม. x 6.0 ม.มอก. TMTเส้น21.00สอบถามสอบถาม
14เหล็กซีดำ 125 x 50 x 20 x 2.3 มม. x 6.0 ม.มอก. PAเส้น24.90สอบถามสอบถาม
15เหล็กซีดำ 125 x 50 x 20 x 2.3 มม. x 6.0 ม.มอก. TMTเส้น24.90สอบถามสอบถาม
16เหล็กซีดำ 125 x 50 x 20 x 2.5 มม. x 6.0 ม.มอก. TMTเส้น27.40สอบถามสอบถาม
17เหล็กซีดำ 125 x 50 x 20 x 2.8 มม. x 6.0 ม.มอก. TMTเส้น29.80สอบถามสอบถาม
18เหล็กซีดำ 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. x 6.0 ม.มอก. TMTเส้น33.65สอบถามสอบถาม
19เหล็กซีดำ 125 x 50 x 20 x 4.0 มม. x 6.0 ม.มอก.. TMTเส้น40.86สอบถามสอบถาม
20เหล็กซีดำ 125 x 50 x 20 x 4.5 มม. x 6.0 ม.มอก. TMTเส้น45.24สอบถามสอบถาม
21เหล็กซีดำ 150 x 50 x 20 x 1.8 มม. x 6.0 ม. มอก TMTเส้น21.65สอบถามสอบถาม
22เหล็กซีดำ 150 x 50 x 20 x 2.0 มม. x 6.0 ม. มอก TMTเส้น23.95สอบถามสอบถาม
23เหล็กซีดำ 150 x 50 x 20 x 2.3 มม. x 6.0 ม. มอก TMTเส้น27.13สอบถามสอบถาม
24เหล็กซีดำ 150 x 50 x 20 x 2.5 มม. x 6.0 ม. มอก TMTเส้น30.30สอบถามสอบถาม
25เหล็กซีดำ 150 x 50 x 20 x 2.8 มม. x 6.0 ม. มอก. TMTเส้น32.60สอบถามสอบถาม
26เหล็กซีดำ 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. x 6.0 ม. มอก TMTเส้น37.14สอบถามสอบถาม
27เหล็กซีดำ 150 x 50 x 20 x 4.5 มม. x 6.0 ม. มอก TMTเส้น50.47สอบถามสอบถาม

ลำดับราคาเหล็กตัวซีกัลวาไนซ์หน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/หน่วย (บาท)
1ตัวซีสังกะสี 75 x 45 x 15 x 1.6 มม.6 ม.TIS2817 K06 G340 COTCO เส้น13.0430.65399.62
2ตัวซีสังกะสี 75 x 45 x 15 x 2.0 มม.มอก2817 x 6.0 ม.COTCOเส้น15.9233.36531.06
3ตัวซีสังกะสี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.มอก2817 x 6.0 ม.COTCOเส้น17.6333.37588.30
4ตัวซีสังกะสี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. x 6 ม. G340 COTCOเส้น21.4533.36715.50
5ตัวซีสังกะสี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. x 6 ม. G340 COTCOเส้น29.1233.71981.56
6ตัวซีสังกะสี 125 x 50 x 20 x 2.0 มม. x 6.0 ม. มอก2817 COTCOเส้น21.54สอบถามสอบถาม
7ตัวซีสังกะสี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม. x 6.0 ม. G340 COTCOเส้น23.90สอบถามสอบถาม
8ตัวซีสังกะสี 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. x 6.0 ม. G340 COTCOเส้น32.50สอบถามสอบถาม
9ตัวซีสังกะสี 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. x 6.0 ม.G340 COTCOเส้น35.35สอบถามสอบถาม

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว เป็นราคา/เส้น ความยาวมาตรฐาน เส้นละ 6 เมตร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)  **ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาเหล็กตัวซีขนาดอื่นๆ ได้จากผู้ขาย

สอบถาม/ ขอใบเสนอราคา/ สั่งซื้อสินค้า | แอดไลน์ คลิกเลย >>@steellead

ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046
ดาวน์โหลด ภ.พ.20 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด หนังสือรับรอง คลิกที่นี่

สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ โทร. 086-127-4997 (สุจินต์), 066-106-2488 (เนตรสุวรรณ) หรือ ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

การชำระค่าสินค้าและบริการ

** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)

การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า

กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาซอยศรีนครินทร์ 42, สาขาเทพารักษ์ 
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน

กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์) 

การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)