ราคาเหล็กกลม (Round Pipe Price)

ราคาเหล็กกลม (Round Bar Price) ราคา ณ ปัจจุบัน ตามภาวะการขึ้นลงของตลาด ผู้ใช้งานเหล็กสามารถใช้ในการคำนวน และประเมินงบประมาณเบื้องต้นของโครงการ (ไม่ควรใช้ในการอ้างอิง เนื่องจากราคาตลาดเหล็กมีการผันผวน) รวมถึงใช้อ้างอิงเรื่องของน้ำหนักโครงสร้างของอาคาร บ้าน ที่พักอาศัย และอื่นๆเบื้องต้นได้

เหล็กกลม  ราคาเหล็กกลม  น้ำหนักเหล็กกลม

เหล็กกลม (Round Bar) คือเหล็กที่มีลักษณะเป็นท่อกลมกลวง ผลิตด้วยกรรมวิธีขึ้นรูปเย็น จากวัตถุดิบเหล็กม้วนคอยด์ร้อน ซึ่งผลิตตามขนาดและความหนาที่ตลาดส่วนใหญ่ต้องการ โดยเริ่มต้นที่ขนาด 3/8" จนถึง 10" ขึ้นไป ที่ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร และความหนาเริ่มต้นที่ 1.2 มิลลิเมตร จนถึง 10 มิลลิเมตรก็มี

ข้อควรระวังในการใช้ในการระบุขนาดของเหล็กท่อกลม ผู้ใช้งานควรตรวจสอบตารางขนาดและน้ำหนักเหล็กท่อกลมนั้นๆ โดยพิจารณาถึง OD (วัดนอก) ID (วัดใน) เพื่อป้องกันการสับสนระหว่างผู้ใช้งานเอง และผู้ขาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้าง หรือชิ้นงานที่ไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการ 

ราคาเหล็กกลม ราคาสตีลลีดส์ เดือน กันยายน ปี 2566

ราคาเหล็กกลม (Flat Bar Price) ราคาสตีลลีดส์ (Steellead Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับราคาเหล็กกลมหน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/เส้น (บาท)
1แป๊ปกลมดำ 58.2 x 1.7 มม. x 6.0 ม. JISG3444. TPPเส้น14.1029.85420.82
2แป๊ปกลมดำ 58.2 x 2.0 มม. x 6.0 ม. JISG3444. TPPเส้น15.6029.42458.98
3แป๊ปกลมดำ 2" x 2.4 มม. x 6.0 ม. PAเส้น20.1528.72578.76
4แป๊ปกลมดำ 58.2 x 2.6 มม. x 6.0 ม. JISG3444เส้น21.2029.40623.28
5แป๊ปกลมดำ 2" x 1.5 มม. x 6.0 ม.JISG3444 TMT OD 60.5 มม.เส้น13.1532.00420.82
6แป๊ปกลมดำ 2" x 1.7 มม. x 6.0 ม.JISG3444 TMT OD 60.5 มม.เส้น14.66สอบถามสอบถาม
7แป๊ปกลมดำ 2" x 1.8 มม. x 6.0 ม. JIS TMT OD 60.5 มม.เส้น15.85สอบถามสอบถาม
8แป๊ปกลมดำ 2" x 2.0 มม. x 6.0 ม. มอก TMT OD 60.5 มม.เส้น16.52สอบถามสอบถาม
9แป๊ปกลมดำ 2" x 2.3 มม. x 6.0 ม. มอก PA OD 60.5 มม.เส้น18.05สอบถามสอบถาม
10แป๊ปกลมดำ 2" x 2.3 มม. x 6.0 ม.มอก TMT OD 60.5 มม.เส้น18.10สอบถามสอบถาม
11แป๊ปกลมดำ 2" x 2.5 มม. x 6.0 ม.JISG3444 TMT OD 60.5 มม.เส้น20.90สอบถามสอบถาม
12แป๊ปกลมดำ 2" x 2.5 มม. x 6.0 ม. มอก TMT OD 60.5 มม.เส้น20.90สอบถามสอบถาม
13แป็ปกลมดำ 2" x 2.7 มม. x 6.0 ม. มอก TMT OD 60.5 มม.เส้น22.53สอบถามสอบถาม
14แป๊ปกลมดำ 2" x 3.2 มม. x 6.0 ม.มอก107 T1 OD 60.5 มม.เส้น24.70สอบถามสอบถาม
15แป๊ปกลมดำ 2" x 3.2 มม. x 6.0 ม. มอก TMZ OD 60.5 มม.เส้น25.00สอบถามสอบถาม
16แป๊ปกลมดำ 2" x 3.2 มม. x 6.0 ม. มอก TMT OD 60.5 มม.เส้น25.10สอบถามสอบถาม
17แป๊ปกลมดำ 2" x 3.5 มม. x 6.0 ม. มอก PA OD 60.5 มม.เส้น28.40สอบถามสอบถาม
18แป๊ปกลมดำ 2" x 4.0 มม x 6.0 ม. มอก OD 60.5 มม.TMTเส้น30.66สอบถามสอบถาม
19แป๊ปกลมดำ 2" x 4.0 มม. x 6.0 ม. มอก PA OD 60.5 มม.เส้น30.86สอบถามสอบถาม
20แป๊ปกลมดำ 2" x 4.0 มม. x 6.0 ม. มอก107 TMZ OD 60.5 มม.เส้น30.53สอบถามสอบถาม
21แป็ปกลมดำ 2" x 4.5 มม. x 6.0 ม. มอก TMT OD 60.5 มม.เส้น34.50สอบถามสอบถาม
22แป๊ปกลมดำ 2" x 5.0 มม. x 6.0 ม. มอก TMT OD 60.5 มม.เส้น37.80สอบถามสอบถาม
23แป๊ปกลมดำ 2"1/2 x 1.7 มม x 6.0 ม. JISG3444 OD 76.3 มม. TMTเส้น18.69สอบถามสอบถาม
24แป๊ปกลมดำ 2"1/2 x 2.0 มม. x 6.0 ม. มอก107 TMT OD 76.3 มม.เส้น21.15สอบถามสอบถาม
25แป๊ปกลมดำ 2"1/2 x 2.3 มม. x 6.0 ม. มอก107 P OD 76.3 มม.เส้น23.30สอบถามสอบถาม
26แป๊ปกลมดำ 2"1/2 x 2.3 มม. x 6.0 ม. มอก107 TMT OD 76.3 มม.เส้น22.60สอบถามสอบถาม
27แป๊ปกลมดำ 2"1/2 x 2.5 มม. x 6.0 ม. TMT OD76.2เส้น26.40สอบถามสอบถาม
28แป๊ปกลมดำ 2"1/2 x 2.5 มม. x 6.0 ม. มอก107 TMT OD 76.3 มม.เส้น26.25สอบถามสอบถาม
29แป๊ปกลมดำ 2"1/2 x 2.7 มม. x 6.0 ม. มอก TMT OD 76.3 มม.เส้น28.40สอบถามสอบถาม
30แป็ปกลมดำ 2"1/2 x 3.2 มม. x 6.0 ม.มอก PA OD 76.3 มม.เส้น31.55สอบถามสอบถาม
31แป็ปกลมดำ 2"1/2 x 3.2 มม. x 6.0 ม. มอก. T1 OD 76.3 มม.เส้น32.05สอบถามสอบถาม
32แป็ปกลมดำ 2"1/2 x 3.5 มม. x 6.0 ม. มอก TMT OD 76.3 มม.เส้น34.70สอบถามสอบถาม
33แป๊ปกลมดำ 2"1/2 x 4.0 มม. x 6.0 ม. มอก107 PA OD 76.3 มม.เส้น39.20สอบถามสอบถาม
34แป๊ปกลมดำ 2"1/2 x 4.5 มม. x 6.0 ม. มอก TMT OD 76.3 มม.เส้น44.35สอบถามสอบถาม
35แป๊ปกลมดำ 2"1/2 x 5.0 มม. x 6.0 ม. มอก TMT OD 76.3 มม.เส้น48.50สอบถามสอบถาม
36แป๊ปกลมดำ 3" x 1.8 มม x 6.0 ม. JISG3444 OD 89.1 มม. TMTเส้น23.50สอบถามสอบถาม
37แป๊ปกลมดำ 3" x 2.0 มม x 6.0 ม. มอก OD 89.1 มม. TMTเส้น24.50สอบถามสอบถาม
38แป๊ปกลมดำ 3" x 2.3 มม x 6.0 ม. มอก OD 89.1 มม. TMTเส้น26.96สอบถามสอบถาม
39แป๊ปกลมดำ 3" x 2.5 มม x 6.0 ม.มอก.TMT OD 89.1 มม.เส้น31.10สอบถามสอบถาม
40แป๊ปกลมดำ 3" x 2.7 มม x 6.0 ม. มอก107 TMT OD 89.1 มม.เส้น33.76สอบถามสอบถาม
41แป็ปกลมดำ 3" x 3.2 มม x 6.0 ม. มอก107 OD 89.1 มม. T1เส้น37.30สอบถามสอบถาม
42แป๊ปกลมดำ 3" x 3.2 มม x 6.0 ม. มอก107 OD 89.1 มม. PAเส้น37.30สอบถามสอบถาม
43แป๊ปกลมดำ 3" x 3.2 มม. x 6.0 ม. มอก107 OD 89.1 TMZเส้น36.94สอบถามสอบถาม
44แป๊ปกลมดำ 3" x 4.0 มม. x 6.0 ม. มอก PA OD 89.1 มม.เส้น46.20สอบถามสอบถาม
45แป๊ปกลมดำ 3" x 4.5 มม. x 6.0 ม. มอก PA OD 89.1 มม.เส้น52.10สอบถามสอบถาม
46แป๊ปกลมดำ 3" x 4.5 มม. x 6.0 ม. มอก TMT OD 89.1 มม.เส้น51.90สอบถามสอบถาม
47แป๊ปกลมดำ 3" x 5.0 มม. x 6.0 ม. มอก TMT OD 89.1 มม.เส้น57.40สอบถามสอบถาม
48แป๊ปกลมดำ 3" x 6.0 มม x 6.0 ม. มอก PA OD 89.1 มม.เส้น67.70สอบถามสอบถาม

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว เป็นราคา/เส้น ความยาวมาตรฐาน เส้นละ 6 เมตร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)  **ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาเหล็กกลมขนาดอื่นๆ ได้จากผู้ขาย

สอบถาม/ ขอใบเสนอราคา/ สั่งซื้อสินค้า | แอดไลน์ คลิกเลย >>@steellead

ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046
ดาวน์โหลด ภ.พ.20 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด หนังสือรับรอง คลิกที่นี่

สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ โทร. 086-127-4997 (สุจินต์), 066-106-2488 (เนตรสุวรรณ) หรือ ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

การชำระค่าสินค้าและบริการ

** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)

การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า

กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาซอยศรีนครินทร์ 42, สาขาเทพารักษ์ 
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน

กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์) 

การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)