เหล็กเส้น, ราคาเหล็กเส้น (Round Bar Price) ราคาอัพเดทล่าสุด ธันวาคม ปี 2561

ราคาเหล็กเส้น (Round Bar Price) สำหรับเหล็กเส้นกลม และเหล็กเส้นข้ออ้อย เป็นข้อมูลราคาส่วนกลาง กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ เหมาะสำหรับช่าง หรือผู้รับเหมา ใช้ในการประเมินราคาค่าวัสดุ 

ราคาเหล็กเส้น  เหล็กเส้น  เหล็กเส้นข้ออ้อย

เหล็กเส้น แบ่งตามลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • เหล็กเส้นกลม เช่น RB6 (เหล็กเส้นกลม 2 หุน) ใช้สำหรับงานก่อสร้างที่รับแรงไม่มาก นิยมใช้ทำปอกเสา และปอกคาน 
  • เหล็กเส้นข้ออ้อย ใช้สำหรับงานก่อสร้างเสริมคอนกรีตที่ต้องการความแข็งแรง อาทิ อาคารสูง

ราคาทั้งหมดเป็นราคาต่อตัน ซึ่งเป็นราคากลางจากกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ราคาเหล็กเส้น ราคาส่วนกลาง กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ พฤศจิกายน ปี 2561

ราคาเหล็กเส้นกลม SR24 เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 ,SD40 ,SD50 (ราคาต่อตัน)

ลำดับ ราคาเหล็กเส้น ความยาว 6.0 9.0 12.0 16.0 20.0 25.0 28.0
1 เหล็กเส้นกลม SR24 10 เมตร 20,700.00 20,133.33 20,333.33 - - 19,833.33 -
2 เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 10 เมตร - - 19,200.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 -  
3 เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 10 เมตร - - 19,700.00 19,866.67 19,666.67 19,666.67 19,666.67    
4 เหล็กเส้นข้ออ้อย SD50 10 เมตร - - 19,900.00 19,600.00 19,400.00 19,400.00 19,400.00
                      

แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ http://www.price.moc.go.th

-