เหล็กเส้น, ราคาเหล็กเส้น (Round Bar Price)

ราคาเหล็กเส้น (Round Bar Price) สำหรับเหล็กเส้นกลม และเหล็กเส้นข้ออ้อย เป็นข้อมูลราคาส่วนกลาง กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ เหมาะสำหรับช่าง หรือผู้รับเหมา ใช้ในการประเมินราคาค่าวัสดุ 

ราคาเหล็กเส้น  เหล็กเส้น  เหล็กเส้นข้ออ้อย

เหล็กเส้น แบ่งตามลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • เหล็กเส้นกลม เช่น RB6 (เหล็กเส้นกลม 2 หุน) ใช้สำหรับงานก่อสร้างที่รับแรงไม่มาก นิยมใช้ทำปอกเสา และปอกคาน 
  • เหล็กเส้นข้ออ้อย ใช้สำหรับงานก่อสร้างเสริมคอนกรีตที่ต้องการความแข็งแรง อาทิ อาคารสูง

ราคาทั้งหมดเป็นราคาต่อตัน ซึ่งเป็นราคากลางจากกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ราคาเหล็กเส้น ราคาส่วนกลาง กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ กุมภาพันธ์ ปี 2564

ราคาเหล็กเส้นกลม SR24 (ราคาต่อตัน)

ลำดับราคาเหล็กเส้นหน่วยราคา/หน่วย
1เหล็กเส้นกลม SR24 6 มิล. ยาว 10 เมตรตัน22,033.33
2เหล็กเส้นกลม SR24 9 มิล. ยาว 10 เมตรตัน21,200.00
3เหล็กเส้นกลม SR24 12 มิล. ยาว 10 เมตรตัน20,833.33
4เหล็กเส้นกลม SR24 15 มิล. ยาว 10 เมตรตัน20,700.00
5เหล็กเส้นกลม SR24 19 มิล. ยาว 10 เมตรตัน20,766.67
6เหล็กเส้นกลม SR24 25 มิล. ยาว 10 เมตรตัน20,766.67

ราคาเหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 (ราคาต่อตัน)

ลำดับราคาเหล็กเส้นหน่วยราคา/หน่วย
1เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 10 มิล. ยาว 10 เมตรตัน20,700.00
2เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 12 มิล. ยาว 10 เมตรตัน20,766.67
3เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 16 มิล. ยาว 10 เมตรตัน20,566.67
4เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 20 มิล. ยาว 10 เมตรตัน20,566.67
5เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 25 มิล. ยาว 10 เมตรตัน20,566.67
6เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 28 มิล. ยาว 10 เมตรตัน20,566.67
7เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 32 มิล. ยาว 10 เมตรตัน20,566.67

ราคาเหล็กเส้นข้ออ้อย SD50 (ราคาต่อตัน)

ลำดับราคาเหล็กเส้นหน่วยราคา/หน่วย
1เหล็กเส้นข้ออ้อย SD50 10 มิล. ยาว 10 เมตรตัน20,900.00
2เหล็กเส้นข้ออ้อย SD50 12 มิล. ยาว 10 เมตรตัน20,600.00
3เหล็กเส้นข้ออ้อย SD50 16 มิล. ยาว 10 เมตรตัน20,400.00
4เหล็กเส้นข้ออ้อย SD50 20 มิล. ยาว 10 เมตรตัน20,400.00
5เหล็กเส้นข้ออ้อย SD50 25 มิล. ยาว 10 เมตรตัน20,400.00
6เหล็กเส้นข้ออ้อย SD50 28 มิล. ยาว 10 เมตรตัน20,400.00
7เหล็กเส้นข้ออ้อย SD50 32 มิล. ยาว 10 เมตรตัน20,400.00

แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ http://www.price.moc.go.th

ราคาเหล็กเส้น ราคาสตีลลีดส์ เดือน มีนาคม ปี 2564

ราคาเหล็กเส้น (Round Bar Price) ราคาสตีลลีดส์ (Steellead Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับราคาเหล็กเส้นหน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/หน่วย (บาท)
1เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40T 10.0 มม. 10 ม.เส้น6.1724.40150.52
2เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40T 12.0 มม. 10 ม.เส้น8.8823.04204.58
3เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40T 12.0 มม. 12 ม.เส้น10.6623.17246.98
4เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40T 16.0 มม. 10 ม.เส้น15.7822.77359.34
5เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40T 16.0 มม. 12 ม.เส้น18.9622.98435.66
6เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40T 20.0 มม. 10 ม.เส้น24.66สอบถามสอบถาม
7เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40T 20.0 มม. 12 ม.เส้น29.64สอบถามสอบถาม
8เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40T 25.0 มม. 10 ม.เส้น38.53สอบถามสอบถาม
9เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40T 25.0 มม. 12 ม.เส้น46.24สอบถามสอบถาม

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว เป็นราคา/เส้น ความยาวมาตรฐาน เส้นละ 6 เมตร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)  **ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาเหล็กเส้นขนาดอื่นๆ ได้จากผู้ขาย

ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อสินค้า

ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046
สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ โทร. 086-127-4997 (สุจิน), 083-947-8856 (พัฒนพล) หรือ ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

การชำระค่าสินค้าและบริการ

** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)

การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า

กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาศรีนครินทร์, สาขาเทพารักษ์ 
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน

กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์) 

การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)