เหล็กกล่อง, ราคาเหล็กกล่อง (Steel Tube Price)

ราคาเหล็กกล่อง สำหรับท่านที่ต้องการทราบ หรือช่างที่ต้องการเช็คราคาเหล็กกล่อง เพื่อใช้คำนวนการสั่งซื้อ เรามีข้อมูลเกี่ยวกับราคาเหล็กกล่อง ซึ่งราคามีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ ตามภาวะตลาดโลก ลองมาดูราคาในช่วงนี้กันว่าเป็นอย่างไร รวมถึงท่านที่กำลังต้องการซื้อเหล็กกล่องในช่วงนี้ ทำให้สามารถทราบราคาเพื่อใช้ประเมินโครงการ และประเมินค่าใช้จ่ายในการซื้อ

ราคาเหล็กกล่อง  steel tube price  เหล็กกล่อง

เหล็กกล่อง คืออะไร หลายๆท่านอาจไม่ทราบหรือไม่เคยเห็น ซึ่งเหล็กกล่องนี้จัดอยู่ในประเภทเหล็กรูปพรรณ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

 • เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส (Square Steel Tube) หรือที่เรียกกันว่า เหล็กแป๊บเหลี่ยม
 • เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Steel Tube) หรือที่เรียกกันว่า เหล็กแป๊บแบน

สำหรับเหล็กกล่องทั้งสองชนิดนี้เหมาะกับงานก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น ที่พักอาศัย และอาคารพานิชย์ เรามาดูกันว่า ราคาเหล็กกล่อง ในเดือนนี้มีราคาเป็นอย่างไร

ราคาเหล็กกล่อง ราคาส่วนกลาง กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ ตุลาคม ปี 2562

ราคาเหล็กกล่อง (Angle Bar Price) ราคาภาคกลาง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับราคาเหล็กกล่องหน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/หน่วย (บาท)
1เหล็กกล่อง 1/2 x 1/2 x 1.2 มม.เส้น--93.46
2เหล็กกล่อง 3/4 x 3/4 x 1.2 มม.เส้น--102.80
3เหล็กกล่อง 1" x 1" x 1.2 มม.เส้น--116.82
4เหล็กกล่อง 1"1/2 x 1"1/2 x 2.0 มม.เส้น--252.34
5เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.เส้น--327.10
6เหล็กกล่อง 3" x 3" x 2.0 มม.เส้น--532.71

แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ http://www.price.moc.go.th

เหล็กกล่องเหลี่ยม (แป๊บเหลี่ยม) จัดจำหน่ายโดยสตีลลีดส์ มีดังนี้

 • เหล็กกล่อง 1/2 x 1/2
 • เหล็กกล่อง 5/8 x 5/8
 • เหล็กกล่อง 3/4 x 3/4
 • เหล็กกล่อง 7/8 x 7/8
 • เหล็กกล่อง 1" x 1"
 • เหล็กกล่อง 1"1/4 x 1"1/4
 • เหล็กกล่อง 1"1/2 x 1"1/2
 • เหล็กกล่อง 1"5/8 x 1"5/8
 • เหล็กกล่อง 2" x 2"
 • เหล็กกล่อง 2"3/8 x 2"3/8
 • เหล็กกล่อง 2"1/2 x 2"1/2
 • เหล็กกล่อง 70 x 70
 • เหล็กกล่อง 3" x 3"
 • เหล็กกล่อง 3"1/4 x 3"1/4
 • เหล็กกล่อง 3"1/2 x 3"1/2
 • เหล็กกล่อง 4" x 4"
 • เหล็กกล่อง 5" x 5"
 • เหล็กกล่อง 6" x 6"
 • เหล็กกล่อง 7" x 7"
 • เหล็กกล่อง 8" x 8"
 • เหล็กกล่อง 10" x 10"
 • เหล็กกล่อง 12" x 12"
 • เหล็กกล่องเหลี่ยมกัลวาไนซ์

เหล็กกล่องแบน (แป๊บแบน) จัดจำหน่ายโดยสตีลลีดส์ มีดังนี้

 • เหล็กกล่อง 1" x 1/2
 • เหล็กกล่อง 1"1/8 x 3/4
 • เหล็กกล่อง 1"1/4 x 1/2
 • เหล็กกล่อง 1"1/2 x 3/4
 • เหล็กกล่อง 40 x 20
 • เหล็กกล่อง 50 x 20
 • เหล็กกล่อง 2" x 1"
 • เหล็กกล่อง 2"3/8 x 1"1/8
 • เหล็กกล่อง 60 x 35
 • เหล็กกล่อง 2"1/2 x 1"1/2
 • เหล็กกล่อง 3" x 1"
 • เหล็กกล่อง 3" x 1"1/2
 • เหล็กกล่อง 3" x 1"3/4
 • เหล็กกล่อง 3" x 1"
 • เหล็กกล่อง 4" x 2"
 • เหล็กกล่อง 4" x 3"
 • เหล็กกล่อง 5" x 2"
 • เหล็กกล่อง 5" x 3"
 • เหล็กกล่อง 6" x 2"
 • เหล็กกล่อง 6" x 3"
 • เหล็กกล่อง 150 x 80
 • เหล็กกล่อง 6" x 4"
 • เหล็กกล่อง 8" x 2"
 • เหล็กกล่อง 8" x 4"
 • เหล็กกล่อง 8" x 6"
 • เหล็กกล่อง 10" x 4"
 • เหล็กกล่อง 10" x 6"
 • เหล็กกล่อง 10" x 8"
 • เหล็กกล่อง 12" x 4"
 • เหล็กกล่อง 12" x 6"
 • เหล็กกล่อง 12" x 8"
 • เหล็กกล่อง 14" x 6"
 • เหล็กกล่อง 16" x 8"
 • เหล็กกล่องแบนกัลวาไนซ์

ราคาเหล็กกล่อง ราคาสตีลลีดส์ เดือน พฤศจิกายน ปี 2562

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส (เหล็กแป๊บเหลี่ยม) และเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า (เหล็กแป๊บแบน) ราคาสตีลลีดส์ (Steellead Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) 

ลำดับราคาเหล็กกล่อง (แป๊บเหลี่ยม)หน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/หน่วย (บาท)
1เหล็กกล่อง 1/2 x 1/2 x 1.2 มม.เส้น2.4628.8771.02
2เหล็กกล่อง 1/2 x 1/2 x 1.4 มม.เส้น2.8029.1581.62
3เหล็กกล่อง 1/2 x 1/2 x 1.6 มม.เส้น3.2028.8292.22
4เหล็กกล่อง 5/8 x 5/8 x 1.2 มม.เส้น3.2026.5084.80
5เหล็กกล่อง 5/8 x 5/8 x 1.4 มม.เส้น3.7526.2998.58
6เหล็กกล่อง 3/4 x 3/4 x 1.2 มม.เส้น3.5024.8386.92
7เหล็กกล่อง 3/4 x 3/4 x 1.4 มม.เส้น4.3023.67101.76
8เหล็กกล่อง 3/4 x 3/4 x 1.6 มม.เส้น4.5623.25106.00
9เหล็กกล่อง 3/4 x 3/4 x 1.7 มม.เส้น5.0022.26111.30
10เหล็กกล่อง 3/4 x 3/4 x 1.9 มม.เส้น5.9022.64133.56
11เหล็กกล่อง 7/8 x 7/8 x 1.2 มม.เส้น4.2624.14102.82
12เหล็กกล่อง 7/8 x 7/8 x 1.4 มม.เส้น4.9023.80116.60
13เหล็กกล่อง 7/8 x 7/8 x 1.7 มม.เส้น5.9022.64133.56
14เหล็กกล่อง 7/8 x 7/8 x 1.9 มม.เส้น6.5521.52140.98
15เหล็กกล่อง 1" x 1" x 1.2 มม.เส้น4.0523.8296.46
16เหล็กกล่อง 1" x 1" x 1.2 มม.เส้น4.9024.01117.66
17เหล็กกล่อง 1" x 1" x 1.4 มม.เส้น5.0023.74118.72
18เหล็กกล่อง 1" x 1" x 1.4 มม. (JIS G3466)เส้น5.8023.94138.86
19เหล็กกล่อง 1" x 1" x 1.6 มม.เส้น5.7023.25132.50
20เหล็กกล่อง 1" x 1" x 1.7 มม.เส้น6.1522.06135.68
21เหล็กกล่อง 1" x 1" x 1.7 มม. (JIS G3466)เส้น7.0022.41156.88
22เหล็กกล่อง 1" x 1" x 1.9 มม.เส้น7.0021.05147.34
23เหล็กกล่อง 1" x 1" x 2.0 มม. (มอก.)เส้น7.7020.92161.12
24เหล็กกล่อง 1" x 1" x 2.3 มม. (มอก.)เส้น8.4020.82174.90
25เหล็กกล่อง 1" x 1" x 2.4 มม.เส้น9.7020.87202.46
26เหล็กกล่อง 1" x 1" x 2.6 มม.เส้น10.4521.00219.42
27เหล็กกล่อง 1" x 1" x 3.2 มม. (JIS G3466)เส้น11.5521.48248.04

ลำดับราคาเหล็กกล่อง (แป๊บแบน)หน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/หน่วย (บาท)
1เหล็กกล่อง 1" x 1/2 x 1.2 มม.เส้น3.65CallCall
2เหล็กกล่อง 1" x 1/2 x 1.4 มม.เส้น4.40CallCall
3เหล็กกล่อง 1" x 1/2 x 1.6 มม.เส้น5.00CallCall
4เหล็กกล่อง 1"1/8 x 3/4 x 1.0 มม.เส้น5.00CallCall
5เหล็กกล่อง 1"1/8 x 3/4 x 1.2 มม.เส้น5.10CallCall
6เหล็กกล่อง 1"1/4 x 1/2 x 1.0 มม.เส้น3.60CallCall
7เหล็กกล่อง 1"1/4 x 1/2 x 1.2 มม.เส้น4.50CallCall
8เหล็กกล่อง 1"1/4 x 1/2 x 1.4 มม.เส้น5.40CallCall
9เหล็กกล่อง 1"1/4 x 1/2 x 1.6 มม.เส้น6.00CallCall
10เหล็กกล่อง 1"1/2 x 3/4 x 1.2 มม.เส้น5.80CallCall
11เหล็กกล่อง 1"1/2 x 3/4 x 1.4 มม.เส้น7.00CallCall
12เหล็กกล่อง 1"1/2 x 3/4 x 1.6 มม.เส้น7.40CallCall
13เหล็กกล่อง 1"1/2 x 3/4 x 1.7 มม.เส้น8.40CallCall
14เหล็กกล่อง 1"1/2 x 3/4 x 2.0 มม.เส้น9.25CallCall
15เหล็กกล่อง 1"1/2 x 3/4 x 2.4 มม.เส้น11.50สินค้าหมดสินค้าหมด
16เหล็กกล่อง 1"1/2 x 3/4 x 2.7 มม.เส้น12.30CallCall
17เหล็กกล่อง 1"1/2 x 3/4 x 3.0 มม.เส้น14.30CallCall
18เหล็กกล่อง 40 x 20 x 1.4 มม.เส้น7.50CallCall
19เหล็กกล่อง 50 x 20 x 1.2 มม.เส้น7.40CallCall
20เหล็กกล่อง 50 x 20 x 1.4 มม.เส้น8.50CallCall
21เหล็กกล่อง 50 x 20 x 1.7 มม.เส้น10.30CallCall
22เหล็กกล่อง 50 x 20 x 1.9 มม.เส้น11.50CallCall
23เหล็กกล่อง 50 x 20 x 2.1 มม.เส้น11.90สินค้าหมดสินค้าหมด
24เหล็กกล่อง 2" x 1" x 1.2 มม.เส้น7.85CallCall
25เหล็กกล่อง 2" x 1" x 1.2 มม.เส้น6.95CallCall
26เหล็กกล่อง 2" x 1" x 1.4 มม.เส้น8.35CallCall
27เหล็กกล่อง 2" x 1" x 1.4 มม. (JIS)เส้น9.10CallCall
28เหล็กกล่อง 2" x 1" x 1.6 มม.เส้น9.75CallCall
29เหล็กกล่อง 2" x 1" x 1.7 มม.เส้น10.40CallCall
30เหล็กกล่อง 2" x 1" x 1.7 มม. (JIS)เส้น11.20CallCall
31เหล็กกล่อง 2" x 1" x 1.9 มม.เส้น11.50สินค้าหมดสินค้าหมด
32เหล็กกล่อง 2" x 1" x 2.0 มม. (JIS)เส้น12.35สินค้าหมดสินค้าหมด
33เหล็กกล่อง 2" x 1" x 2.3 มม. (มอก.)เส้น13.55CallCall
34เหล็กกล่อง 2" x 1" x 2.4 มม.เส้น15.30CallCall
35เหล็กกล่อง 2" x 1" x 2.7 มม.เส้น16.50CallCall
36เหล็กกล่อง 2" x 1" x 3.2 มม. (มอก.)เส้น18.20CallCall

ลำดับราคาเหล็กกล่องกัลวาไนซ์หน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/หน่วย (บาท)
1เหล็กกล่อง GI 1/2 x 1/2 x 1.2 มม.เส้น2.40สินค้าหมดสินค้าหมด
2เหล็กกล่อง GI 3/4 x 3/4 x 1.2 มม.เส้น3.40CallCall
3เหล็กกล่อง GI 3/4 x 3/4 x 1.4 มม.เส้น4.00CallCall
4เหล็กกล่อง GI 3/4 x 3/4 x 1.9 มม.เส้น5.50CallCall
5เหล็กกล่อง GI 1" x 1" x 1.0 มม.เส้น4.00CallCall
6เหล็กกล่อง GI 1" x 1" x 1.4 มม.เส้น4.30CallCall
7เหล็กกล่อง GI 1" x 1" x 1.5 มม.เส้น5.00CallCall
8เหล็กกล่อง GI 1" x 1" x 1.6 มม.เส้น5.60CallCall
9เหล็กกล่อง GI 1" x 1" x 1.8 มม.เส้น7.20CallCall
10เหล็กกล่อง GI 1"1/4 x 1"1/4 x 1.2 มม.เส้น6.00สินค้าหมดสินค้าหมด
11เหล็กกล่อง GI 1"1/4 x 1"1/4 x 1.4 มม.เส้น6.90CallCall
12เหล็กกล่อง GI 1"1/4 x 1"1/4 x 1.6 มม.เส้น7.80CallCall
13เหล็กกล่อง GI 1"1/2 x 3/4 x 1.2 มม.เส้น5.70CallCall
14เหล็กกล่อง GI 1"1/2 x 1"1/2 x 1.2 มม.เส้น6.80CallCall
15เหล็กกล่อง GI 1"1/2 x 1"1/2 x 1.4 มม.เส้น8.50CallCall
16เหล็กกล่อง GI 1"1/2 x 1"1/2 x 1.7 มม.เส้น9.60CallCall
17เหล็กกล่อง GI 2" x 1" x 1.0 มม.เส้น6.30CallCall
18เหล็กกล่อง GI 2" x 1" x 1.2 มม.เส้น7.20สินค้าหมดสินค้าหมด
19เหล็กกล่อง GI 2" x 1" x 1.7 มม.เส้น10.90สินค้าหมดสินค้าหมด
20เหล็กกล่อง GI 2" x 2" x 1.2 มม.เส้น9.30CallCall
21เหล็กกล่อง GI 2" x 2" x 1.4 มม.เส้น11.30CallCall
22เหล็กกล่อง GI 2" x 2" x 1.7 มม.เส้น14.80CallCall
23เหล็กกล่อง GI 2" x 2" x 1.9 มม.เส้น15.00CallCall
24เหล็กกล่อง GI 3" x 1" x 2.5 มม.เส้น21.80CallCall
25เหล็กกล่อง GI 3"1/2 x 1"1/4 x 2.5 มม.เส้น26.90CallCall
26เหล็กกล่อง GI 3" x 1"1/2 x 1.2 มม.เส้น10.50CallCall
27เหล็กกล่อง GI 3" x 1"1/2 x 1.4 มม.เส้น13.70CallCall
28เหล็กกล่อง GI 3" x 1"1/2 x 1.7 มม.เส้น17.00CallCall
29เหล็กกล่อง GI 3" x 1"1/2 x 1.9 มม.เส้น18.80CallCall
30เหล็กกล่อง GI 3" x 3" x 1.4 มม.เส้น19.20CallCall
31เหล็กกล่อง GI 4" x 2" x 1.2 มม.เส้น14.45CallCall
32เหล็กกล่อง GI 4" x 2" x 1.4 มม.เส้น17.20CallCall
33เหล็กกล่อง GI 4" x 2" x 1.7 มม.เส้น19.30สินค้าหมดสินค้าหมด
34เหล็กกล่อง GI 4" x 2" x 2.0 มม.เส้น27.20CallCall
35เหล็กกล่อง GI 4" x 1"1/2 x 2.8 มม.เส้น34.80CallCall
36เหล็กกล่อง GI 4" x 4" x 1.7 มม.เส้น31.40CallCall
37เหล็กกล่อง GI 4" x 4" x 1.9 มม.เส้น35.40CallCall
38เหล็กกล่อง GI 5" x 1"1/2 x 2.5 มม.เส้น37.40สินค้าหมดสินค้าหมด
39เหล็กกล่อง GI 6" x 1"1/2 x 2.5 มม.เส้น42.90CallCall
40เหล็กกล่อง GI 6" x 2" x 1.9 มม.เส้น34.00CallCall

หมายเหตุ :

1. 0.00 = สินค้าหมด
2. ราคาดังกล่าว เป็นราคา/เส้น (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)  **ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาเหล็กกล่องขนาดอื่นๆ ได้จากผู้ขาย

ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อสินค้า

ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046
สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ โทร. 086-127-4997 (สุจิน), 083-947-8856 (พัฒนพล) หรือ ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

การชำระค่าสินค้าและบริการ

** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)

การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า

กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาศรีนครินทร์, สาขาเทพารักษ์ 
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน

กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์) 

การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)

พื้นที่จัดส่งสินค้า

กบินทร์บุรี (จ.ปราจีนบุรี)
กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
กรุงเทพกรีฑา (เข้าซอย)
กรุงเทพกรีฑา (ส่งปากทาง)
กิ่งแก้ว
เกษตร-นวมินทร์ (4แยก)
เกษตร-นวมินทร์ (LOTUSรามอินทรา)
คลองขุด
เคหะร่มเกล้า
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.ชลบุรี
จ.นครปฐม
จ.นนทบุรี
จ.ปทุมธานี
จ.ปราจีนบุรี
จ.เพชรบุรี เขาย้อย
จ.ระยอง
จ.ระยอง (ต.แกลง อ.เมือง)
จ.ระยอง (แหลมฉบัง)
จ.ราชบุรี
จ.ลพบุรี
จ.สงคราม
จ.สมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
จ.สระบุรี (แก่งคอย+มวกเหล็ก)
จ.สระบุรี (ตัวเมือง)
จ.สระบุรี (หนองแค)
จ.สุพรรณบุรี (บางปลาม้า)
จ.อยุธยา
จตุโชติ (สายไหม) 
จรัญสนิทวงศ์
แจ้งวัฒนา
เฉลิมพระเกียรติ ซ.30
ซ.กันตนา ตลิ่งชัน นนทบุรี
ซ.ดาราฉาย
ซ.ธนสิทธิ์
ซ.ธนาคารกรุงไทย
ซ.ปรีดีพนมยงค์ (สุขุมวิท71)
ซ.รัตนโกสิน 200 ปี ถ.บางนา
ซ.วัดตะกล่ำ
ซ.วัดเปร็ง ถ.บางนา
ซ.หลังวัดหนามแดง
ดอนเมือง
ดินแดง
ตลิ่งชัน
เตาปูน
ถ.พระราม 9
ทองหล่อ
เทพารักษ์ กม. 9
ธนบุรี (ฝั่งธนฯ)
นครอินทร์ (ทางไปสะพานพระราม5)
นวนคร
นวมินทร์
นิคม 304 ปราจีนบุรี
นิคมฯ TFD / ฉะเชิงเทรา
นิคมฯ บางกระดี่ / ปทุมธานี
นิคมฯ บางปู
นิคมฯ บางพลี
นิคมฯ ปิ่นทอง / ระยอง
นิคมฯ มาบตพุด / ระยอง
นิคมฯ โรจนะ / อยุธยา
นิคมฯ ลาดกระบัง
นิคมฯ เวลโกลว์
นิคมฯ แหลมฉบัง / ระยอง
นิคมฯ อมตะ
นิรันดร์ คอนโด (หลังบ้าน)
บ่อปลา
บางกรวย จ.นนทบุรี
บางกอกน้อย
บางขุนเทียน
บางแค
บางชัญ / มีนบุรี
บางซื่อ
บางไทร จ.อยุธยา
บางนา กม. 10 (เลยเมกะบางนา)
บางนา กม. 18
บางนา กม. 23
บางนา กม. 45
บางนา ซ.30
บางน้ำเปรี้ยว
บางบ่อ - วิ่งเส้น เทพารักษ์
บางบ่อ - วิ่งเส้น บางนา
บางบอน
บางบัวทอง
บางประกง
บางปลา
บางปู
บางพลี
บางวัว (ตลาดบางวัว)
บางใหญ่ จ.นนทบุรี
บ้านบึง (ชลบุรี)
แบริ่ง (ใกล้แยกเทพารักษ์)
ปทุมวัน
ประตูน้ำ
ประวิทย์และเพื่อน
ปรีดีพนมยงค์ (สุขุมวิท71)
ปากน้ำ
ปุณณวิถี
ปู่เจ้า
แปดริ้ว
พระประแดง
พระราม 2
พระราม 3
พระราม 4
พระราม 5
พระราม 6
พระราม 9 (ถนน)
พระราม 9 (สะพาน)
พหลโยธิน
พัฒนาการ
พัทยา
พึ่งมี
พุทธมณฑล สาย 2
พุทธมณฑล สาย 3
พุทธมณฑล สาย 4
พุทธมณฑล สาย 5
พุทธมณฑล สาย 6
พุทธมณฑล สาย 7
พุทธมณฑล สาย 8
เพชรเกษม
เพชรเกษม ซ.69
แพรกษา
ม.ราม 1
ม.ราม 2
มหาชัย
มาบุญครอง
มีนบุรี
เมกะ บางนา
ยงเจริญ คอนโดหลังบ้าน
แยกสระว่ายน้ำ หลังบ้าน
แยกอุดมสุข
ร่มเกล้า
รังสิต
รัชดา
รามคำแหง ซ.110
รามคำแหง ซ.113
รามอินทรา
โรงพยาบาล ศิครินทร์
ลาซาล (แยกศิครินทร์)
ลาดกระบัง
ลาดพร้าว
ลาดพร้าว 101
ลาดหลุมแก้ว
ลำลูกกา
ลำลูกกา (คลอง 7)
ลำลูกกา (นิมิตรใหม่)
โลตัส (บางนา-ราม 2)
โลตัส (ศรีนครินทร์)
วงเวียน 22 (ในเมือง)
วชิรธรรมสาธิต

วัชรพล (รามอินทรา)
วัดด่าน
วัดธรรมมงคล
วัดศรีเอี่ยม
วิภาวดี-รังสิต
ศรีนครินทร์ (ก่อนแยกการไฟฟ้า)
ศรีราชา
ศาลายา ( = พุทธฯ 5 )
ศิริราช
สยามแสควร์ (ปทุมวัน)
สรรพาวุธ
สวนสัตว์ดุสิต
สะพานพระราม 4 (นนทบุรี)
สะพานพระราม 5 (นนทบุรี)
สะพานพระราม 6 (สามเสน)
สะพานพระราม 7 (วงศ์สว่าง-บางซื่อ)
สะพานพระราม 8 (ราชดำเนิน)
สะพานพระราม 9 (สะพานแขวน)
สาทร
สายลวด
สายไหม
สำโรง
สี่แยกเทพารักษ์
สีลม
สุขาภิบาล 1 (รามอินทรา กม.8)
สุขาภิบาล 2 (สวนสยาม)
สุขาภิบาล 3 (มีนบุรี)
สุขุมวิท ซ. 3
สุขุมวิท ซ. 39
สุขุมวิท ซ. 62
สุขุมวิท ซ. 64
สุขุมวิท ซ.101
สุขุมวิท ซ.101/1
สุพรรณบุรี
สุวินทวงศ์
เสรีไทย (ฝั่งสุขาฯ3)
แสมดำ (พระราม 2)
หทัยราษฎร์
หนองจอก (มีนบุรี)
หมู่บ้านมิตรภาพ
หมู่บ้านวโรดม
หมู่บ้านสวนนครินทร์
หมู่บ้านสินเกล้า ศรีนครินทร์
หลังพาราไดซ์
หลังวัดหนามแดง
หัวกระบือ พระราม 2
หัวตะเข้
หัวลำโพง
อ.ส.ม.ท
อ่อนนุช