เหล็กกล่อง, ราคาเหล็กกล่อง (Steel Tube Price)

ราคาเหล็กกล่อง สำหรับท่านที่ต้องการทราบ หรือช่างที่ต้องการเช็คราคาเหล็กกล่อง เพื่อใช้คำนวนการสั่งซื้อ เรามีข้อมูลเกี่ยวกับราคาเหล็กกล่อง ซึ่งราคามีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ ตามภาวะตลาดโลก ลองมาดูราคาในช่วงนี้กันว่าเป็นอย่างไร รวมถึงท่านที่กำลังต้องการซื้อเหล็กกล่องในช่วงนี้ ทำให้สามารถทราบราคาเพื่อใช้ประเมินโครงการ และประเมินค่าใช้จ่ายในการซื้อ

ราคาเหล็กกล่อง  steel tube price  เหล็กกล่อง


เหล็กกล่อง คืออะไร หลายๆท่านอาจไม่ทราบหรือไม่เคยเห็น ซึ่งเหล็กกล่องนี้จัดอยู่ในประเภทเหล็กรูปพรรณ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

  • เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส (Square Steel Tube) หรือที่เรียกกันว่า เหล็กแป๊บเหลี่ยม
  • เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Steel Tube) หรือที่เรียกกันว่า เหล็กแป๊บแบน

สำหรับเหล็กกล่องทั้งสองชนิดนี้เหมาะกับงานก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น ที่พักอาศัย และอาคารพานิชย์ เรามาดูกันว่า ราคาเหล็กกล่อง ในเดือนนี้มีราคาเป็นอย่างไร

ราคาเหล็กกล่อง ราคาสตีลลีดส์ เดือน กรกฎาคม ปี 2562

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส (เหล็กแป๊บเหลี่ยม) และเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า (เหล็กแป๊บแบน) ราคาสตีลลีดส์ (Steellead Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) 


ลำดับ ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมจตุรัส 1" x 1" หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 เหล็กกล่อง 1" x 1"(25x25) x 1.20 เส้น 4.95 26.34 130.38
2 เหล็กกล่อง 1" x 1"(25x25) x 1.40 เส้น 5.8 25.77 149.46
3 เหล็กกล่อง 1" x 1"(25x25) x 2.00 เส้น 7.75 0 0
4 เหล็กกล่อง 1" x 1"(25x25) x 2.30 เส้น 8.4 24.23 203.52
5 เหล็กกล่อง 1" x 1"(25x25) x 3.20 เส้น 11.55 24.6 284.08

ลำดับ ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมจตุรัส 2" x 2" หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 เหล็กกล่อง 2" x 2"(50x50) x 1.20 เส้น 9.7 26.55 257.58
2 เหล็กกล่อง 2" x 2"(50x50) x 1.40 เส้น 12.4 25.99 322.24
3 เหล็กกล่อง 2" x 2"(50x50) x 2.00 เส้น 16.6 24.39 404.92
4 เหล็กกล่อง 2" x 2"(50x50) x 2.30 เส้น 18.3 0 0
5 เหล็กกล่อง 2" x 2"(50x50) x 3.20 เส้น 24.65 24.38 601.02
6 เหล็กกล่อง 2" x 2"(50x50) x 4.00 เส้น 30.5 24.81 756.84
7 เหล็กกล่อง 2" x 2"(50x50) x 4.50 เส้น 33.65 25.14 845.88
8 เหล็กกล่อง 2" x 2"(50x50) x 5.00 เส้น 37.6 25.43 956.12
9 เหล็กกล่อง 2" x 2"(50x50) x 6.00 เส้น 43.6 25.65 1118.3

ลำดับ ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมจตุรัส 3" x 3" หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 เหล็กกล่อง 3" x 3"(75x75) x 1.40 เส้น 18 25.97 467.46
2 เหล็กกล่อง 3" x 3"(75x75) x 2.30 เส้น 28.15 24.17 680.52
3 เหล็กกล่อง 3" x 3"(75x75) x 3.20 เส้น 38.4 24.18 928.56
4 เหล็กกล่อง 3" x 3"(75x75) x 4.00 เส้น 48.4 24.7 1195.68
5 เหล็กกล่อง 3" x 3"(75x75) x 4.50 เส้น 52.5 25.44 1335.6
6 เหล็กกล่อง 3" x 3"(75x75) x 5.00 เส้น 57.9 25.41 1471.28
7 เหล็กกล่อง 3" x 3"(75x75) x 6.00 เส้น 68 25.97 1765.96

ลำดับ ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมจตุรัส 4" x 4" หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 เหล็กกล่อง 4" x 4"(100x100) x 2.30 เส้น 38.4 24.18 928.56
2 เหล็กกล่อง 4" x 4"(100x100) x 3.20 เส้น 52.4 24.15 1265.64
3 เหล็กกล่อง 4" x 4"(100x100) x 4.00 เส้น 65.4 24.38 1594.24
4 เหล็กกล่อง 4" x 4"(100x100) x 4.50 เส้น 73 24.6 1795.64
5 เหล็กกล่อง 4" x 4"(100x100) x 5.00 เส้น 81.6 25.23 2058.52
6 เหล็กกล่อง 4" x 4"(100x100) x 6.00 เส้น 95.2 25.23 2401.96

ลำดับ ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมจตุรัส 5" x 5" หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 เหล็กกล่อง 5" x 5"(125x125) x 2.30 เส้น 48.55 25.54 1240.2
2 เหล็กกล่อง 5" x 5"(125x125) x 3.20 เส้น 66.7 24.89 1659.96
3 เหล็กกล่อง 5" x 5"(125x125) x 4.00 เส้น 81.9 24.91 2040.5
4 เหล็กกล่อง 5" x 5"(125x125) x 4.50 เส้น 91.6 24.91 2282.18
5 เหล็กกล่อง 5" x 5"(125x125) x 5.00 เส้น 102 24.91 2540.82
6 เหล็กกล่อง 5" x 5"(125x125) x 6.00 เส้น 120.7 25.02 3019.94

ลำดับ ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมผืนผ้า 2" x 1" หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 เหล็กกล่อง 2" x 1"(50x25) x 1.20 เส้น 7.15 26.54 189.74
2 เหล็กกล่อง 2" x 1"(50x25) x 1.40 เส้น 9.2 26.15 240.62
3 เหล็กกล่อง 2" x 1"(50x25) x 2.00 เส้น 12.4 24.36 302.1
4 เหล็กกล่อง 2" x 1"(50x25) x 2.30 เส้น 13.7 24.14 330.72
5 เหล็กกล่อง 2" x 1"(50x25) x 3.20 เส้น 18.1 24.36 440.96

ลำดับ ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมผืนผ้า 3" x 1" หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 เหล็กกล่อง 3" x 1"(75x25) x 1.40 เส้น 12.6 26.5 333.9
2 เหล็กกล่อง 3" x 1"(75x25) x 2.00 เส้น 17 25 425.06
3 เหล็กกล่อง 3" x 1"(75x25) x 2.30 เส้น 18.5 25.04 463.22
4 เหล็กกล่อง 3" x 1"(75x25) x 3.20 เส้น 25.4 24.96 633.88

ลำดับ ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมผืนผ้า 3" x 2" หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 เหล็กกล่อง 3" x 2"(75x50) x 2.30 เส้น 23.9 24.93 595.72
2 เหล็กกล่อง 3" x 2"(75x50) x 3.20 เส้น 32.54 0 0
3 เหล็กกล่อง 3" x 2"(75x50) x 4.00 เส้น 39.9 24.92 994.28
4 เหล็กกล่อง 3" x 2"(75x50) x 4.50 เส้น 44.7 25.11 1122.54
5 เหล็กกล่อง 3" x 2"(75x50) x 6.00 เส้น 57.7 25.44 1468.1

ลำดับ ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมผืนผ้า 4" x 2" หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 เหล็กกล่อง 4" x 2"(100x50) x 1.20 เส้น 15.3 26.4 403.86
2 เหล็กกล่อง 4" x 2"(100x50) x 1.40 เส้น 19 26 493.96
3 เหล็กกล่อง 4" x 2"(100x50) x 2.00 เส้น 25.5 24.4 622.22
4 เหล็กกล่อง 4" x 2"(100x50) x 2.30 เส้น 28.4 24.19 686.88
5 เหล็กกล่อง 4" x 2"(100x50) x 3.20 เส้น 38.55 24.17 931.74
6 เหล็กกล่อง 4" x 2"(100x50) x 4.00 เส้น 48.4 24.7 1195.68
7 เหล็กกล่อง 4" x 2"(100x50) x 4.50 เส้น 53.9 24.92 1343.02
8 เหล็กกล่อง 4" x 2"(100x50) x 5.00 เส้น 59.8 23.33 1489.3
9 เหล็กกล่อง 4" x 2"(100x50) x 6.00 เส้น 70.4 25.45 1791.4

ลำดับ ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมผืนผ้า 4" x 3" หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 เหล็กกล่อง 4" x 3"(100x75) x 4.50 เส้น 34 24.91 846.94

ลำดับ ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมผืนผ้า 5" x 2" หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 เหล็กกล่อง 5" x 2"(125x50) x 2.30 เส้น 34 24.91 846.94
2 เหล็กกล่อง 5" x 2"(125x50) x 3.20 เส้น 46.5 24.69 1147.98
3 เหล็กกล่อง 5" x 2"(125x50) x 4.00 เส้น 57.5 24.91 1432.06
4 เหล็กกล่อง 5" x 2"(125x50) x 4.50 เส้น 64.2 25.23 1619.68

หมายเหตุ :

1. 0.00 = สินค้าหมด
2. ราคาดังกล่าว เป็นราคา/เส้น (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)  **ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาเหล็กกล่องขนาดอื่นๆ ได้จากผู้ขาย

การสั่งซื้อเหล็กกล่อง >> สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046 

1. สั่งซื้อสินค้า/ขอใบเสนอราคา โทร. 086-127-4997 (สุจิน), ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

2. ชำระค่าสินค้าก่อนเที่ยง >> จัดส่งในเช้าวันถัดไป, ชำระค่าสินค้าหลังเที่ยง >> จัดส่งวันมะรืนครับ
3. ลูกค้าสามารถเข้ามารับสินค้าได้เอง หรือแจ้งให้ทางสตีลลีดส์จัดส่งให้
4. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS 

พื้นที่สำหรับจัดส่งเหล็กกล่อง

กบินทร์บุรี (จ.ปราจีนบุรี)
กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
กรุงเทพกรีฑา (เข้าซอย)
กรุงเทพกรีฑา (ส่งปากทาง)
กิ่งแก้ว
เกษตร-นวมินทร์ (4แยก)
เกษตร-นวมินทร์ (LOTUSรามอินทรา)
คลองขุด
เคหะร่มเกล้า
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.ชลบุรี
จ.นครปฐม
จ.นนทบุรี
จ.ปทุมธานี
จ.ปราจีนบุรี
จ.เพชรบุรี เขาย้อย
จ.ระยอง
จ.ระยอง (ต.แกลง อ.เมือง)
จ.ระยอง (แหลมฉบัง)
จ.ราชบุรี
จ.ลพบุรี
จ.สงคราม
จ.สมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
จ.สระบุรี (แก่งคอย+มวกเหล็ก)
จ.สระบุรี (ตัวเมือง)
จ.สระบุรี (หนองแค)
จ.สุพรรณบุรี (บางปลาม้า)
จ.อยุธยา
จตุโชติ (สายไหม) 
จรัญสนิทวงศ์
แจ้งวัฒนา
เฉลิมพระเกียรติ ซ.30
ซ.กันตนา ตลิ่งชัน นนทบุรี
ซ.ดาราฉาย
ซ.ธนสิทธิ์
ซ.ธนาคารกรุงไทย
ซ.ปรีดีพนมยงค์ (สุขุมวิท71)
ซ.รัตนโกสิน 200 ปี ถ.บางนา
ซ.วัดตะกล่ำ
ซ.วัดเปร็ง ถ.บางนา
ซ.หลังวัดหนามแดง
ดอนเมือง
ดินแดง
ตลิ่งชัน
เตาปูน
ถ.พระราม 9
ทองหล่อ
เทพารักษ์ กม. 9
ธนบุรี (ฝั่งธนฯ)
นครอินทร์ (ทางไปสะพานพระราม5)
นวนคร
นวมินทร์
นิคม 304 ปราจีนบุรี
นิคมฯ TFD / ฉะเชิงเทรา
นิคมฯ บางกระดี่ / ปทุมธานี
นิคมฯ บางปู
นิคมฯ บางพลี
นิคมฯ ปิ่นทอง / ระยอง
นิคมฯ มาบตพุด / ระยอง
นิคมฯ โรจนะ / อยุธยา
นิคมฯ ลาดกระบัง
นิคมฯ เวลโกลว์
นิคมฯ แหลมฉบัง / ระยอง
นิคมฯ อมตะ
นิรันดร์ คอนโด (หลังบ้าน)
บ่อปลา
บางกรวย จ.นนทบุรี
บางกอกน้อย
บางขุนเทียน
บางแค
บางชัญ / มีนบุรี
บางซื่อ
บางไทร จ.อยุธยา
บางนา กม. 10 (เลยเมกะบางนา)
บางนา กม. 18
บางนา กม. 23
บางนา กม. 45
บางนา ซ.30
บางน้ำเปรี้ยว
บางบ่อ - วิ่งเส้น เทพารักษ์
บางบ่อ - วิ่งเส้น บางนา
บางบอน
บางบัวทอง
บางประกง
บางปลา
บางปู
บางพลี
บางวัว (ตลาดบางวัว)
บางใหญ่ จ.นนทบุรี
บ้านบึง (ชลบุรี)
แบริ่ง (ใกล้แยกเทพารักษ์)
ปทุมวัน
ประตูน้ำ
ประวิทย์และเพื่อน
ปรีดีพนมยงค์ (สุขุมวิท71)
ปากน้ำ
ปุณณวิถี
ปู่เจ้า
แปดริ้ว
พระประแดง
พระราม 2
พระราม 3
พระราม 4
พระราม 5
พระราม 6
พระราม 9 (ถนน)
พระราม 9 (สะพาน)
พหลโยธิน
พัฒนาการ
พัทยา
พึ่งมี
พุทธมณฑล สาย 2
พุทธมณฑล สาย 3
พุทธมณฑล สาย 4
พุทธมณฑล สาย 5
พุทธมณฑล สาย 6
พุทธมณฑล สาย 7
พุทธมณฑล สาย 8
เพชรเกษม
เพชรเกษม ซ.69
แพรกษา
ม.ราม 1
ม.ราม 2
มหาชัย
มาบุญครอง
มีนบุรี
เมกะ บางนา
ยงเจริญ คอนโดหลังบ้าน
แยกสระว่ายน้ำ หลังบ้าน
แยกอุดมสุข
ร่มเกล้า
รังสิต
รัชดา
รามคำแหง ซ.110
รามคำแหง ซ.113
รามอินทรา
โรงพยาบาล ศิครินทร์
ลาซาล (แยกศิครินทร์)
ลาดกระบัง
ลาดพร้าว
ลาดพร้าว 101
ลาดหลุมแก้ว
ลำลูกกา
ลำลูกกา (คลอง 7)
ลำลูกกา (นิมิตรใหม่)
โลตัส (บางนา-ราม 2)
โลตัส (ศรีนครินทร์)
วงเวียน 22 (ในเมือง)
วชิรธรรมสาธิต

วัชรพล (รามอินทรา)
วัดด่าน
วัดธรรมมงคล
วัดศรีเอี่ยม
วิภาวดี-รังสิต
ศรีนครินทร์ (ก่อนแยกการไฟฟ้า)
ศรีราชา
ศาลายา ( = พุทธฯ 5 )
ศิริราช
สยามแสควร์ (ปทุมวัน)
สรรพาวุธ
สวนสัตว์ดุสิต
สะพานพระราม 4 (นนทบุรี)
สะพานพระราม 5 (นนทบุรี)
สะพานพระราม 6 (สามเสน)
สะพานพระราม 7 (วงศ์สว่าง-บางซื่อ)
สะพานพระราม 8 (ราชดำเนิน)
สะพานพระราม 9 (สะพานแขวน)
สาทร
สายลวด
สายไหม
สำโรง
สี่แยกเทพารักษ์
สีลม
สุขาภิบาล 1 (รามอินทรา กม.8)
สุขาภิบาล 2 (สวนสยาม)
สุขาภิบาล 3 (มีนบุรี)
สุขุมวิท ซ. 3
สุขุมวิท ซ. 39
สุขุมวิท ซ. 62
สุขุมวิท ซ. 64
สุขุมวิท ซ.101
สุขุมวิท ซ.101/1
สุพรรณบุรี
สุวินทวงศ์
เสรีไทย (ฝั่งสุขาฯ3)
แสมดำ (พระราม 2)
หทัยราษฎร์
หนองจอก (มีนบุรี)
หมู่บ้านมิตรภาพ
หมู่บ้านวโรดม
หมู่บ้านสวนนครินทร์
หมู่บ้านสินเกล้า ศรีนครินทร์
หลังพาราไดซ์
หลังวัดหนามแดง
หัวกระบือ พระราม 2
หัวตะเข้
หัวลำโพง
อ.ส.ม.ท
อ่อนนุช

-