เหล็กกล่อง, ราคาเหล็กกล่อง (Steel Tube Price)

ราคาเหล็กกล่อง สำหรับท่านที่ต้องการทราบ หรือช่างที่ต้องการเช็คราคาเหล็กกล่อง เพื่อใช้คำนวนการสั่งซื้อ เรามีข้อมูลเกี่ยวกับราคาเหล็กกล่อง ซึ่งราคามีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ ตามภาวะตลาดโลก ลองมาดูราคาในช่วงนี้กันว่าเป็นอย่างไร รวมถึงท่านที่กำลังต้องการซื้อเหล็กกล่องในช่วงนี้ ทำให้สามารถทราบราคาเพื่อใช้ประเมินโครงการ และประเมินค่าใช้จ่ายในการซื้อ

ราคาเหล็กกล่อง  steel tube price  เหล็กกล่อง


เหล็กกล่อง คืออะไร หลายๆท่านอาจไม่ทราบหรือไม่เคยเห็น ซึ่งเหล็กกล่องนี้จัดอยู่ในประเภทเหล็กรูปพรรณ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

 • เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส (Square Steel Tube) หรือที่เรียกกันว่า เหล็กแป๊บเหลี่ยม
 • เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Steel Tube) หรือที่เรียกกันว่า เหล็กแป๊บแบน

สำหรับเหล็กกล่องทั้งสองชนิดนี้เหมาะกับงานก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น ที่พักอาศัย และอาคารพานิชย์ เรามาดูกันว่า ราคาเหล็กกล่อง ในเดือนนี้มีราคาเป็นอย่างไร

ราคาเหล็กกล่อง ราคาส่วนกลาง กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ มีนาคม ปี 2563

ราคาเหล็กกล่อง (Angle Bar Price) ราคาภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา)(ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับราคาเหล็กกล่องหน่วยราคา/หน่วย (บาท)
1เหล็กกล่อง 1/2 x 1/2 x 1.2 มม.เส้น93.46
2เหล็กกล่อง 3/4 x 3/4 x 1.2 มม.เส้น102.80
3เหล็กกล่อง 1" x 1" x 1.2 มม.เส้น116.82
4เหล็กกล่อง 1"1/2 x 1"1/2 x 2.0 มม.เส้น252.34
5เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.เส้น327.10
6เหล็กกล่อง 3" x 3" x 2.0 มม.เส้น532.71

แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ http://www.price.moc.go.th

เหล็กกล่องเหลี่ยม (แป๊บเหลี่ยม) จัดจำหน่ายโดยสตีลลีดส์ มีดังนี้

 • เหล็กกล่อง 1/2 x 1/2
 • เหล็กกล่อง 5/8 x 5/8
 • เหล็กกล่อง 3/4 x 3/4
 • เหล็กกล่อง 7/8 x 7/8
 • เหล็กกล่อง 1" x 1"
 • เหล็กกล่อง 1"1/4 x 1"1/4
 • เหล็กกล่อง 1"1/2 x 1"1/2
 • เหล็กกล่อง 1"5/8 x 1"5/8
 • เหล็กกล่อง 2" x 2"
 • เหล็กกล่อง 2"3/8 x 2"3/8
 • เหล็กกล่อง 2"1/2 x 2"1/2
 • เหล็กกล่อง 70 x 70
 • เหล็กกล่อง 3" x 3"
 • เหล็กกล่อง 3"1/4 x 3"1/4
 • เหล็กกล่อง 3"1/2 x 3"1/2
 • เหล็กกล่อง 4" x 4"
 • เหล็กกล่อง 5" x 5"
 • เหล็กกล่อง 6" x 6"
 • เหล็กกล่อง 7" x 7"
 • เหล็กกล่อง 8" x 8"
 • เหล็กกล่อง 10" x 10"
 • เหล็กกล่อง 12" x 12"
 • เหล็กกล่องเหลี่ยมกัลวาไนซ์

เหล็กกล่องแบน (แป๊บแบน) จัดจำหน่ายโดยสตีลลีดส์ มีดังนี้

 • เหล็กกล่อง 1" x 1/2
 • เหล็กกล่อง 1"1/8 x 3/4
 • เหล็กกล่อง 1"1/4 x 1/2
 • เหล็กกล่อง 1"1/2 x 3/4
 • เหล็กกล่อง 40 x 20
 • เหล็กกล่อง 50 x 20
 • เหล็กกล่อง 2" x 1"
 • เหล็กกล่อง 2"3/8 x 1"1/8
 • เหล็กกล่อง 60 x 35
 • เหล็กกล่อง 2"1/2 x 1"1/2
 • เหล็กกล่อง 3" x 1"
 • เหล็กกล่อง 3" x 1"1/2
 • เหล็กกล่อง 3" x 1"3/4
 • เหล็กกล่อง 3" x 1"
 • เหล็กกล่อง 4" x 2"
 • เหล็กกล่อง 4" x 3"
 • เหล็กกล่อง 5" x 2"
 • เหล็กกล่อง 5" x 3"
 • เหล็กกล่อง 6" x 2"
 • เหล็กกล่อง 6" x 3"
 • เหล็กกล่อง 150 x 80
 • เหล็กกล่อง 6" x 4"
 • เหล็กกล่อง 8" x 2"
 • เหล็กกล่อง 8" x 4"
 • เหล็กกล่อง 8" x 6"
 • เหล็กกล่อง 10" x 4"
 • เหล็กกล่อง 10" x 6"
 • เหล็กกล่อง 10" x 8"
 • เหล็กกล่อง 12" x 4"
 • เหล็กกล่อง 12" x 6"
 • เหล็กกล่อง 12" x 8"
 • เหล็กกล่อง 14" x 6"
 • เหล็กกล่อง 16" x 8"
 • เหล็กกล่องแบนกัลวาไนซ์

ราคาเหล็กกล่อง ราคาสตีลลีดส์ เดือน เมษายน ปี 2563

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส (เหล็กแป๊บเหลี่ยม) และเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า (เหล็กแป๊บแบน) ราคาสตีลลีดส์ (Steellead Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) 


ลำดับราคาเหล็กกล่อง (แป๊บเหลี่ยม)หน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/หน่วย (บาท)
1เหล็กกล่อง 4" x 4" x 1.7 มม.เส้น31.0019.93617.98
2เหล็กกล่อง 4" x 4" x 1.9 มม.เส้น33.50สินค้าหมดสินค้าหมด
3เหล็กกล่อง 4" x 4" x 2.0 มม. (JIS G3466)เส้น35.1019.93699.60
4เหล็กกล่อง 4" x 4" x 2.3 มม. (JIS G3466)เส้น37.9519.47738.82
5เหล็กกล่อง 4" x 4" x 2.5 มม. (JIS G3466)เส้น44.1519.93879.80
6เหล็กกล่อง 4" x 4" x 2.7 มม.เส้น47.45สินค้าหมดสินค้าหมด
7เหล็กกล่อง 4" x 4" x 2.8 มม. (JIS G3466)เส้น47.6519.91948.70
8เหล็กกล่อง 4" x 4" x 2.9 มม.เส้น52.8019.271,017.60
9เหล็กกล่อง 4" x 4" x 3.2 มม. (มอก.)เส้น52.2019.491,017.60
10เหล็กกล่อง 4" x 4" x 4.0 มม. (มอก.)เส้น65.1019.701,282.60
11เหล็กกล่อง 4" x 4" x 4.5 มม. (มอก.)เส้น72.10สอบถามสอบถาม
12เหล็กกล่อง 4" x 4" x 6.0 มม. (JIS)เส้น93.70สอบถามสอบถาม
13เหล็กกล่อง 4" x 4" x 8.0 มม. (JIS G3466)เส้น124.00สอบถามสอบถาม
14เหล็กกล่อง 4" x 4" x 9.0 มม. (JIS G3466)เส้น139.90สินค้าหมดสินค้าหมด
15เหล็กกล่อง 4" x 4" x 10.0 มม. (JIS G3466)เส้น155.80สอบถามสอบถาม
16เหล็กกล่อง 5" x 5" x 2.3 มม. (JIS G3466)เส้น47.70สอบถามสอบถาม
17เหล็กกล่อง 5" x 5" x 2.4 มม.เส้น55.20สอบถามสอบถาม
18เหล็กกล่อง 5" x 5" x 2.7 มม.เส้น59.80สอบถามสอบถาม
19เหล็กกล่อง 5" x 5" x 3.2 มม. (JIS)เส้น66.80สอบถามสอบถาม
20เหล็กกล่อง 5" x 5" x 3.6 มม. (JIS G3466)เส้น74.40สอบถามสอบถาม
21เหล็กกล่อง 5" x 5" x 4.0 มม. (JIS G3466)เส้น82.40สอบถามสอบถาม
22เหล็กกล่อง 5" x 5" x 4.5 มม. (JIS G3466)เส้น91.60สอบถามสอบถาม
23เหล็กกล่อง 5" x 5" x 5.0 มม. (JIS G3466)เส้น101.20สอบถามสอบถาม
24เหล็กกล่อง 5" x 5" x 6.0 มม. (JIS)เส้น120.20สอบถามสอบถาม
25เหล็กกล่อง 5" x 5" x 9.0 มม. (JIS)เส้น178.30สอบถามสอบถาม
26เหล็กกล่อง 6" x 6" x 2.5 มม.เส้น67.30สอบถามสอบถาม
27เหล็กกล่อง 6" x 6" x 2.7 มม.เส้น72.00สอบถามสอบถาม
28เหล็กกล่อง 6" x 6" x 2.8 มม. (JIS G3466)เส้น71.00สอบถามสอบถาม
29เหล็กกล่อง 6" x 6" x 3.2 มม. (JIS G3466)เส้น80.50สอบถามสอบถาม
30เหล็กกล่อง 6" x 6" x 4.0 มม. (JIS G3466)เส้น98.60สอบถามสอบถาม
31เหล็กกล่อง 6" x 6" x 4.5 มม. (มอก.)เส้น111.30สอบถามสอบถาม
32เหล็กกล่อง 6" x 6" x 5.0 มม. (JIS)เส้น122.80สอบถามสอบถาม
33เหล็กกล่อง 6" x 6" x 6.0 มม. (มอก.)เส้น146.00สอบถามสอบถาม
34เหล็กกล่อง 6" x 6" x 8.0 มม.(JIS G3466)เส้น192.50สอบถามสอบถาม
35เหล็กกล่อง 6" x 6" x 9.0 มม. (JIS G3466)เส้น217.20สอบถามสอบถาม
36เหล็กกล่อง 7" x 7" x 4.5 มม. (JIS)เส้น130.20สอบถามสอบถาม
37เหล็กกล่อง 7" x 7" x 5.0 มม. (JIS)เส้น142.90สอบถามสอบถาม
38เหล็กกล่อง 7" x 7" x 6.0 มม. (JIS)เส้น172.20สอบถามสอบถาม
39เหล็กกล่อง 7" x 7" x 9.0 มม. (JIS)เส้น254.80สอบถามสอบถาม
40เหล็กกล่อง 8" x 8" x 4.0 มม. (JIS G3466)เส้น134.30สอบถามสอบถาม
41เหล็กกล่อง 8" x 8" x 4.5 มม. (JIS G3466)เส้น149.50สอบถามสอบถาม
42เหล็กกล่อง 8" x 8" x 5.0 มม. (JIS G3466)เส้น165.40สอบถามสอบถาม
43เหล็กกล่อง 8" x 8" x 6.0 มม. (มอก.)เส้น198.00สอบถามสอบถาม
44เหล็กกล่อง 8" x 8" x 7.0 มม. (JIS G3466)เส้น232.90สอบถามสอบถาม
45เหล็กกล่อง 8" x 8" x 8.0 มม. (มอก.)เส้น261.80สอบถามสอบถาม
46เหล็กกล่อง 8" x 8" x 9.0 มม. (มอก.)เส้น293.70สอบถามสอบถาม
47เหล็กกล่อง 8" x 8" x 10.0 มม. (JIS G3466)เส้น323.60สอบถามสอบถาม
48เหล็กกล่อง 8" x 8" x 12.0 มม. (JIS G3466)เส้น382.00สอบถามสอบถาม

ลำดับราคาเหล็กกล่อง (แป๊บแบน)หน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/หน่วย (บาท)
1เหล็กกล่อง 6" x 4" x 2.70 มม.เส้น60.0020.141,208.40
2เหล็กกล่อง 6" x 4" x 3.20 มม. (JIS G3466)เส้น66.7020.141,343.02
3เหล็กกล่อง 6" x 4" x 4.00 มม. (JIS G3466)เส้น82.0020.141,651.48
4เหล็กกล่อง 6" x 4" x 4.50 มม. (มอก.)เส้น91.7020.141,846.52
5เหล็กกล่อง 6" x 4" x 5.50 มม.เส้น121.8020.352,478.28
6เหล็กกล่อง 6" x 4" x 6.00 มม. (มอก.)เส้น120.4021.422,578.98
7เหล็กกล่อง 6" x 4" x 9.00 มม. (JIS)เส้น179.8026.774,813.46
8เหล็กกล่อง 8" x 2" x 2.30 มม. (JIS G3466)เส้น48.7021.421,043.04
9เหล็กกล่อง 8" x 2" x 2.80 มม. (JIS G3466)เส้น59.5021.411,274.12
10เหล็กกล่อง 8" x 2" x 3.20 มม. (JIS G3466)เส้น66.8021.421,431.00
11เหล็กกล่อง 8" x 2" x 4.00 มม. (JIS G3466)เส้น83.10สอบถามสอบถาม
12เหล็กกล่อง 8" x 2" x 4.50 มม. (JIS)เส้น92.00สอบถามสอบถาม
13เหล็กกล่อง 8" x 2" x 6.00 มม. (JIS)เส้น122.90สอบถามสอบถาม
14เหล็กกล่อง 8" x 4" x 2.40 มม.เส้น66.70สอบถามสอบถาม
15เหล็กกล่อง 8" x 4" x 2.70 มม.เส้น72.00สอบถามสอบถาม
16เหล็กกล่อง 8" x 4" x 3.20 มม. (JIS G3466)เส้น80.55สอบถามสอบถาม
17เหล็กกล่อง 8" x 4" x 4.00 มม. (JIS)เส้น99.30สอบถามสอบถาม
18เหล็กกล่อง 8" x 4" x 4.50 มม. (มอก.)เส้น111.00สอบถามสอบถาม
19เหล็กกล่อง 8" x 4" x 5.00 มม. (JIS)เส้น123.00สอบถามสอบถาม
20เหล็กกล่อง 8" x 4" x 6.00 มม. (มอก.)เส้น147.00สอบถามสอบถาม
21เหล็กกล่อง 8" x 4" x 7.00 มม. (JIS G3466)เส้น169.30สอบถามสอบถาม
22เหล็กกล่อง 8" x 4" x 8.00 มม. (JIS)เส้น194.20สอบถามสอบถาม
23เหล็กกล่อง 8" x 4" x 9.00 มม. (JIS)เส้น218.40สอบถามสอบถาม
24เหล็กกล่อง 8" x 4" x 10.00 มม. (JIS G3466)เส้น236.70สอบถามสอบถาม
25เหล็กกล่อง 8" x 4" x 12.00 มม. (JIS)เส้น280.90สอบถามสอบถาม
26เหล็กกล่อง 8" x 6" x 4.50 มม. (JIS)เส้น130.20สอบถามสอบถาม
27เหล็กกล่อง 8" x 6" x 6.00 มม. (JIS G3466)เส้น172.90สอบถามสอบถาม
28เหล็กกล่อง 8" x 6" x 9.00 มม. (JIS)เส้น256.20สอบถามสอบถาม
29เหล็กกล่อง 10" x 4" x 4.50 มม. (JIS G3466)เส้น129.90สอบถามสอบถาม
30เหล็กกล่อง 10" x 4" x 6.00 มม. (JIS G3466)เส้น170.60สอบถามสอบถาม
31เหล็กกล่อง 10" x 4" x 9.00 มม. (JIS G3466)เส้น256.70สอบถามสอบถาม
32เหล็กกล่อง 10" x 6" x 4.50 มม. (JIS)เส้น149.50สอบถามสอบถาม
33เหล็กกล่อง 10" x 6" x 6.00 มม. (JIS)เส้น196.70สอบถามสอบถาม
34เหล็กกล่อง 10" x 6" x 9.00 มม. (JIS)เส้น294.00สอบถามสอบถาม
35เหล็กกล่อง 10" x 8" x 4.50 มม. (JIS)เส้น168.30สอบถามสอบถาม
36เหล็กกล่อง 10" x 8" x 6.00 มม. (JIS)เส้น222.50สอบถามสอบถาม
37เหล็กกล่อง 10" x 8" x 9.00 มม. (JIS)เส้น334.00สอบถามสอบถาม

ลำดับราคาเหล็กกล่องกัลวาไนซ์หน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/หน่วย (บาท)
1เหล็กกล่อง GI 1/2 x 1/2 x 1.2 มม.เส้น2.40สินค้าหมดสินค้าหมด
2เหล็กกล่อง GI 3/4 x 3/4 x 1.2 มม.เส้น3.4025.8887.98
3เหล็กกล่อง GI 3/4 x 3/4 x 1.4 มม.เส้น4.0024.9199.64
4เหล็กกล่อง GI 3/4 x 3/4 x 1.9 มม.เส้น5.5025.05137.80
5เหล็กกล่อง GI 1" x 1" x 1.0 มม.เส้น4.0024.3897.52
6เหล็กกล่อง GI 1" x 1" x 1.4 มม.เส้น4.3024.65106.00
7เหล็กกล่อง GI 1" x 1" x 1.5 มม.เส้น5.0024.59122.96
8เหล็กกล่อง GI 1" x 1" x 1.6 มม.เส้น5.6024.61137.80
9เหล็กกล่อง GI 1" x 1" x 1.8 มม.เส้น7.20สินค้าหมดสินค้าหมด
10เหล็กกล่อง GI 1"1/4 x 1"1/4 x 1.2 มม.เส้น5.70สินค้าหมดสินค้าหมด
11เหล็กกล่อง GI 1"1/4 x 1"1/4 x 1.4 มม.เส้น6.90สินค้าหมดสินค้าหมด
12เหล็กกล่อง GI 1"1/4 x 1"1/4 x 1.6 มม.เส้น8.70สอบถามสอบถาม
13เหล็กกล่อง GI 1"1/2 x 3/4 x 1.2 มม.เส้น5.70สอบถามสอบถาม
14เหล็กกล่อง GI 1"1/2 x 1"1/2 x 1.2 มม.เส้น6.85สอบถามสอบถาม
15เหล็กกล่อง GI 1"1/2 x 1"1/2 x 1.4 มม.เส้น8.85สอบถามสอบถาม
16เหล็กกล่อง GI 1"1/2 x 1"1/2 x 1.7 มม.เส้น9.60สินค้าหมดสินค้าหมด
17เหล็กกล่อง GI 1"1/2 x 1"1/2 x 1.9 มม.เส้น11.80สอบถามสอบถาม
18เหล็กกล่อง GI 2" x 1" x 1.0 มม.เส้น6.30สอบถามสอบถาม
19เหล็กกล่อง GI 2" x 1" x 1.2 มม.เส้น7.60สอบถามสอบถาม
20เหล็กกล่อง GI 2" x 1" x 1.3มม.เส้น8.60สอบถามสอบถาม
21เหล็กกล่อง GI 2" x 1" x 1.5 มม.เส้น9.80สอบถามสอบถาม
22เหล็กกล่อง GI 2" x 1" x 1.7 มม.เส้น10.90สินค้าหมดสินค้าหมด
23เหล็กกล่อง GI 2" x 2" x 1.2 มม.เส้น10.30สอบถามสอบถาม
24เหล็กกล่อง GI 2" x 2" x 1.4 มม.เส้น11.80สอบถามสอบถาม
25เหล็กกล่อง GI 2" x 2" x 1.7 มม.เส้น14.80สินค้าหมดสินค้าหมด
26เหล็กกล่อง GI 2" x 2" x 1.9 มม.เส้น15.00สอบถามสอบถาม
27เหล็กกล่อง GI 2" x 2" x 2.1 มม.เส้น18.00สอบถามสอบถาม
28เหล็กกล่อง GI 2" x 2" x 3.0 มม.เส้น10.30สินค้าหมดสินค้าหมด
29เหล็กกล่อง GI 3" x 1" x 2.5 มม.เส้น21.80สอบถามสอบถาม
30เหล็กกล่อง GI 3"1/2 x 1"1/4 x 2.5 มม.เส้น26.90สอบถามสอบถาม
31เหล็กกล่อง GI 3" x 1"1/2 x 1.2 มม.เส้น10.50สอบถามสอบถาม
32เหล็กกล่อง GI 3" x 1"1/2 x 1.4 มม.เส้น13.70สินค้าหมดสินค้าหมด
33เหล็กกล่อง GI 3" x 1"1/2 x 1.6 มม.เส้น14.30สอบถามสอบถาม
34เหล็กกล่อง GI 3" x 1"1/2 x 1.7 มม.เส้น17.80สินค้าหมดสินค้าหมด
35เหล็กกล่อง GI 3" x 1"1/2 x 1.9 มม.เส้น18.80สินค้าหมดสินค้าหมด
36เหล็กกล่อง GI 3" x 1"1/2 x2.9 มม.เส้น28.30สอบถามสอบถาม
37เหล็กกล่อง GI 3" x 3" x 1.4 มม.เส้น19.20สินค้าหมดสินค้าหมด
38เหล็กกล่อง GI 4" x 2" x 1.2 มม.เส้น15.82สอบถามสอบถาม
39เหล็กกล่อง GI 4" x 2" x 1.4 มม.เส้น17.20สินค้าหมดสินค้าหมด
40เหล็กกล่อง GI 4" x 2" x 1.7 มม.เส้น19.30สินค้าหมดสินค้าหมด
41เหล็กกล่อง GI 4" x 2" x 1.9 มม.เส้น24.40สอบถามสอบถาม
42เหล็กกล่อง GI 4" x 2" x 2.0 มม.เส้น24.40สอบถามสอบถาม
43เหล็กกล่อง GI 4" x 1"1/2 x 2.8 มม.เส้น34.80สอบถามสอบถาม
44เหล็กกล่อง GI 4" x 4" x 1.7 มม.เส้น31.40สอบถามสอบถาม
45เหล็กกล่อง GI 4" x 4" x 1.9 มม.เส้น36.20สอบถามสอบถาม
46เหล็กกล่อง GI 5" x 1"1/2 x 2.5 มม.เส้น37.40สินค้าหมดสินค้าหมด
47เหล็กกล่อง GI 6" x 1"1/2 x 2.5 มม.เส้น42.90สินค้าหมดสินค้าหมด
48เหล็กกล่อง GI 6" x 2" x 1.8 มม.เส้น32.70สอบถามสอบถาม
49เหล็กกล่อง GI 6" x 2" x 1.9 มม.เส้น37.20สินค้าหมดสินค้าหมด
50เหล็กกล่อง GI 2" x 2" x 1.8มม.เส้น15.75สอบถามสอบถาม

หมายเหตุ :

1. 0.00 = สินค้าหมด
2. ราคาดังกล่าว เป็นราคา/เส้น (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)  **ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาเหล็กกล่องขนาดอื่นๆ ได้จากผู้ขาย

ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อสินค้า

ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046
สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ โทร. 086-127-4997 (สุจิน), 099-221-9689 (ดีเลิศ) หรือ ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

การชำระค่าสินค้าและบริการ

** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)

การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า

กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาศรีนครินทร์, สาขาเทพารักษ์ 
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน

กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์) 

การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)

พื้นที่จัดส่งสินค้า

กบินทร์บุรี (จ.ปราจีนบุรี)
กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
กรุงเทพกรีฑา (เข้าซอย)
กรุงเทพกรีฑา (ส่งปากทาง)
กิ่งแก้ว
เกษตร-นวมินทร์ (4แยก)
เกษตร-นวมินทร์ (LOTUSรามอินทรา)
คลองขุด
เคหะร่มเกล้า
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.ชลบุรี
จ.นครปฐม
จ.นนทบุรี
จ.ปทุมธานี
จ.ปราจีนบุรี
จ.เพชรบุรี เขาย้อย
จ.ระยอง
จ.ระยอง (ต.แกลง อ.เมือง)
จ.ระยอง (แหลมฉบัง)
จ.ราชบุรี
จ.ลพบุรี
จ.สงคราม
จ.สมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
จ.สระบุรี (แก่งคอย+มวกเหล็ก)
จ.สระบุรี (ตัวเมือง)
จ.สระบุรี (หนองแค)
จ.สุพรรณบุรี (บางปลาม้า)
จ.อยุธยา
จตุโชติ (สายไหม) 
จรัญสนิทวงศ์
แจ้งวัฒนา
เฉลิมพระเกียรติ ซ.30
ซ.กันตนา ตลิ่งชัน นนทบุรี
ซ.ดาราฉาย
ซ.ธนสิทธิ์
ซ.ธนาคารกรุงไทย
ซ.ปรีดีพนมยงค์ (สุขุมวิท71)
ซ.รัตนโกสิน 200 ปี ถ.บางนา
ซ.วัดตะกล่ำ
ซ.วัดเปร็ง ถ.บางนา
ซ.หลังวัดหนามแดง
ดอนเมือง
ดินแดง
ตลิ่งชัน
เตาปูน
ถ.พระราม 9
ทองหล่อ
เทพารักษ์ กม. 9
ธนบุรี (ฝั่งธนฯ)
นครอินทร์ (ทางไปสะพานพระราม5)
นวนคร
นวมินทร์
นิคม 304 ปราจีนบุรี
นิคมฯ TFD / ฉะเชิงเทรา
นิคมฯ บางกระดี่ / ปทุมธานี
นิคมฯ บางปู
นิคมฯ บางพลี
นิคมฯ ปิ่นทอง / ระยอง
นิคมฯ มาบตพุด / ระยอง
นิคมฯ โรจนะ / อยุธยา
นิคมฯ ลาดกระบัง
นิคมฯ เวลโกลว์
นิคมฯ แหลมฉบัง / ระยอง
นิคมฯ อมตะ
นิรันดร์ คอนโด (หลังบ้าน)
บ่อปลา
บางกรวย จ.นนทบุรี
บางกอกน้อย
บางขุนเทียน
บางแค
บางชัญ / มีนบุรี
บางซื่อ
บางไทร จ.อยุธยา
บางนา กม. 10 (เลยเมกะบางนา)
บางนา กม. 18
บางนา กม. 23
บางนา กม. 45
บางนา ซ.30
บางน้ำเปรี้ยว
บางบ่อ - วิ่งเส้น เทพารักษ์
บางบ่อ - วิ่งเส้น บางนา
บางบอน
บางบัวทอง
บางประกง
บางปลา
บางปู
บางพลี
บางวัว (ตลาดบางวัว)
บางใหญ่ จ.นนทบุรี
บ้านบึง (ชลบุรี)
แบริ่ง (ใกล้แยกเทพารักษ์)
ปทุมวัน
ประตูน้ำ
ประวิทย์และเพื่อน
ปรีดีพนมยงค์ (สุขุมวิท71)
ปากน้ำ
ปุณณวิถี
ปู่เจ้า
แปดริ้ว
พระประแดง
พระราม 2
พระราม 3
พระราม 4
พระราม 5
พระราม 6
พระราม 9 (ถนน)
พระราม 9 (สะพาน)
พหลโยธิน
พัฒนาการ
พัทยา
พึ่งมี
พุทธมณฑล สาย 2
พุทธมณฑล สาย 3
พุทธมณฑล สาย 4
พุทธมณฑล สาย 5
พุทธมณฑล สาย 6
พุทธมณฑล สาย 7
พุทธมณฑล สาย 8
เพชรเกษม
เพชรเกษม ซ.69
แพรกษา
ม.ราม 1
ม.ราม 2
มหาชัย
มาบุญครอง
มีนบุรี
เมกะ บางนา
ยงเจริญ คอนโดหลังบ้าน
แยกสระว่ายน้ำ หลังบ้าน
แยกอุดมสุข
ร่มเกล้า
รังสิต
รัชดา
รามคำแหง ซ.110
รามคำแหง ซ.113
รามอินทรา
โรงพยาบาล ศิครินทร์
ลาซาล (แยกศิครินทร์)
ลาดกระบัง
ลาดพร้าว
ลาดพร้าว 101
ลาดหลุมแก้ว
ลำลูกกา
ลำลูกกา (คลอง 7)
ลำลูกกา (นิมิตรใหม่)
โลตัส (บางนา-ราม 2)
โลตัส (ศรีนครินทร์)
วงเวียน 22 (ในเมือง)
วชิรธรรมสาธิต

วัชรพล (รามอินทรา)
วัดด่าน
วัดธรรมมงคล
วัดศรีเอี่ยม
วิภาวดี-รังสิต
ศรีนครินทร์ (ก่อนแยกการไฟฟ้า)
ศรีราชา
ศาลายา ( = พุทธฯ 5 )
ศิริราช
สยามแสควร์ (ปทุมวัน)
สรรพาวุธ
สวนสัตว์ดุสิต
สะพานพระราม 4 (นนทบุรี)
สะพานพระราม 5 (นนทบุรี)
สะพานพระราม 6 (สามเสน)
สะพานพระราม 7 (วงศ์สว่าง-บางซื่อ)
สะพานพระราม 8 (ราชดำเนิน)
สะพานพระราม 9 (สะพานแขวน)
สาทร
สายลวด
สายไหม
สำโรง
สี่แยกเทพารักษ์
สีลม
สุขาภิบาล 1 (รามอินทรา กม.8)
สุขาภิบาล 2 (สวนสยาม)
สุขาภิบาล 3 (มีนบุรี)
สุขุมวิท ซ. 3
สุขุมวิท ซ. 39
สุขุมวิท ซ. 62
สุขุมวิท ซ. 64
สุขุมวิท ซ.101
สุขุมวิท ซ.101/1
สุพรรณบุรี
สุวินทวงศ์
เสรีไทย (ฝั่งสุขาฯ3)
แสมดำ (พระราม 2)
หทัยราษฎร์
หนองจอก (มีนบุรี)
หมู่บ้านมิตรภาพ
หมู่บ้านวโรดม
หมู่บ้านสวนนครินทร์
หมู่บ้านสินเกล้า ศรีนครินทร์
หลังพาราไดซ์
หลังวัดหนามแดง
หัวกระบือ พระราม 2
หัวตะเข้
หัวลำโพง
อ.ส.ม.ท
อ่อนนุช