ราคาท่อประปา กรกฎาคม ปี 2566 (Galvanized Pipe Price)

ราคาท่อประปา (Galvanized Pipe Price) ราคาตามมาตรฐาน มอก., JIS ลูกค้าสามารถตรวจสอบสภาวะราคา ณ ปัจจุบัน สำหรับประเมินช่วงเวลา และความเหมาะสมในการสั่งซื้อ 

ท่อประปา  ราคาท่อประปา  น้ำหนักท่อประปา

ท่อประปา (Galvanized Pipe) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ท่อประปาเหล็กอาบสังกะสี ผลิตด้วยกรรมวิธีเหล็กกล้าอาบสังกะสี เพื่อประโยชน์ทางด้านกันสนิม และยืดอายุการใช้งาน ขนาดยาวมาตรฐาน 6 เมตร โดยทั่วไปจะมีคาดตามสี แบ่งลักษณะสีตามความหมาย ดังนี้

ท่อประปาคาดเหลือง (BS-S) = ท่อประปาอย่างบาง
ท่อประปาคาดน้ำเงิน (BS-M) = ท่อประปาหนาปานกลาง
ท่อประปาคาดแดง (BS-H) = ท่อประปาอย่างหนา

ลักษณะการใช้งาน สามารถใช้ได้ทั้งท่อประปา และท่อน้ำทิ้ง หากใช้เป็นท่อน้ำทิ้ง สำหรับระบายน้ำทิ้งในอาคารบ้านเรือนทั่วไป จะใช้ท่อประปาอย่างบาง เนื่องจากไม่ต้องคำนึงเรื่องแรงกดทับที่มีต่อตัวท่อ หากเป็นท่อประปาอย่างหนาจะใช้สำหรับท่อระบายน้ำใต้ดิน เนื่องจากทนต่อการสั่นสะเทือน และแรงกดทับ  

ราคาท่อประปา ราคาสตีลลีดส์ เดือน กรกฎาคม ปี 2566

ราคาท่อประปา (Galvanized Pipe Price) ราคาสตีลลีดส์ (Steellead Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับราคาท่อประปาหน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/ท่อน (บาท)
1ประปา 1/2 x 6.0 ม. น้ำเงิน 2.0 มม.ปลายเกลียว STSเส้น6.2447.73297.86
2ประปา 1/2 x 6.0 ม.ASTM-A53A 2.68 มม.ปลายเรียบเส้น7.5150.39378.42
3ประปา 1/2 x 6.0 ม. เหลือง ปลายเกลียว STS 1.5 มม.เส้น4.3351.65223.66
4ประปา 1/2 x 6.0 ม. มอก277 ปลายเรียบ F 2.4 มม.เส้น6.6556.27374.18
5ประปา 1/2 x 6.0 ม. มอก277 ปลายเรียบ CC 2.7 มม.เส้น7.5149.82374.18
6ประปา 3/4 x 6.0 ม.ASTM-A53A 2.7 มม.ปลายเรียบเส้น10.06สอบถามสอบถาม
7ประปา 3/4 x 6.0 ม. น้ำเงิน F 2.1 มม.ปลายเกลียวเส้น7.45สอบถามสอบถาม
8ประปา 3/4 x 6.0 ม. น้ำเงิน ปลายเกลียว STS 1.9 มม.เส้น7.70สอบถามสอบถาม
9ประปา 3/4 x 6.0 ม. เหลือง ปลายเกลียว F 1.65 มม.เส้น5.65สอบถามสอบถาม
10ประปา 3/4 x 6.0 ม. มอก ปลายเกลียว F 2.4 มม.เส้น9.35สอบถามสอบถาม
11ประปา 3/4 x 6.0 ม. มอก ปลายเรียบ F 2.4 มม.เส้น9.35สอบถามสอบถาม
12ประปา 1" x 6.0 ม.ASTM A53A 3.0 MM.ปลายเรียบ STSเส้น14.72สอบถามสอบถาม
13ประปา 1" x 6.0 ม. น้ำเงิน ปลายเกลียว CC 2.4 MMเส้น11.80สอบถามสอบถาม
14ประปา 1" x 6.0 ม. เหลือง ปลายเกลียว F 1.8 MMเส้น8.45สอบถามสอบถาม
15ประปา 1" x 6.0 ม. มอก276 S195T ปลายเรียบ F 3.15 MMเส้น14.06สอบถามสอบถาม
16ประปา 1"1/4 x 6.0 ม. ASTM A53A 3.2 มม.ปลายเรียบเส้น19.40สอบถามสอบถาม
17ประปา 1"1/4 x 6.0 ม. น้ำเงิน CC 2.5 มม.ปลายเกลียวเส้น15.10สอบถามสอบถาม
18ประปา 1"1/4 x 6.0 ม. เหลือง F 2.1 มม.ปลายเกลียวเส้น11.83สอบถามสอบถาม
19ประปา 1"1/4 x 6.0 ม. เหลือง STS 1.8 มม.ปลายเกลียวเส้น10.92สอบถามสอบถาม
20ประปา 1"1/4 x 6.0 ม. มอก277 F 2.8 มม.ปลายเรียบเส้น17.50สอบถามสอบถาม
21ประปา 1"1/4 x 6.0 ม. มอก277 CC 3.0 มม.ปลายเรียบเส้น18.00สอบถามสอบถาม
22ประปา 1"1/2 x 6.0 ม.ASTM A53A 3.6 มม. STS ปลายเรียบเส้น23.32สอบถามสอบถาม
23ประปา 1"1/2 (48.3MM) x 3.4 มม. x 6 ม. มอก276 ASTM A53A Fเส้น22.42สอบถามสอบถาม
24ประปา 1"1/2 x 6.0 ม. น้ำเงิน F 2.4 มม.ปลายเกลียวเส้น17.20สอบถามสอบถาม
25ประปา 1"1/2 x 6.0 ม. น้ำเงิน CC 2.6 มม.ปลายเกลียวเส้น17.32สอบถามสอบถาม
26ประปา 1"1/2 x 6.0 ม. เหลือง F 2.2 มม.ปลายเกลียวเส้น13.60สอบถามสอบถาม
27ประปา 1"1/2 x 6.0 ม. มอก276 S195T ปลายเกลียว Fเส้น20.30สอบถามสอบถาม
28ประปา 1"1/2 x 6.0 ม. มอก276 F 3.0 มม.ปลายเรียบเส้น20.30สอบถามสอบถาม
29ประปา 2" x 6.0 ม. น้ำเงิน STS 2.94 มม.ปลายเกลียวเส้น26.11สอบถามสอบถาม
30ประปา 2" x 6.0 ม.ASTM A53A 3.7 มม.ปลายเรียบ STSเส้น31.16สอบถามสอบถาม
31ประปา 2" x 6.0 ม. น้ำเงิน F 2.6 มม.ปลายเกลียวเส้น22.20สอบถามสอบถาม
32ประปา 2" x 6.0 ม. เหลือง F 2.0 มม.ปลายเกลียวเส้น17.25สอบถามสอบถาม
33ประปา 2" x 6.0 ม.มอก276 STS ปลายเรียบเส้น28.15สอบถามสอบถาม
34ประปา 2" x 6.0 ม. มอก276 S195T ปลายเกลียวเส้น28.37สอบถามสอบถาม
35ประปา 2"1/2 x 6.0 ม.ASTM A53A 4.7 มม. STS ปลายเรียบเส้น48.34สอบถามสอบถาม
36ประปา 2"1/2 x 6.0 ม. น้ำเงิน F 2.7 มม.ปลายเกลียวเส้น27.62สอบถามสอบถาม
37ประปา 2"1/2 x 6.0 ม. น้ำเงิน STS 2.4 มม.ปลายเกลียวเส้น26.45สอบถามสอบถาม
38ประปา 2"1/2 x 6.0 ม. เหลือง F 2.0 มม.ปลายเกลียวเส้น22.05สอบถามสอบถาม
39ประปา 2"1/2 x 6.0 ม.มอก276 ปลายเกลียว STSเส้น36.10สอบถามสอบถาม
40ประปา 2"1/2 x 6.0 ม.มอก CC 3.4 มม.ปลายเรียบเส้น36.10สอบถามสอบถาม
41ประปา 2"1/2 x 6.0 ม.มอก276 ปลายเรียบ S195Tเส้น36.35สอบถามสอบถาม
42ประปา 3" x 6.0 ม. ASTM A53A 5.0 มม.ปลายเรียบเส้น63.26สอบถามสอบถาม
43ประปา 3" ASTM มอก276 x 6.0 ม.ปลายเรียบ Fเส้น62.36สอบถามสอบถาม
44ประปา 3" x 6.0 ม. น้ำเงิน ปลายเกลียว COTCOเส้น33.96สอบถามสอบถาม
45ประปา 3" x 6.0 ม. เหลือง F 2.2 มม.ปลายเกลียวเส้น28.70สอบถามสอบถาม
46ประปา 3" x 4.0 มม. x 6.0 ม.มอก276 ปลายเกลียว Fเส้น47.60สอบถามสอบถาม
47ประปา 3" x 4.0 มม. x 6.0 ม.มอก276 ปลายเรียบ Fเส้น48.90สอบถามสอบถาม
48ประปา 4" x 6.0 ม.ASTM A53A มอก276 ปลายเรียบ Fเส้น85.80สอบถามสอบถาม
49ประปา 4" x 6.0 ม. น้ำเงิน ปลายเกลียว F 3.1 มม.เส้น49.77สอบถามสอบถาม
50ประปา 4" x 6.0 ม.น้ำเงิน ปลายเกลียว STS 2.8 มม. x xเส้น49.40สอบถามสอบถาม
51ประปา 4" x 6.0 ม. เหลือง F 2.7 มม.ปลายเกลียวเส้น41.55สอบถามสอบถาม
52ประปา 4" x 4.5 มม. x 6.0 ม. มอก276 ปลายเรียบ Fเส้น69.30สอบถามสอบถาม
53ประปา 5" x 6.0 ม.ASTM A53A 6.2 มม.ปลายเรียบ STSเส้น129.04สอบถามสอบถาม
54ประปา 5" x 6.0 ม. น้ำเงิน F 3.7 มม.ปลายเกลียวเส้น73.93สอบถามสอบถาม
55ประปา 5" x 6.0 ม.มอก276 ปลายเรียบ STSเส้น94.28สอบถามสอบถาม
56ประปา 5" x 6.0 ม.มอก276 ปลายเรียบ COTCOเส้น93.88สอบถามสอบถาม
57ประปา 6" x 6.0 ม.ASTM A53A มอก276 ปลายเกลียวเส้น154.90สอบถามสอบถาม
58ประปา 6" x 6.0 ม. น้ำเงิน F 3.45 มม.เส้น87.22สอบถามสอบถาม
59ประปา 6" x 6.0 ม.มอก276 ปลายเกลียว STSเส้น110.89สอบถามสอบถาม
60ประปา 6" x 6.0 ม.มอก276 ปลายเรียบ CC 5.0 มม.เส้น111.29สอบถามสอบถาม

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว เป็นราคา/เส้น ความยาวมาตรฐาน เส้นละ 6 เมตร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)  **ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาท่อประปาขนาดอื่นๆ ได้จากผู้ขาย

สอบถาม/ ขอใบเสนอราคา/ สั่งซื้อสินค้า | แอดไลน์ คลิกเลย >>@steellead

ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046
ดาวน์โหลด ภ.พ.20 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด หนังสือรับรอง คลิกที่นี่

สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ โทร. 086-127-4997 (สุจินต์), 066-106-2488 (เนตรสุวรรณ) หรือ ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

การชำระค่าสินค้าและบริการ

** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)

การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า

กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาซอยศรีนครินทร์ 42, สาขาเทพารักษ์ 
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน

กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์) 

การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)