เหล็กกัลวาไนซ์, ราคาเหล็กกัลวาไนซ์ (Galvanize Pipe Price)

ราคาเหล็กกัลวาไนซ์ (Galvanize Pipe Price) ราคา ณ ปัจจุบัน เนื่องจากภาวะตลาดในประเทศมีการปรับตัวของราคาลงอย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้งานควรตรวจสอบภาวะของราคาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถประเมินราคาสำหรับจัดทำงบประมาณ หรือจัดทำโครงการ เพื่อให้ได้ราคาสอดคล้อง ณ เวลาที่จัดทำงบ หรือจัดทำโครงการนั้นๆ  

เหล็กกัลวาไนซ์  ราคาเหล็กกัลวาไนซ์  น้ำหนักเหล็กกัลวาไนซ์

เหล็กกัลวาไนซ์ (Galvanize Pipe) คือ กรรมวิธีนำเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน ซึ่งจะมีความหนาของชั้นเคลือบประมาณ 65-300 ไมครอน (หากชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า โดยมีความหนาของชั้นเคลือบประมาณ 5-10 ไมครอน จะเรียก "เหล็กชุบซิ้งค์") โดยที่เหล็กกัลวาไนซ์ คุณสมบัติเด่นคือ สามารถทนต่อการกัดกร่อนได้อย่างน้อย 50 ปี ผิวของเหล็กสามารถทำความสะอาดได้ง่าย ไม่ต้องบำรุงรักษา เสียค่าใช้จ่ายต่ำสุดเมื่อเทียบกับการทำให้เหล็กไม่เกิดสนิมด้วยวิธีอื่นๆ

ราคาเหล็กกัลวาไนซ์ ราคาสตีลลีดส์ เดือน กันยายน ปี 2564

ราคาเหล็กกัลวาไนซ์ (Flat Bar Price) ราคาสตีลลีดส์ (Steellead Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับราคาเหล็กกัลวาไนซ์หน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/หน่วย (บาท)
1เหล็กกล่อง GA 1" x 1" x 1.3 มม. Z120เส้น5.53สินค้าหมดสินค้าหมด
2เหล็กกล่อง GA 2" x 2" x 1.6 มม. Z09เส้น11.5038.90447.32
3เหล็กกล่อง GI 1/2 x 1/2 x 1.2 มม.เส้น2.3948.34115.54
4เหล็กกล่อง GI 19 x 19 x 1.2 มม. (JISG3466) Z12เส้น3.5342.94151.58
5เหล็กกล่อง GI 19 x 19 x 1.4 มม. (JISG3466) Z12เส้น4.2242.95181.26
6เหล็กกล่อง GI 1" x 1" x 1.2 มม. (JIS) Z12เส้น4.85สินค้าหมดสินค้าหมด
7เหล็กกล่อง GI 1" x 1" x 1.2 มม. MAZ K06เส้น4.65สอบถามสอบถาม
8เหล็กกล่อง GI 1" x 1" x 1.4 มม. (JIS) Z12เส้น5.65สอบถามสอบถาม
9เหล็กกล่อง GI 1" x 1" x 1.4 มม. MAZ K06เส้น5.70สอบถามสอบถาม
10เหล็กกล่อง GI 1" x 1" x 1.6 มม. MAZ K06เส้น6.42สอบถามสอบถาม
11เหล็กกล่อง GI 1" x 1" x 1.7 มม. Z08เส้น7.22สินค้าหมดสินค้าหมด
12เหล็กกล่อง GI 1" x 1" x 1.7 มม. (JIS) Z06 TPPเส้น6.95สอบถามสอบถาม
13เหล็กกล่อง GI 1" x 1" x 2.0 มม. Z08เส้น7.75สินค้าหมดสินค้าหมด
14เหล็กกล่อง GI 1" x 1" x 2.0 มม. (มอก.) Z12เส้น7.90สอบถามสอบถาม
15เหล็กกล่อง GI 1" x 1" x 2.3 มม. Z12เส้น8.20สินค้าหมดสินค้าหมด
16เหล็กกล่อง GI 1" x 1" x 2.3 มม. (มอก.) Z12เส้น8.50สอบถามสอบถาม
17เหล็กกล่อง GI 30 x 30 x 1.2 มม. Z08เส้น5.80สินค้าหมดสินค้าหมด
18เหล็กกล่อง GI 31 x 31 x 1.2 มม. MAZ K06เส้น5.98สอบถามสอบถาม
19เหล็กกล่อง GI 31 x 31 x 1.4 มม. MAZ K06เส้น7.37สอบถามสอบถาม
20เหล็กกล่อง GI 1"1/4 x 1"1/4 x 1.2 มม. Z08เส้น5.80สอบถามสอบถาม
21เหล็กกล่อง GI 1"1/4 x 1"1/4 x 1.2 มม. (JIS) Z12เส้น6.26สอบถามสอบถาม
22เหล็กกล่อง GI 1"1/4 x 1"1/4 x 1.4 มม. (JIS) Z12เส้น7.35สอบถามสอบถาม
23เหล็กกล่อง GI 1"1/4 x 1"1/4 x 1.7 มม. (JIS) Z06เส้น9.20สอบถามสอบถาม
24เหล็กกล่อง GI 1"1/4 x 1"1/4 x 2.3 มม. (มอก.) Z12เส้น11.30สอบถามสอบถาม
25เหล็กกล่อง GI 35 x 35 x 1.2 มม. (JIS )MAZ K06เส้น7.15สอบถามสอบถาม
26เหล็กกล่อง GI 35 x 35 x 1.4 มม. (JIS )MAZ K06เส้น8.30สอบถามสอบถาม
27เหล็กกล่อง GI 35 x 35 x 1.6 มม. MAZ K06เส้น9.50สอบถามสอบถาม
28เหล็กกล่อง GI 1"1/2 x 1"1/2 x 1.2 มม. MAZ K06เส้น7.70สอบถามสอบถาม
29เหล็กกล่อง GI 1"1/2 x 1"1/2 x 1.4 มม. MAZ K06เส้น9.10สอบถามสอบถาม
30เหล็กกล่อง GI 1"1/2 x 1"1/2 x 1.5 มม. MAZ K06เส้น9.90สอบถามสอบถาม
31เหล็กกล่อง GI 1"1/2 x 1"1/2 x 1.6 มม. MAZ K06เส้น10.45สอบถามสอบถาม
32เหล็กกล่อง GI 1"1/2 x 1"1/2 x 1.6 มม. Z08เส้น10.25สอบถามสอบถาม
33เหล็กกล่อง GI 1"1/2 x 1"1/2 x 1.7 มม. Z08เส้น11.10สินค้าหมดสินค้าหมด
34เหล็กกล่อง GI 1"1/2 x 1"1/2 x 2.0 มม. Z12เส้น12.51สอบถามสอบถาม
35เหล็กกล่อง GI 1"1/2 x 1"1/2 x 2.0 มม. (มอก.) Z12เส้น12.80สอบถามสอบถาม
36เหล็กกล่อง GI 1"1/2 x 1"1/2 x 2.3 มม. Z08เส้น13.30สินค้าหมดสินค้าหมด
37เหล็กกล่อง GI 1"1/2 x 1"1/2 x 2.3 มม. Z12เส้น13.40สอบถามสอบถาม
38เหล็กกล่อง GI 1"1/2 x 1"1/2 x 2.3 มม. (JIS) Z06เส้น13.10สอบถามสอบถาม
39เหล็กกล่อง GI 1"1/2 x 1"1/2 x 3.2 มม. Z08 Cotcoเส้น19.00สอบถามสอบถาม
40เหล็กกล่อง GI 1"1/2 x 1"1/2 x 3.2 มม. (มอก.) Z12 TPPเส้น18.50สอบถามสอบถาม
41เหล็กกล่อง GI 2" x 2" x 1.2 มม. MAZ06เส้น9.70สอบถามสอบถาม
42เหล็กกล่อง GI 2" x 2" x 1.2 มม. (JIS) MAZ06เส้น10.15สอบถามสอบถาม
43เหล็กกล่อง GI 2" x 2" x 1.4 มม. MAZ06เส้น12.00สอบถามสอบถาม
44เหล็กกล่อง GI 2" x 2" x 1.6 มม. MAZ06เส้น13.75สอบถามสอบถาม
45เหล็กกล่อง GI 2" x 2" x 1.6 มม. (มอก.) Z06เส้น13.36สอบถามสอบถาม
46เหล็กกล่อง GI 2" x 2" x 1.7 มม. Z12 TKเส้น15.25สอบถามสอบถาม
47เหล็กกล่อง GI 2" x 2" x 1.7 มม. (JIS) Z06 TKเส้น14.65สอบถามสอบถาม
48เหล็กกล่อง GI 2" x 2" x 1.9 มม. Z12เส้น17.00สอบถามสอบถาม
49เหล็กกล่อง GI 2" x 2" x 2.0 มม. Z12เส้น17.00สอบถามสอบถาม
50เหล็กกล่อง GI 2" x 2" x 2.3 มม. Z12เส้น18.31สอบถามสอบถาม
51เหล็กกล่อง GI 2" x 2" x 3.2 มม. Z08เส้น25.00สอบถามสอบถาม
52เหล็กกล่อง GI 2" x 2" x 3.2 มม. Z12เส้น25.40สอบถามสอบถาม
53เหล็กกล่อง GI 2" x 2" x 3.2 มม. Z22เส้น25.51สอบถามสอบถาม
54เหล็กกล่อง GI 3" x 3" x 1.40 มม. (JIS) MAZ K06เส้น18.45สอบถามสอบถาม
55เหล็กกล่อง GI 3" x 3" x 1.60 มม. MAZ K06เส้น20.60สอบถามสอบถาม
56เหล็กกล่อง GI 3" x 3" x 2.0 มม. (มอก.) Z12เส้น25.65สอบถามสอบถาม
57เหล็กกล่อง GI 3" x 3" x 2.0 มม. (JIS) Z06 TPPเส้น24.85สอบถามสอบถาม
58เหล็กกล่อง GI 3" x 3" x 2.3 มม. (มอก.) Z12เส้น28.85สอบถามสอบถาม
59เหล็กกล่อง GI 3" x 3" x 2.3 มม. (JIS) Z06เส้น27.10สอบถามสอบถาม
60เหล็กกล่อง GI 3" x 3" x 3.2 มม. (มอก.) Z12เส้น35.65สินค้าหมดสินค้าหมด
61เหล็กกล่อง GI 3" x 3" x 3.2 มม. (มอก.) Z08เส้น38.65สินค้าหมดสินค้าหมด
62เหล็กกล่อง GI 4" x 4" x 1.6 มม. MAZ K06เส้น28.20สอบถามสอบถาม
63เหล็กกล่อง GI 4" x 4" x 2.0 มม. (มอก.) Z08เส้น34.50สอบถามสอบถาม
64เหล็กกล่อง GI 4" x 4" x 2.0 มม. (มอก.) Z12 TPPเส้น34.65สอบถามสอบถาม
65เหล็กกล่อง GI 4" x 4" x 2.3 มม. (JIS) Z12เส้น37.80สินค้าหมดสินค้าหมด
66เหล็กกล่อง GI 4" x 4" x 2.4 มม. Z08เส้น43.40สอบถามสอบถาม
67เหล็กกล่อง GI 4" x 4" x 2.5 มม. (มอก.) Z08เส้น45.20สอบถามสอบถาม
68เหล็กกล่อง GI 4" x 4" x 2.6 มม. Z08เส้น47.20สอบถามสอบถาม
69เหล็กกล่อง GI 4" x 4" x 3.2 มม. (JIS) Z08 Cotcoเส้น52.60สินค้าหมดสินค้าหมด
70เหล็กกล่อง GI 4" x 4" x 3.2 มม. (JIS) Z12เส้น53.15สอบถามสอบถาม
71เหล็กกล่อง GI 4" x 4" x 3.2 มม. (JIS) Z08 TPPเส้น51.65สอบถามสอบถาม
72เหล็กกล่อง GI 5" x 5" x 2.0 มม. (JIS) Z08เส้น46.70สินค้าหมดสินค้าหมด
73เหล็กกล่อง GI 5" x 5" x 3.2 มม. (มอก.) Z08เส้น65.74สอบถามสอบถาม
74เหล็กกล่อง GI 5" x 5" x 3.2 มม. (JIS) Z08 TPPเส้น66.52สอบถามสอบถาม
75เหล็กกล่อง GI 6" x 6" x 2.5 มม.เส้น66.20สอบถามสอบถาม
76เหล็กกล่อง GI 6" x 6" x 2.9 มม. Z08เส้น82.20สอบถามสอบถาม
77เหล็กกล่อง GI 6" x 6" x 3.2 มม. (มอก.) Z22เส้น82.20สอบถามสอบถาม
78เหล็กกล่อง GI 6" x 6" x 3.2 มม. (มอก.) Z08 Firstเส้น81.60สอบถามสอบถาม

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว เป็นราคา/เส้น ความยาวมาตรฐาน เส้นละ 6 เมตร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)  **ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาเหล็กกัลวาไนซ์ขนาดอื่นๆ ได้จากผู้ขาย

ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อสินค้า

ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046
ดาวน์โหลด ภ.พ.20 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด หนังสือรับรอง คลิกที่นี่

สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ โทร. 086-127-4997 (สุจิน), 099-221-9689 (ดีเลิศ) หรือ ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

การชำระค่าสินค้าและบริการ

** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)

การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า

กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาซอยศรีนครินทร์ 42, สาขาเทพารักษ์ 
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน

กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์) 

การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)