ราคาเหล็กกัลวาไนซ์ (Galvanize Pipe Price)

ราคาเหล็กกัลวาไนซ์ (Galvanize Pipe Price) ราคา ณ ปัจจุบัน เนื่องจากภาวะตลาดในประเทศมีการปรับตัวของราคาลงอย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้งานควรตรวจสอบภาวะของราคาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถประเมินราคาสำหรับจัดทำงบประมาณ หรือจัดทำโครงการ เพื่อให้ได้ราคาสอดคล้อง ณ เวลาที่จัดทำงบ หรือจัดทำโครงการนั้นๆ  

เหล็กกัลวาไนซ์  ราคาเหล็กกัลวาไนซ์  น้ำหนักเหล็กกัลวาไนซ์

เหล็กกัลวาไนซ์ (Galvanize Pipe) คือ กรรมวิธีนำเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน ซึ่งจะมีความหนาของชั้นเคลือบประมาณ 65-300 ไมครอน (หากชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า โดยมีความหนาของชั้นเคลือบประมาณ 5-10 ไมครอน จะเรียก "เหล็กชุบซิ้งค์") โดยที่เหล็กกัลวาไนซ์ คุณสมบัติเด่นคือ สามารถทนต่อการกัดกร่อนได้อย่างน้อย 50 ปี ผิวของเหล็กสามารถทำความสะอาดได้ง่าย ไม่ต้องบำรุงรักษา เสียค่าใช้จ่ายต่ำสุดเมื่อเทียบกับการทำให้เหล็กไม่เกิดสนิมด้วยวิธีอื่นๆ

ราคาเหล็กกัลวาไนซ์ ราคาสตีลลีดส์ เดือน กันยายน ปี 2566

ราคาเหล็กกัลวาไนซ์ (Flat Bar Price) ราคาสตีลลีดส์ (Steellead Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับราคาเหล็กกัลวาไนซ์หน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/เส้น (บาท)
1แป็ปโปร่ง GI 12 x 12 x 1.2 มม. x 6.0 ม. MAZ K06เส้น2.4038.8793.28
2แป็ปโปร่ง GI 12 x 12 x 1.2 มม. x 6.0 ม. JIS MAZ K06เส้น2.3140.3893.28
3แป็ปโปร่ง GI 12 x 12 x 1.4 มม. x 6.0 ม. JIS MAZ K06เส้น2.8542.40120.84
4แป็บโปร่ง GI 18 x 18 x 1.2 มม. x 6.0 ม. JIS290 MAZ K06 TKเส้น3.3536.07120.84
5แป็บโปร่ง GI 18 x 18 x 1.4 มม. x 6.0 ม. JISG290 MAZ K06 TKเส้น3.9635.07138.86
6แป็บโปร่ง GI 19 x 19 x 1.2 มม. x 6.0 ม. JIS290 K06 TKเส้น3.55สอบถามสอบถาม
7แป็บโปร่ง GI 19 x 19 x 1.4 มม. x 6.0 ม. JIS290 MAZ K06 TKเส้น4.07สอบถามสอบถาม
8แป๊ปโปร่ง GI 22 x 22 x 1.2 มม. x 6.0 ม. JIS290 MAZ K06 TKเส้น4.07สอบถามสอบถาม
9แป๊ปโปร่ง GI 22 x 22 x 1.4 มม. x 6.0 ม. JIS MAZ K06 TKเส้น5.00สอบถามสอบถาม
10แป๊ปโปร่ง GI 22 x 22 x 1.7 มม. x 6.0 ม. JIS290 Z12 TKเส้น6.24สอบถามสอบถาม
11แป็บโปร่ง GI 25 x 25 x 1.0 มม. x 6.0 ม. JIS TKเส้น4.35สอบถามสอบถาม
12แป็บโปร่ง GI 25 x 25 x 1.2 มม. x 6.0 ม. JIS MAZ K08 TKSเส้น4.95สอบถามสอบถาม
13แป็บโปร่ง GI 25 x 25 x 1.2 มม. x 6.0 ม. JIS MAZ K06 TKเส้น5.00สอบถามสอบถาม
14แป๊ปโปร่ง GI 25 x 25 x 1.4 มม. x 6.0 ม JISG290 MAZ K06เส้น5.65สอบถามสอบถาม
15แป็บโปร่ง GI 25 x 25 x 1.5 มม. x 6.0 ม. JIS290 K08 ASIAเส้น6.22สอบถามสอบถาม
16แป็บโปร่ง GI 25 x 25 x 1.6 มม. x 6.0 ม. TIS290 Z08 TKSเส้น6.52สอบถามสอบถาม
17แป็บโปร่ง GI 25 x 25 x 1.6 มม. x 6.0 ม. TIS TPP Z12เส้น6.54สอบถามสอบถาม
18แป็บโปร่ง GI 25 x 25 x 1.6 มม. x 6.0 ม. TK MAZ K06เส้น6.54สอบถามสอบถาม
19แป็บโปร่ง GI 25 x 25 x 1.7 มม. x 6.0 ม. JIS Z06เส้น6.95สอบถามสอบถาม
20แป็บโปร่ง GI 25 x 25 x 1.7 มม. x 6.0 ม. TIS290 Z12 TKเส้น7.20สอบถามสอบถาม
21แป็บโปร่ง GI 25 x 25 x 1.8 มม. x 6.0 ม.JIS290 K06 AMCเส้น7.52สอบถามสอบถาม
22แป็บโปร่ง GI 1" x 1" x 2.0 มม. x 6.0 ม. TIS Z12 TPP/TKเส้น7.90สอบถามสอบถาม
23แป๊ปโปร่ง GI 1" x 1" x 2.3 มม. x 6.0 ม JIS290 MAZ K06เส้น8.50สอบถามสอบถาม
24แป็บโปร่ง GI 1" x 1" x 2.3 มม. x 6.0 ม. TIS Z12 TPPเส้น8.50สอบถามสอบถาม
25แป็บโปร่ง GI 1" x 1" x 3.2 มม. x 6.0 ม.TIS107 STKR290 Z12 TPPเส้น11.43สอบถามสอบถาม
26แป็บโปร่ง GI 30 x 30 x 1.2 มม. x 6.0 ม. JIS MAZ K06เส้น6.07สอบถามสอบถาม
27แป็บโปร่ง GI 30 x 30 x 1.4 มม. x 6.0 ม JIS TPP MAZ K06เส้น6.60สอบถามสอบถาม
28แป็บโปร่ง GI 30 x 30 x 1.7 มม. x 6.0 ม มอก290 Z12 TKเส้น9.01สอบถามสอบถาม
29แป็บโปร่ง GI 32 x 32 x 1.2 มม. x 6.0 ม. JIS MAZ K08เส้น6.48สอบถามสอบถาม
30แป็บโปร่ง GI 32 x 32 x 1.2 มม. x 6.0 ม. JIS290 K06 ASเส้น6.69สอบถามสอบถาม
31แป็บโปร่ง GI 32 x 32 x 1.4 มม. x 6.0 ม. JIS MAZ TK K06เส้น7.19สอบถามสอบถาม
32แป็บโปร่ง GI 32 x 32 x 1.7 มม. x 6.0 ม. JIS Z06เส้น9.20สอบถามสอบถาม
33แป็บโปร่ง GI 32 x 32 x 2.0 มม. x 6.0 ม. มอก SCG340 Z12เส้น10.76สอบถามสอบถาม
34แป็บโปร่ง GI 35 x 35 x 1.2 มม. x 6.0 ม.MAZ K06 TKS JISเส้น7.15สอบถามสอบถาม
35แป็บโปร่ง GI 35 x 35 x 1.4 มม. x 6.0 ม.MAZ K06 TKS JISเส้น8.30สอบถามสอบถาม
36แป็บโปร่ง GI 35 x 35 x 1.6 มม. x 6.0 ม.MAZ K06 TKS JISเส้น9.50สอบถามสอบถาม
37แป็บโปร่ง GI 38 x 38 x 1.0 มม. x 6.0 ม.JIS290 MAZ K06 TKเส้น6.64สอบถามสอบถาม
38แป็บโปร่ง GI 38 x 38 x 1.2 มม. x 6.0 ม. JIS MAZ K06 TKSเส้น7.70สอบถามสอบถาม
39แป็บโปร่ง GI 38 x 38 x 1.2 มม. x 6.0 ม. JIS MAZ K08 TKSเส้น7.74สอบถามสอบถาม
40แป็บโปร่ง GI 38 x 38 x 1.4 มม. x 6.0 ม. JIS MAZ K08 TKSเส้น9.08สอบถามสอบถาม
41แป็บโปร่ง GI 38 x 38 x 1.4 มม. x 6.0 ม.JIS STKR290 Z08 TKเส้น8.55สอบถามสอบถาม
42แป็บโปร่ง GI 38 x 38 x 1.6 มม. x 6.0 ม. MAZ K06เส้น10.45สอบถามสอบถาม
43แป็บโปร่ง GI 38 x 38 x 1.6 มม. x 6.0 ม.JIS MAZ K06เส้น10.35สอบถามสอบถาม
44แป็บโปร่ง GI 38 x 38 x 1.7 มม. x 6.0 ม.มอก SGH340 Z12เส้น11.14สอบถามสอบถาม
45แป็บโปร่ง GI 38 x 38 x 1.7 มม. x 6.0 ม.มอก STKR290 Z12เส้น11.20สอบถามสอบถาม
46แป็บโปร่ง GI 38 x 38 x 1.8 มม. x 6.0 ม.JIS290 K06 ASเส้น11.63สอบถามสอบถาม
47แป๊ปโปร่ง GI 38 x 38 x 2.0 มม. x 6.0 ม. มอก TIS TPP Z12เส้น13.06สอบถามสอบถาม
48แป๊ปโปร่ง GI 38 x 38 x 2.0 มม. x 6.0 ม.JIS290 Z12 TKSเส้น12.55สอบถามสอบถาม
49แป๊ปโปร่ง GI 38 x 38 x 2.0 มม. x 6.0 ม. มอก TIS TPP Z08เส้น12.76สอบถามสอบถาม
50แป๊ปโปร่ง GI 38 x 38 x 2.3 มม. x 6.0 ม.JIS290 Z08 TKSเส้น13.72สอบถามสอบถาม
51แป๊ปโปร่ง GI 38 x 38 x 2.3 มม. x 6.0 ม.JIS290 Z08 TKSเส้น16.27สอบถามสอบถาม
52แป๊ปโปร่ง GI 38 x 38 x 2.5 มม. x 6.0 ม.มอก.G340 K06 COTCOเส้น16.39สอบถามสอบถาม
53แป๊ปโปร่ง GI 38 x 38 x 2.6 มม. x 6.0 ม.TIS Z08 TPPเส้น16.50สอบถามสอบถาม
54แป๊ปโปร่ง GI 38 x 38 x 2.7 มม. x 6.0 ม.JIS Z08 COTCOเส้น17.49สอบถามสอบถาม
55แป๊ปโปร่ง GI 38 x 38 x 2.8 มม. x 6.0 ม. JIS G3466 K06 COTCOเส้น18.37สอบถามสอบถาม
56แป็ปโปร่ง GI 38 x 38 x 3.2 มม. x 6 ม.มอก.CC Z22เส้น19.00สอบถามสอบถาม
57แป๊ปโปร่ง GI 38 x 38 x 3.2 มม. x 6.0 ม.มอก Z08 COTCOเส้น19.00สอบถามสอบถาม
58แป็บโปร่ง GI 2" x 2" x 1.2 มม. x 6.0 ม. JIS MAZ K06 TKSเส้น9.90สอบถามสอบถาม
59แป็บโปร่ง GI 2" x 2" x 1.2 มม. x 6.0 ม.MAZ K06 TKเส้น9.70สอบถามสอบถาม
60แป็บโปร่ง GI 50 x 50 x 1.4 มม. x 6.0 ม. JIS290 MAZ K06 TKSเส้น12.08สอบถามสอบถาม
61แป็บโปร่ง GI 50 x 50 x 1.4 มม. x 6.0 ม. JIS290 MAZ K08 TKSเส้น12.08สอบถามสอบถาม
62แป็บโปร่ง GI 50 x 50 x 1.5 มม. x 6.0 ม. JIS290 K06 ASเส้น13.14สอบถามสอบถาม
63แป็บโปร่ง GI 50 x 50 x 1.6 มม. x 6.0 ม.TIS STKR290 Z08 TKเส้น13.64สอบถามสอบถาม
64แป็ปโปร่ง GI 50 x 50 x 1.7 มม. x 6.0 ม. มอก STKR290 Z12เส้น14.77สอบถามสอบถาม
65แป็ปโปร่ง GI 50 x 50 x 1.7 มม. x 6.0 ม. มอก Z12เส้น14.86สอบถามสอบถาม
66แป็บโปร่ง GI 50 x 50 x 1.8 มม. x 6.0 ม. JIS290 K06 AMCเส้น15.78สอบถามสอบถาม
67แป็บโปร่ง GI 50 x 50 x 2.5 มม. x 6.0 ม.มอก. STKR290 K06 COTCOเส้น22.57สอบถามสอบถาม
68แป็บโปร่ง GI 50 x 50 x 2.8 มม. x 6.0 ม.มอก.G340 K06 COTCOเส้น24.90สอบถามสอบถาม
69แป๊ปโปร่ง GI 50 x 50 x 3.2 มม. x 6.0 ม. มอก107 Z12 TPPเส้น25.53สอบถามสอบถาม
70แป๊ปโปร่ง GI 50 x 50 x 3.2 มม. x 6.0 ม. มอก STK490 Z18 TPPเส้น25.90สอบถามสอบถาม
71แป็บโปร่ง GI 60 x 60 x 3.2 มม. x 6.0 ม.มอก TPPเส้น31.30สอบถามสอบถาม
72แป๊ปโปร่ง GI 75 x 75 x 1.4 มม. x 6.0 ม.JIS290 MAZ K08 TKSเส้น18.42สอบถามสอบถาม
73แป๊ปโปร่ง GI 75 x 75 x 1.6 มม. x 6.0 ม.MAZ K06เส้น20.60สอบถามสอบถาม
74แป๊ปโปร่ง GI 75 x 75 x 1.6 มม.มอก x 6.0 ม.STRK290 Z27 ASเส้น22.35สอบถามสอบถาม
75แป๊ปโปร่ง GI 75 x 75 x 1.7 มม. x 6.0 ม.มอก STKR290 Z12เส้น22.73สอบถามสอบถาม
76แป๊ปโปร่ง GI 75 x 75 x 2.5 มม. x 6.0 ม. มอก.G340 K06 COTCOเส้น34.10สอบถามสอบถาม
77แป๊ปโปร่ง GI 75 x 75 x 2.6 มม. x 6.0 ม. มอก. Z18 TPPเส้น34.08สอบถามสอบถาม
78แป๊ปโปร่ง GI 75 x 75 x 2.8 มม. x 6.0 ม. มอก.G340 K06 COTCOเส้น38.12สอบถามสอบถาม
79แป็บโปร่ง GI 100 x 100 x 1.6 มม.มอก x 6.0 ม.STRK290 Z27 ASเส้น29.94สอบถามสอบถาม
80แป็บโปร่ง GI 100 x 100 x 1.7 มม. x 6.0 ม.TIS STKR290 Z12เส้น30.58สอบถามสอบถาม
81แป็บโปร่ง GI 100 x 100 x 2.0 มม. x 6.0 ม.JIS290 Z08 TPPเส้น37.43สอบถามสอบถาม
82แป็บโปร่ง GI 100 x 100 x 2.3 มม. x 6.0 ม.มอก SGH340 Z12 TPPเส้น35.87สอบถามสอบถาม
83แป็บโปร่ง GI 100 x 100 x 2.5 มม. x 6.0 ม.T2.4 Fเส้น43.40สอบถามสอบถาม
84แป็บโปร่ง GI 100 x 100 x 2.5 มม. x 6.0 ม. มอก Z08 COTCOเส้น45.20สอบถามสอบถาม
85แป๊ปโปร่ง GI 100 x 100 x 2.6 มม. x 6.0 ม มอก Fเส้น44.90สอบถามสอบถาม
86แป๊ปโปร่ง GI 100 x 100 x 2.6 มม. x 6.0 ม มอก TPP Z08เส้น46.13สอบถามสอบถาม
87แป๊ปโปร่ง GI 100 x 100 x 2.6 มม. x 6.0 ม มอก TPP Z18เส้น46.13สอบถามสอบถาม
88แป็บโปร่ง GI 100 x 100 x 3.2 มม. x 6.0 ม. มอก Z12 TPPเส้น53.15สอบถามสอบถาม
89แป็บโปร่ง GI 125 x 125 x 3.2 มม. x 6.0 ม. JIS Z08 TPPเส้น66.52สอบถามสอบถาม
90แป็บโปร่ง GI 125 x 125 x 3.2 มม. x 6.0 ม. มอก Fเส้น65.74สอบถามสอบถาม
91แป็บโปร่ง GI 150 x 150 x 2.5 มม. x 6.0 ม. JIS Fเส้น66.60สอบถามสอบถาม
92แป๊ปโปร่ง GI 150 x 150 x 2.6 มม. x 6.0 ม มอก Fเส้น67.25สอบถามสอบถาม
93แป็บโปร่ง GI 150 x 150 x 3.2 มม. x 6.0 ม.JISG3466. CCเส้น79.30สอบถามสอบถาม
94แป็บโปร่ง GI 150 x 150 x 3.2 มม. x 6.0 ม มอก. STKR490 Z18 TPPเส้น81.40สอบถามสอบถาม
95แป็บโปร่ง GI 150 x 150 x 3.2 มม. x 6.0 ม มอก.Z08 Fเส้น81.95สอบถามสอบถาม

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว เป็นราคา/เส้น ความยาวมาตรฐาน เส้นละ 6 เมตร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)  **ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาเหล็กกัลวาไนซ์ขนาดอื่นๆ ได้จากผู้ขาย

สอบถาม/ ขอใบเสนอราคา/ สั่งซื้อสินค้า | แอดไลน์ คลิกเลย >>@steellead

ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046
ดาวน์โหลด ภ.พ.20 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด หนังสือรับรอง คลิกที่นี่

สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ โทร. 086-127-4997 (สุจินต์), 066-106-2488 (เนตรสุวรรณ) หรือ ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

การชำระค่าสินค้าและบริการ

** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)

การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า

กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาซอยศรีนครินทร์ 42, สาขาเทพารักษ์ 
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน

กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์) 

การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)