เหล็กกัลวาไนซ์, ราคาเหล็กกัลวาไนซ์ (Galvanize Pipe Price)

ราคาเหล็กกัลวาไนซ์ (Galvanize Pipe Price) ราคา ณ ปัจจุบัน เนื่องจากภาวะตลาดในประเทศมีการปรับตัวของราคาลงอย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้งานควรตรวจสอบภาวะของราคาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถประเมินราคาสำหรับจัดทำงบประมาณ หรือจัดทำโครงการ เพื่อให้ได้ราคาสอดคล้อง ณ เวลาที่จัดทำงบ หรือจัดทำโครงการนั้นๆ  

เหล็กกัลวาไนซ์  ราคาเหล็กกัลวาไนซ์  น้ำหนักเหล็กกัลวาไนซ์

เหล็กกัลวาไนซ์ (Galvanize Pipe) คือ กรรมวิธีนำเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน ซึ่งจะมีความหนาของชั้นเคลือบประมาณ 65-300 ไมครอน (หากชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า โดยมีความหนาของชั้นเคลือบประมาณ 5-10 ไมครอน จะเรียก "เหล็กชุบซิ้งค์") โดยที่เหล็กกัลวาไนซ์ คุณสมบัติเด่นคือ สามารถทนต่อการกัดกร่อนได้อย่างน้อย 50 ปี ผิวของเหล็กสามารถทำความสะอาดได้ง่าย ไม่ต้องบำรุงรักษา เสียค่าใช้จ่ายต่ำสุดเมื่อเทียบกับการทำให้เหล็กไม่เกิดสนิมด้วยวิธีอื่นๆ

ราคาเหล็กกัลวาไนซ์ ราคาสตีลลีดส์ เดือน มิถุนายน ปี 2565

ราคาเหล็กกัลวาไนซ์ (Flat Bar Price) ราคาสตีลลีดส์ (Steellead Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับราคาเหล็กกัลวาไนซ์หน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/หน่วย (บาท)
1แป๊บโปร่ง GI 1/2 x 1/2 x 1.2 มม.เส้น2.4043.73104.94
2แป๊บโปร่ง GI 19 x 19 x 1.2 มม. (JISG3466) Z12เส้น3.59สินค้าหมดสินค้าหมด
3แป๊บโปร่ง GI 19 x 19 x 1.4 มม. (JISG3466) Z12เส้น4.2539.41167.48
4แป๊บโปร่ง GI 1" x 1" x 1.2 มม. MAZ K06เส้น4.6542.40197.16
5แป๊บโปร่ง GI 1" x 1" x 1.4 มม. (JIS) Z12เส้น5.6539.96225.78
6แป๊บโปร่ง GI 1" x 1" x 1.4 มม. MAZ K06เส้น5.70สอบถามสอบถาม
7แป๊บโปร่ง GI 1" x 1" x 1.6 มม. MAZ K06เส้น6.42สอบถามสอบถาม
8แป๊บโปร่ง GI 1" x 1" x 1.7 มม. (JIS) Z06 TPPเส้น6.95สอบถามสอบถาม
9แป๊บโปร่ง GI 1" x 1" x 2.0 มม. (มอก.) Z12เส้น7.90สอบถามสอบถาม
10แป๊บโปร่ง GI 1" x 1" x 2.3 มม. Z12เส้น8.20สินค้าหมดสินค้าหมด
11แป๊บโปร่ง GI 1" x 1" x 2.3 มม. (มอก.) Z12เส้น8.37สอบถามสอบถาม
12แป๊บโปร่ง GI 30 x 30 x 1.2 มม. Z08เส้น5.80สินค้าหมดสินค้าหมด
13แป๊บโปร่ง GI 30 x 30 x 1.4 มม. Z08เส้น6.63สอบถามสอบถาม
14แป๊บโปร่ง GI 31 x 31 x 1.2 มม. MAZ K06เส้น5.98สอบถามสอบถาม
15แป๊บโปร่ง GI 31 x 31 x 1.4 มม. MAZ K06เส้น7.37สอบถามสอบถาม
16แป๊บโปร่ง GI 1"1/4 x 1"1/4 x 1.2 มม. (JIS) Z12เส้น6.26สินค้าหมดสินค้าหมด
17แป๊บโปร่ง GI 1"1/4 x 1"1/4 x 1.4 มม. (JIS) Z12เส้น7.35สอบถามสอบถาม
18แป๊บโปร่ง GI 1"1/4 x 1"1/4 x 1.7 มม. (JIS) Z06เส้น9.20สอบถามสอบถาม
19แป๊บโปร่ง GI 1"1/4 x 1"1/4 x 2.0มม.เส้น10.30สอบถามสอบถาม
20แป๊บโปร่ง GI 1"1/4 x 1"1/4 x 2.3 มม. (มอก.) Z12เส้น11.05สอบถามสอบถาม
21แป๊บโปร่ง GI 35 x 35 x 1.2 มม. (JIS )MAZ K06เส้น7.15สอบถามสอบถาม
22แป๊บโปร่ง GI 35 x 35 x 1.4 มม. (JIS )MAZ K06เส้น8.30สอบถามสอบถาม
23แป๊บโปร่ง GI 35 x 35 x 1.6 มม. MAZ K06เส้น9.50สอบถามสอบถาม
24แป๊บโปร่ง GI 1"1/2 x 1"1/2 x 1.2 มม. MAZ K06เส้น7.70สอบถามสอบถาม
25แป๊บโปร่ง GI 1"1/2 x 1"1/2 x 1.4 มม. MAZ K06เส้น9.10สอบถามสอบถาม
26แป๊บโปร่ง GI 1"1/2 x 1"1/2 x 1.5 มม. MAZ K06เส้น9.90สินค้าหมดสินค้าหมด
27แป๊บโปร่ง GI 1"1/2 x 1"1/2 x 1.6 มม. MAZ K06เส้น10.45สอบถามสอบถาม
28แป๊บโปร่ง GI 1"1/2 x 1"1/2 x 1.6 มม. Z08เส้น10.25สอบถามสอบถาม
29แป๊บโปร่ง GI 1"1/2 x 1"1/2 x 1.7 มม. jis maz k06เส้น11.20สอบถามสอบถาม
30แป๊บโปร่ง GI 1"1/2 x 1"1/2 x 2.0 มม. Z12เส้น12.51สอบถามสอบถาม
31แป๊บโปร่ง GI 1"1/2 x 1"1/2 x 2.0 มม. (มอก.) Z12เส้น12.80สอบถามสอบถาม
32แป๊บโปร่ง GI 1"1/2 x 1"1/2 x 2.3 มม. (JIS) Z06เส้น13.10สอบถามสอบถาม
33แป๊บโปร่ง GI 1"1/2 x 1"1/2 x 2.3 มม. Z12เส้น13.40สอบถามสอบถาม
34แป๊บโปร่ง GI 1"1/2 x 1"1/2 x 3.2 มม. Z08 Cotcoเส้น19.00สอบถามสอบถาม
35แป๊บโปร่ง GI 1"1/2 x 1"1/2 x 3.2 มม. (มอก.) Z12 TPPเส้น18.50สอบถามสอบถาม
36แป๊บโปร่ง GI 2" x 2" x 1.2 มม. MAZ06เส้น9.70สอบถามสอบถาม
37แป๊บโปร่ง GI 2" x 2" x 1.2 มม. (JIS) MAZ06เส้น10.15สอบถามสอบถาม
38แป๊บโปร่ง GI 2" x 2" x 1.4 มม. MAZ06เส้น12.00สอบถามสอบถาม
39แป๊บโปร่ง GI 2" x 2" x 1.6 มม. (มอก.) Z06เส้น13.36สอบถามสอบถาม
40แป๊บโปร่ง GI 2" x 2" x 1.7 มม. (JIS) Z06 TKเส้น14.65สินค้าหมดสินค้าหมด
41แป๊บโปร่ง GI 2" x 2" x 1.9 มม. Z12เส้น17.00สอบถามสอบถาม
42แป๊บโปร่ง GI 2" x 2" x 2.0 มม. Z12เส้น17.00สอบถามสอบถาม
43แป๊บโปร่ง GI 2" x 2" x 2.3 มม. เส้น16.30สอบถามสอบถาม
44แป๊บโปร่ง GI 2" x 2" x 2.3 มม. Z12เส้น17.70สอบถามสอบถาม
45แป๊บโปร่ง GI 2" x 2" x 2.6 มม.เส้น22.20สอบถามสอบถาม
46แป๊บโปร่ง GI 2" x 2" x 3.2 มม. เส้น25.51สอบถามสอบถาม
47แป๊บโปร่ง GI 2" x 2" x 3.2 มม. Z08เส้น25.00สอบถามสอบถาม
48แป๊บโปร่ง GI 2" x 2" x 3.2 มม. Z12เส้น25.40สอบถามสอบถาม
49แป๊บโปร่ง GI 2" x 2" x 3.2 มม. Z22เส้น25.51สอบถามสอบถาม
50แป๊บโปร่ง GI 3" x 3" x 1.40 มม. (JIS) MAZ K06เส้น18.45สอบถามสอบถาม
51แป๊บโปร่ง GI 3" x 3" x 1.60 มม. MAZ K06เส้น20.60สอบถามสอบถาม
52แป๊บโปร่ง GI 3" x 3" x 1.70 มม.เส้น23.00สอบถามสอบถาม
53แป๊บโปร่ง GI 3" x 3" x 2.0 มม. (JIS) Z06 TPPเส้น24.85สอบถามสอบถาม
54แป๊บโปร่ง GI 3" x 3" x 2.0 มม. (มอก.) Z12เส้น25.65สอบถามสอบถาม
55แป๊บโปร่ง GI 3" x 3" x 2.3 มม. (JIS) Z06เส้น28.85สินค้าหมดสินค้าหมด
56แป๊บโปร่ง GI 3" x 3" x 2.3 มม. (มอก.) Z12เส้น28.85สอบถามสอบถาม
57แป๊บโปร่ง GI 3" x 3" x 3.2 มม. (มอก.) Z08เส้น38.35สอบถามสอบถาม
58แป๊บโปร่ง GI 4" x 4" x 1.6 มม. MAZ K06เส้น28.20สอบถามสอบถาม
59แป๊บโปร่ง GI 4" x 4" x 2.0 มม. Z08เส้น34.50สอบถามสอบถาม
60แป๊บโปร่ง GI 4" x 4" x 2.0 มม. Z12เส้น34.65สินค้าหมดสินค้าหมด
61แป๊บโปร่ง GI 4" x 4" x 2.3 มม. (JIS) Z12เส้น37.80สินค้าหมดสินค้าหมด
62แป๊บโปร่ง GI 4" x 4" x 2.4 มม. Z08เส้น43.40สอบถามสอบถาม
63แป๊บโปร่ง GI 4" x 4" x 2.5 มม. (มอก.) Z08เส้น45.20สอบถามสอบถาม
64แป๊บโปร่ง GI 4" x 4" x 2.6 มม. Z08เส้น47.20สินค้าหมดสินค้าหมด
65แป๊บโปร่ง GI 4" x 4" x 3.2 มม. (JIS) Z12เส้น53.15สอบถามสอบถาม
66แป๊บโปร่ง GI 4" x 4" x 3.2 มม. (JIS) Z08 TPPเส้น51.65สอบถามสอบถาม
67แป๊บโปร่ง GI 5" x 5" x 2.0 มม. (JIS) Z08เส้น46.70สินค้าหมดสินค้าหมด
68แป๊บโปร่ง GI 5" x 5" x 3.2 มม. (JIS) Z08 TPPเส้น66.52สอบถามสอบถาม
69แป๊บโปร่ง GI 5" x 5" x 3.2 มม. (มอก.) Z08เส้น65.74สอบถามสอบถาม
70แป๊บโปร่ง GI 6" x 6" x 2.5 มม.เส้น66.20สินค้าหมดสินค้าหมด
71แป๊บโปร่ง GI 6" x 6" x 3.2 มม. (มอก.) Z22เส้น82.20สินค้าหมดสินค้าหมด
72แป๊บโปร่ง GI 6" x 6" x 3.2 มม. (มอก.) Z08 Firstเส้น81.95สอบถามสอบถาม

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว เป็นราคา/เส้น ความยาวมาตรฐาน เส้นละ 6 เมตร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)  **ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาเหล็กกัลวาไนซ์ขนาดอื่นๆ ได้จากผู้ขาย

ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อสินค้า

ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046
ดาวน์โหลด ภ.พ.20 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด หนังสือรับรอง คลิกที่นี่

สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ โทร. 086-127-4997 (สุจิน), 066-106-2488 (เนตรสุวรรณ) หรือ ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

การชำระค่าสินค้าและบริการ

** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)

การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า

กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาซอยศรีนครินทร์ 42, สาขาเทพารักษ์ 
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน

กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์) 

การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)