เหล็กกล่อง 1"1/2 x 1"1/2 (38 x 38)

สอบถามเพิ่มเติม (Add Line)

@steellead

 
ติดต่อพนักงานขาย
ST-038-038PC
พร้อมจัดส่ง
  • สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ
  • การสั่งซื้อสินค้า

เหล็กกล่อง 1"1/2 x 1"1/2 (38 x 38) ยาวมาตรฐาน 6 เมตร 
(ธรรมดา) ขนาดความกว้าง 35.50-36.50 มม. 
(มอก.) ขนาดความกว้างตามมาตรฐาน 37.50-38.00 มม.

Size in. Size mm. thk mm. kg/m.    area cm2 pcs/bund 
1"1/2 x 1"1/2 38 x 38 1.2 
1.36 
1.73 90
1"1/2 x 1"1/2 38 x 38 1.4 
1.57
2.00 90
1"1/2 x 1"1/2 38 x 38 1.7 1.88 2.39 90
1"1/2 x 1"1/2 38 x 38 2.0 2.18 2.78 90
1"1/2 x 1"1/2 38 x 38 2.3 2.47 3.15 100
1"1/2 x 1"1/2 38 x 38 2.5 2.66 3.39 90
1"1/2 x 1"1/2 38 x 38 2.8 2.94 3.74 90
1"1/2 x 1"1/2 38 x 38 3.0 3.12 3.97 90
1"1/2 x 1"1/2 38 x 38 3.2 3.29 4.19 100

tolerances tis : +/- 1.5 mm.
thkness : +/- 0.30 mm.
unit mass tis : +/- 10%