โกลบวาล์ว (Globe Valve)

โกลบวาล์ว (Globe Valve) ลักษณะโครงสร้างของวาล์วชนิดนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมการไหล การเปิด หรือการปิดวาล์ว ลิ้นวาล์ว จะทำหน้าที่เคลื่อนที่ขึ้น หรือเคลื่อนที่ลงในทิศทางเข้าหาบ่าวาล์ว สามารถควบคุมการไหลได้เนื่องจาก ของเหลวที่เหลื่อนที่ผ่านตัววาล์ว จะมีการหักเลี้ยวหลายครั้ง ทำให้ความดันของของไหลลดลง ถึงแม้จะเปิดเต็มที่ก็ตาม