เกทวาล์ว (Gate Valve)

เกทวาล์ว (Gate Valve) หรือที่นิยมเรียกกันว่า วาล์วประตูน้ำ ลักษณะโครงสร้างของวาล์วชนิดนี้ จะมีลิ้นวาล์วเลื่อนขึ้น เลื่อนลง การนำไปใช้งาน ต้องเปิดสุด หรือปิดสุด ไม่ควรเปิด หรือปิด แบบครึ่งๆ กลางๆ เนื่องจากจะทำให้ลิ้นวาล์วสึกหรอได้ง่าย