เช็ควาล์ว (Check Valve)

เช็ควาล์ว (Check Valve) หรือที่เรียกกันคุ้นหูว่า วาล์วกันกลับ ลักษณะของวาล์วชนิดนี้คือ สามารถป้องกันการย้อนกลับของ ของไหล และบังคับให้ไหลไปในทิศทางเดียวได้ นิยมกันมากคือ ใช้ติดตั้งควบคู่กับเครื่องปั๊มน้ำ และในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการควบคุมการย้อนกลับของ ของไหล 

สำหรับประเทศไทย เช็ควาล์ว (Check Valve) นิยมใช้กันอยู่ 2 แบบ คือ

  • สปริงเช็ควาล์ว (Spring Check Valve) ใช้สำหรับป้องกันการย้อนกลับของ ของไหล สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน
  • สวิงเช็ควาล์ว (Swing Check Valve) ใช้สำหรับป้องกันการย้อนกลับของ ของไหล เช่นเดียวกับสปริงเช็ควาล์ว แต่สามารถติดตั้งได้เฉพาะในแนวนอนเท่านั้น