เหล็กฉาก 70 มม.

เหล็กฉาก 70 x 6 มม.

 
สอบถามราคาที่พนักงานขาย
EA-070-6PC
เช็คสต๊อก
  • สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ

เหล็กฉาก 70 x 70 ยาวมาตรฐาน 6 เมตร
ขนาดเหล็กฉาก 70 มม. รายละเอียดในตารางด้านล่าง

a x bthickness
Area cm2kg/m  C x,yI x,yi x,yZ x,y
เหล็กฉาก 70 มม.
6.08.1276.381.93
37.12.147.33

TIS1227:1996
ชั้นคูณภาพ : SS400

หน่วยน้ำหนัก : กก./ม.
พื้นที่หน้าตัด : ซม2
C x,y : ตำแหน่งของจุดศูนย์ถ่วง ซม.
I x,y :โมเมนต์เรขาคณิตของความเฉื่อย ซม4
i x,y : รัศมีการหมุนของพื้นที่ ซม.
Z x,y : โมดูลัสของมาตรา ซม3