เหล็กฉาก 60 มม.

เหล็กฉาก 60 x 4 มม.

 
สอบถามราคาที่พนักงานขาย
EA-060-4PC
เช็คสต๊อก
  • สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ

เหล็กฉาก 60 x 60 ยาวมาตรฐาน 6 เมตร
ขนาดเหล็กฉาก 60 มม. รายละเอียดในตารางด้านล่าง

a x bthickness
Area cm2kg/m  C x,yI x,yi x,yZ x,y
เหล็กฉาก 60 มม.
4.04.692
3.68
1.61
16.01.853.66
เหล็กฉาก 60 มม.
5.05.802
4.551.66
19.61.844.52

TIS1227:2558
ชั้นคูณภาพ : SS400

หน่วยน้ำหนัก : กก./ม.
พื้นที่หน้าตัด : ซม2
C x,y : ตำแหน่งของจุดศูนย์ถ่วง ซม.
I x,y :โมเมนต์เรขาคณิตของความเฉื่อย ซม4
i x,y : รัศมีการหมุนของพื้นที่ ซม.
Z x,y : โมดูลัสของมาตรา ซม3