เหล็กฉากคืออะไร (What is the angle bar?) สาระความรู้เกียวกับเหล็กฉาก

เหล็กฉาก (Angle Bar) คือ เหล็กที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.1227-2539 จากโรงงานภายในประเทศที่ได้มาตรฐาน มีรูปทรงตัวแอล ซึ่งเกิดจากการรีดร้อนของเหล็กคุณภาพสูง โดยวิศวกร ออกแบบให้ เหล็กฉาก เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในโครงสร้างงานเหล็ก และจัดอยู่ในประเภทเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ใช้ในการทำโครงสร้างอาทิ โรงงานอุตสาหกรรม โครงหลังคาโรงงาน เป็นต้น

เหล็กฉาก  เหล็กฉากพิเศษ  เหล็กฉากรีดร้อน

นอกจากนี้แล้วหากเป็น เหล็กฉาก ขนาดใหญ่จะใช้ทำเสาโครงสร้าง หากเป็นเหล็กฉากขนาดเล็ก อาจใช้ทำโครงสร้างเบาะของรถโดยสาร เป็นต้น

เหล็กฉาก หากได้มาตรฐานและคุณภาพดีนั้น ฉากต้องตั้งตรง 90 องศา น้ำหนักจะต้องมีค่า +/- ไม่เกิน 3% จากสเปกที่กำหนดไว้ เนื้อเรียบ มีความยืดหยุ่น และต้องมีด้านเท่ากันทั้งสองด้าน และที่สำคัญที่สุดคือ ต้องมีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มอก. กำกับไว้อย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบราคาได้ที่นี่  ราคาเหล็กฉาก

เหล็กฉาก จะมีขนาดตั้งแต่ 1 นิ้ว ไปจนถึง 6 นิ้ว และมีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตร ไปจนถึง 35 มิลลิเมตร 

ตารางขนาด ความหนา และน้ำหนักของ เหล็กฉาก (Angle Bar List)


ลำดับ เหล็กฉาก ขนาดต่างๆ ความหนา น้ำหนัก/เส้น เส้น/มัด ลำดับ เหล็กฉาก ขนาดต่างๆ ความหนา น้ำหนัก/เส้น เส้น/มัด
1 เหล็กฉากขนาด 25x25 3.0 มม. 6.72+/-  200 24 เหล็กฉากขนาด 90x90 6.0 มม. 49.68+/- N/A
2 เหล็กฉากขนาด 25x25 5.0 มม. 10.62+/- N/A 25 เหล็กฉากขนาด 90x90 7.0 มม. 57.54+/- 36
3 เหล็กฉากขนาด 30x30 3.0 มม. 8.16+/- 150 26 เหล็กฉากขนาด 90x90 10.0 มม. 79.80+/- 25
4 เหล็กฉากขนาด 30x30 5.0 มม. 13.08+/- N/A 27 เหล็กฉากขนาด 90x90 12.0 มม. 95.40+/- N/A
5 เหล็กฉากขนาด 40x40 3.0 มม. 10.98+/- 120 28 เหล็กฉากขนาด 90x90 13.0 มม. 102.00+/- N/A
6 เหล็กฉากขนาด 40x40 4.0 มม. 14.52+/- 90 29 เหล็กฉากขนาด 100x100 7.0 มม. 64.20+/- 34
7 เหล็กฉากขนาด 40x40 5.0 มม. 17.70+/- 70 30 เหล็กฉากขนาด 100x100 10.0 มม. 89.40+/- 24
8 เหล็กฉากขนาด 40x40 6.0 มม. 21.12+/- 70 31 เหล็กฉากขนาด 100x100 12.0 มม. 106.80+/- N/A
9 เหล็กฉากขนาด 50x50 3.0 มม. 13.98+/- 60 32 เหล็กฉากขนาด 120x120 8.0 มม. 88.20+/- N/A
10 เหล็กฉากขนาด 50x50 4.0 มม. 18.36+/- 60 33 เหล็กฉากขนาด 130x130 9.0 มม. 107.40+/- N/A
11 เหล็กฉากขนาด 50x50 5.0 มม. 22.62+/- 50 34 เหล็กฉากขนาด 130x130 12.0 มม. 140.40+/- N/A
12 เหล็กฉากขนาด 50x50 6.0 มม. 26.58+/- 40 35 เหล็กฉากขนาด 130x130 15.0 มม. 172.80+/- N/A
13 เหล็กฉากขนาด 60x60 4.0 มม. 22.08+/- N/A 36 เหล็กฉากขนาด 150x150 12.0 มม. 163.80+/- N/A
14 เหล็กฉากขนาด 60x60 5.0 มม. 27.30+/- N/A 37 เหล็กฉากขนาด 150x150 15.0 มม. 201.60+/- N/A
15 เหล็กฉากขนาด 60x60 6.0 มม. 32.52+/- N/A 38 เหล็กฉากขนาด 150x150 19.0 มม. 251.40+/- N/A
16 เหล็กฉากขนาด 65x65 5.0 มม. 30.00+/- 60 39 เหล็กฉากขนาด 175x175 12.0 มม. 190.80+/- N/A
17 เหล็กฉากขนาด 65x65 6.0 มม. 35.46+/- 60 40 เหล็กฉากขนาด 175x175 15.0 มม. 236.40+/- N/A
18 เหล็กฉากขนาด 65x65 8.0 มม. 45.96+/- N/A 41 เหล็กฉากขนาด 200x200 15.0 มม. 271.80+/- N/A
19 เหล็กฉากขนาด 70x70 6.0 มม. 38.28+/- N/A 42 เหล็กฉากขนาด 200x200 20.0 มม. 358.20+/- N/A
20 เหล็กฉากขนาด 75x75 6.0 มม. 41.10+/- 52 43 เหล็กฉากขนาด 200x200 25.0 มม. 441.60+/- N/A
21 เหล็กฉากขนาด 75x75 9.0 มม. 59.76+/- 36 44 เหล็กฉากขนาด 250x250 25.0 มม. 562.20+/- N/A
22 เหล็กฉากขนาด 75x75 12.0 มม. 78.00+/- N/A 45 เหล็กฉากขนาด 250x250 35.0 มม. 768.00+/- N/A
23 เหล็กฉากขนาด 80x80 6.0 มม. 43.92+/- N/A

ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อสินค้า

ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046
สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ โทร. 083-947-8856 (พัฒนพล) หรือ ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

การชำระค่าสินค้าและบริการ

** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)

การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า

กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาศรีนครินทร์, สาขาเทพารักษ์
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน

กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์)

การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)