ตรวจเช็คราคาเหล็กฉาก (Angle Bar Price) ราคากลางอัพเดทล่าสุด ปี 2559

ราคาเหล็กฉาก (Angle Bar Price) ซึ่งหลายๆท่านอาจติดตามการขึ้นลงของราคา หรือต้องการทราบราคาคร่าวๆ เพื่อนำไปประเมินการซื้อ และประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ หรือเพื่อใช้ต่อราคากับเวนเดอร์ ลองดูภาวะราคาในช่วงนี้กันว่าเป็นอย่างไร

ราคาเหล็กฉาก  เหล็กฉากพิเศษ  เหล็กฉากรีดร้อน

เหล็กฉาก เป็นเหล็กที่จัดอยู่ในประเภทเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ หากเป็นเหล็กฉากขนาดใหญ่นิยมทำเป็นเสาโครงสร้าง หากมีขนาดเล็ก อาจใช้ทำเป็นโครงเบาะรถโดยสาร เป็นต้น 

ราคาเหล็กฉาก ปัจจุบัน ม.ค.-มิ.ย. ปี 2559

ราคาเหล็กฉาก (Angle Bar Price) ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน

ลำดับ ราคาเหล็กฉากความยาวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ราคาเฉลี่ย
1เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 4 มม. น้ำหนัก 14.5 กก. ยาว 6 เมตร256.55
247.80
255.50
264.32
280.17
270.50
262.47
2เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.6 เมตร316.76
305.51
319.85
328.21
351.53
339.27
326.86
3เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.6 เมตร459.52
449.52
465.95
476.09
516.40
498.53
477.67
4เหล็กฉาก ขนาด 65 x 65 x 6 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.6 เมตร615.23
602.73
621.28
639.72
690.53
666.87
639.39
5เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 6 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.6 เมตร702.35
702.35
723.96
740.34
794.71
767.31
738.50
6เหล็กฉาก ขนาด 100 x 100 x 10 มม. น้ำหนัก 89.2 กก.6 เมตร1,601.26
1,591.26
1,610.45
1,679.97
1,786.47
1,727.00
1,666.07

แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์ http://www.price.moc.go.th

ราคาเหล็กฉาก ย้อนหลัง ก.ค.-ธ.ค. ปี 2558

ราคาเหล็กฉาก (Angle Bar Price) ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน

ลำดับ ราคาเหล็กฉาก ความยาว ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ราคาเฉลี่ย
1 เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 4 มม. น้ำหนัก 14.5 กก. 6 เมตร 293.31 288.31 282.94 266.46
260.90
258.00
274.99
2 เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม. น้ำหนัก 18.4 กก. 6 เมตร 371.63 361.63 353.67
332.08
324.78
318.60
343.73
3 เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม. น้ำหนัก 26.8 กก. 6 เมตร 536.01 528.51 516.59
489.66
472.56
467.20
501.76
4 เหล็กฉาก ขนาด 65 x 65 x 6 มม. น้ำหนัก 35.5 กก. 6 เมตร 718.62 712.37
700.75
656.2
640.88
626.28
675.85
5 เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 6 มม. น้ำหนัก 41.1 กก. 6 เมตร 819.96 812.46
800.98
747.09
729.68
716.46
771.11
6 เหล็กฉาก ขนาด 100 x 100 x 10 มม. น้ำหนัก 89.2 กก. 6 เมตร 1,797.26 1,789.76
1,749.51 1,639.44 1,595.79
1,557.95
1,688.29  

ราคาเหล็กฉาก ย้อนหลัง ม.ค.-มิ.ย. ปี 2558

ราคาเหล็กฉาก (Angle Bar Price) ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับ ราคาเหล็กฉาก ความยาว ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ราคาเฉลี่ย
1 เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 4 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.
ยาว 6 เมตร 309.88 303.75 296.25 295.00
295.00
295.00 299.15
2 เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม. น้ำหนัก 18.4 กก. 6 เมตร 393.40 386.30 376.30 375.05
373.80 375.05 379.98
3 เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม. น้ำหนัก 26.8 กก. 6 เมตร 572.05 562.85 544.10 541.60
539.10 540.35 550.01
4 เหล็กฉาก ขนาด 65 x 65 x 6 มม. น้ำหนัก 35.5 กก. 6 เมตร 765.38 751.50 726.50 724.00
721.50 724.00 735.48
5 เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 6 มม. น้ำหนัก 41.1 กก. 6 เมตร 882.48 864.70 839.70 834.70
829.70 832.20 847.25
6 เหล็กฉาก ขนาด 100 x 100 x 10 มม. น้ำหนัก 89.2 กก. 6 เมตร 1,974.70 1,952.38 1,839.88 1,834.88
1,827.38 1,827.38 1,876.10

ผลงานของเราล่าสุด

ผลงาน พฤศจิกายน 2560