ตรวจเช็คราคาเหล็กกล่อง (Steel Tube Price) ราคากลางอัพเดทล่าสุด ปี 2559

ราคาเหล็กกล่อง สำหรับท่านที่ต้องการทราบ หรือช่างที่ต้องการอัพเดทราคาตามภาวะตลาดโลก เรามีข้อมูลเกี่ยวกับราคาเหล็กกล่อง ซึ่งมีการอัพเดทราคาทุกเดือน ทำให้ทราบภาวะการขึ้นลงของราคา ลองมาดูภาวะราคาในช่วงนี้กันว่าเป็นอย่างไรบ้าง รวมถึงท่านที่กำลังต้องการซื้อเหล็กกล่องในช่วงนี้ ทำให้สามารถทราบราคากลางเพื่อใช้ประเมินโครงการ และประเมินค่าใช้จ่ายในการซื้อ รวมถึงใช้ต่อรองราคากับผู้ขายได้

ราคาเหล็กกล่อง  steel tube price  เหล็กแป๊บเหลี่ยม


เหล็กกล่อง คืออะไร หลายๆท่านอาจไม่ทราบหรือไม่เคยเห็น ซึ่งเหล็กกล่องนี้จัดอยู่ในประเภทเหล็กรูปพรรณ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

  • เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส (Square Steel Tube) หรือที่เรียกกันว่า เหล็กแป๊บเหลี่ยม
  • เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Steel Tube) หรือที่เรียกกันว่า เหล็กแป๊บแบน

สำหรับเหล็กกล่องทั้งสองชนิดนี้เหมาะกับงานก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น ที่พักอาศัย และอาคารพานิชย์ เรามาดูกันว่า ราคาเหล็กกล่อง ในปีนี้ และในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีราคาเป็นอย่างไร และมีค่าเฉลี่ยของราคาเป็นอย่างไร

ราคาเหล็กกล่อง ปัจจุบัน ม.ค.-มิ.ย. ปี 2559

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส (เหล็กแป๊บเหลี่ยม) และเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า (เหล็กแป๊บแบน) ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน

ลำดับ ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมจตุรัส ความยาว ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ราคาเฉลี่ย
1 เหล็กกล่อง หนา 1.2 มม. ขนาด 1/2" x 1/2" 6 เมตร 90.00 90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
2 เหล็กกล่อง หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" 6 เมตร 100.00 100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
3 เหล็กกล่อง หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" 6 เมตร 115.00 120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
119.17
4 เหล็กกล่อง หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" 6 เมตร 250.00 258.00
258.00
258.00
258.00
258.00
256.67
5 เหล็กกล่อง หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" 6 เมตร 330.00 290.00
290.00
290.00
290.00
290.00
296.67
6 เหล็กกล่อง หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" 6 เมตร 520.00 580.00
580.00
580.00
580.00
580.00
570.00
ลำดับ ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมผืนผ้า ความยาว ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ราคาเฉลี่ย
1 เหล็กกล่อง หนา 1.2 มม. ขนาด 1"x 2" 6 เมตร 180.00 240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
230.00
2 เหล็กกล่อง หนา 2 มม. ขนาด 1 1/2 x 3" 6 เมตร 425.00 360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
370.83
3 เหล็กกล่อง หนา 2 มม. ขนาด 2"x 4" 6 เมตร 580.00 600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
596.67
4 เหล็กกล่อง หนา 2 มม. ขนาด 2"x 6" 6 เมตร 780.00 880.00
880.00
880.00
880.00
880.00
863.33
5 เหล็กกล่อง หนา 2 มม. ขนาด 3"x 5" 6 เมตร 840.00 900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
890.00

แหล่งข้อมูล : ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์ http://www.price.moc.go.th

ราคาเหล็กกล่อง ย้อนหลัง ก.ค.-ธ.ค. ปี 2558

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส (เหล็กแป๊บเหลี่ยม) และเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า (เหล็กแป๊บแบน) ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน

ลำดับ ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมจตุรัส ความยาว ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ราคาเฉลี่ย
1 เหล็กกล่อง หนา 1.2 มม. ขนาด 1/2" x 1/2"                       6 เมตร 91.07 91.07 110.74 90.00 90.00 90.00 93.81
2 เหล็กกล่อง หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" 6 เมตร 117.06 117.06 124.46 100.00 100.00 100.00 109.76
3 เหล็กกล่อง หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" 6 เมตร 132.06 132.06 126.42 115.00 115.00 115.00 122.59
4 เหล็กกล่อง หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" 6 เมตร 326.68 326.68 298.90 250.00 250.00 250.00 283.71
5 เหล็กกล่อง หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" 6 เมตร 444.12 444.12 429.24 330.00 330.00 330.00 384.58
6 เหล็กกล่อง หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" 6 เมตร 674.02 674.02 659.54 520.00 520.00 520.00 594.60
ลำดับ ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมผืนผ้า ความยาว ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ราคาเฉลี่ย
1 เหล็กกล่อง หนา 1.2 มม. ขนาด 1"x 2" 6 เมตร 202.06 202.06 195.02 180.00 180.00 180.00 189.86
2 เหล็กกล่อง หนา 2 มม. ขนาด 1 1/2 x 3" 6 เมตร 530.89 530.89 500.78 425.00 425.00 425.00 472.93
3 เหล็กกล่อง หนา 2 มม. ขนาด 2"x 4" 6 เมตร 667.65 667.65 646.80 580.00 580.00 580.00 620.35
4 เหล็กกล่อง หนา 2 มม. ขนาด 2"x 6" 6 เมตร 941.69 941.69 863.38 780.00 780.00 780.00 847.79
5 เหล็กกล่อง หนา 2 มม. ขนาด 3"x 5" 6 เมตร 961.78 961.78 903.56 840.00 840.00 840.00 891.19

ราคาเหล็กกล่อง ย้อนหลัง ม.ค.-มิ.ย. ปี 2558

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส (เหล็กแป๊บเหลี่ยม) และเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า (เหล็กแป๊บแบน) ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับ ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมจตุรัส ความยาว ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ราคาเฉลี่ย
1 เหล็กกล่อง หนา 1.2 มม. ขนาด 1/2" x 1/2"                        6 เมตร 94.30 92.90 92.90 
92.90 92.90 92.90 93.13
2 เหล็กกล่อง หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" 6 เมตร 121.55    119.40 119.40 119.40 119.40
119.40 119.76
3 เหล็กกล่อง หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" 6 เมตร
137.40 134.70 134.70 134.70 134.70
134.70 135.15
4 เหล็กกล่อง หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" 6 เมตร
340.15 333.20 333.20 333.20 333.20
333.20 334.36
5 เหล็กกล่อง หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" 6 เมตร
462.00 453.00 453.00 453.00 453.00
453.00 454.50
6 เหล็กกล่อง หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" 6 เมตร
701.00 687.50 687.50 675.50 675.50
675.50 689.75
ลำดับ ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมผืนผ้า ความยาว ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ราคาเฉลี่ย
1 เหล็กกล่อง หนา 1.2 มม. ขนาด 1"x 2" 6 เมตร 210.20 206.10 206.10 206.10 206.10
206.10 206.78
2 เหล็กกล่อง หนา 2 มม. ขนาด 1 1/2 x 3" 6 เมตร 552.50 541.50 541.50 541.50 541.50
541.50 543.33
3 เหล็กกล่อง หนา 2 มม. ขนาด 2"x 4" 6 เมตร 694.50 681.00 681.00 681.00 681.00
681.00 683.25
4 เหล็กกล่อง หนา 2 มม. ขนาด 2"x 6" 6 เมตร 980.50 960.50 960.50 960.50 960.50
960.50 963.83
5 เหล็กกล่อง หนา 2 มม. ขนาด 3"x 5" 6 เมตร 1,001.00 981.00 981.00 981.00 981.00
981.00 984.33