ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อสินค้า

ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046

ดาวน์โหลด ภ.พ.20   คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด หนังสือรับรอง คลิกที่นี่

สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ โทร. 086-127-4997 (สุจินต์), 083-947-8856 (พัฒนพล) หรือ ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

การชำระค่าสินค้าและบริการ

** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)

การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า

กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาศรีนครินทร์, สาขาเทพารักษ์
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน

กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์)

การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)

ผลงานล่าสุด พฤศจิกายน 2560

การจัดส่งสินค้า 2017/11

30/11/2017 Steellead (รับสินค้าเอง) น้ำหนักรวม 163.00 กิโลกรัม (0.16 ตัน) เอ็ม บี ไลน์ EU256827668TH

30/11/2017 Steellead (กรุงเทพมหานคร) สุขุมวิท 22 น้ำหนักรวม 64.00 กิโลกรัม (0.06 ตัน) 

29/11/2017 Steellead (สุพรรณบุรี) วัดท่าโป่ง น้ำหนักรวม 17,011.90 กิโลกรัม (17.01 ตัน) วัดท่าโป่ง (ใบกำกับส่งหน้างาน)

28/11/2017 Steellead (ปทุมธานี) วัดโบสถ์ น้ำหนักรวม 5,120.00 กิโลกรัม (5.12 ตัน) ที.พี.ซี. คอนกรีตอัดแรง (ใบกำกับส่งหน้างาน) 

25/11/2017 Steellead (รับสินค้าเอง) น้ำหนักรวม 128.00 กิโลกรัม (0.12 ตัน) ช.ไชยภัทร์ก่อสร้าง EU256827708TH

21/11/2017 Steellead (รับสินค้าเอง) น้ำหนักรวม 262.30 กิโลกรัม (0.26 ตัน) ฐิติวรวิศวกรรม EU256827654TH

21/11/2017 Steellead (กรุงเทพมหานคร) ดอนเมือง น้ำหนักรวม 3,792.00 กิโลกรัม (3.79 ตัน) เอ็นเค.เอ็นจิเนียริ่ง (ใบกำกับส่งหน้างาน)

18/11/2017 Steellead (กรุงเทพมหานคร) ดอนเมือง น้ำหนักรวม 7,890.00 กิโลกรัม (7.89 ตัน) เอ็นเค.เอ็นจิเนียริ่ง (ใบกำกับส่งหน้างาน)

18/11/2017 Steellead (รับสินค้าเอง) น้ำหนักรวม 69.70 กิโลกรัม (0.06 ตัน) บี.พี.ดี EU256827739TH

18/11/2017 Steellead (รับสินค้าเอง) น้ำหนักรวม 188.00 กิโลกรัม (0.18 ตัน) เค เอส เอ็ม EU256827725TH

10/11/2017 Steellead (รับสินค้าเอง) น้ำหนักรวม 27.60 กิโลกรัม (0.02 ตัน) เอส แอนด์ พี EU256827711TH

08/11/2017 Steellead (รับสินค้าเอง) น้ำหนักรวม 482.80 กิโลกรัม (0.48 ตัน) ช.ไชยภัทร์ก่อสร้าง EU256827708TH

08/11/2017 Steellead (รับสินค้าเอง) น้ำหนักรวม 465.00 กิโลกรัม (0.46 ตัน) รุ่งเรืองอนันต์ EU256827699TH

07/11/2017 Steellead (รับสินค้าเอง) น้ำหนักรวม 696.00 กิโลกรัม (0.69 ตัน) เอดี ฮีโร่ ชไนเดอร์ EU256827685TH

02/11/2017 Steellead (สมุทรสาคร) มหาชัย น้ำหนักรวม 2,935.00 กิโลกรัม (2.93 ตัน) มงคลการช่าง EU256827671TH

อันดับสินค้าที่จำหน่าย 2017/11

1. เหล็กเส้นข้ออ้อย 16.0 มม. SD40T 10 ม. จำนวน 1,250 เส้น น้ำหนักรวม 19,725 กิโลกรัม

2. เหล็กเส้นกลม 6.0 มม. SR24 10 ม. จำนวน 650 เส้น น้ำหนักรวม 1,443 กิโลกรัม

3. เหล็กเส้นข้ออ้อย 12.0 มม. SD40 10 ม. จำนวน 280 เส้น น้ำหนักรวม 2,486.4 กิโลกรัม

4. เหล็กเส้นกลม 9.0 มม. SR24 10 ม. จำนวน 250 เส้น น้ำหนักรวม 1,247.5 กิโลกรัม

5. เหล็กเส้นข้ออ้อย 16.0 มม. SD40T 12 ม. จำนวน 200 เส้น น้ำหนักรวม 3,792 กิโลกรัม

6. เสาเข็มหกเหลี่ยม 15 ซม. 2 เมตร (กลวง) จำนวน 80 ต้น น้ำหนักรวม 5,120 กิโลกรัม

7. ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (แพ็คละ 10 ขด) จำนวน 50 ขด น้ำหนักรวม 150 กิโลกรัม

8. เหล็กกล่อง 6" x 6" x 3.2 มม. (JIS) จำนวน 20 เส้น น้ำหนักรวม 1,600 กิโลกรัม

9. เหล็กฉาก 25 x 25 x 3.0 มม. จำนวน 20 เส้น น้ำหนักรวม 128 กิโลกรัม

10. เหล็กกล่อง 4" x 2" x 2.30 มม. (JIS G3466) จำนวน 17 เส้น น้ำหนักรวม 482.8 กิโลกรัม

11. เหล็กกล่องเฟอร์นิเจอร์ 1" x 1" x 1.5 มม. จำนวน 14 เส้น น้ำหนักรวม 89.6 กิโลกรัม

12. เหล็กกล่อง 8" x 8" x 4.0 มม. (JIS G3466) จำนวน 10 เส้น น้ำหนักรวม 1,335 กิโลกรัม

13. เหล็กตัวซี 60 x 30 x 10 x 2.3 มม. จำนวน 10 เส้น น้ำหนักรวม 123 กิโลกรัม

14. เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. จำนวน 10 เส้น น้ำหนักรวม 180 กิโลกรัม

15. เหล็กกล่อง 2"3/8 x 1"1/8 x 2.3 มม. (มอก.) จำนวน 10 เส้น น้ำหนักรวม 166 กิโลกรัม

16. เหล็กกล่อง 3" x 1"3/4 x 2.30 มม. (มอก.) จำนวน 10 เส้น น้ำหนักรวม 227 กิโลกรัม

17. เหล็กกล่อง 4" x 3" x 3.00 มม. จำนวน 10 เส้น น้ำหนักรวม 465 กิโลกรัม

18. เหล็กท่อกลม 2" x 1.9 มม. จำนวน 10 เส้น น้ำหนักรวม 163 กิโลกรัม

19. เหล็กกล่องเฟอร์นิเจอร์ 3/4" x 3/4" x 1.5 มม. จำนวน 9 เส้น น้ำหนักรวม 44.1 กิโลกรัม

20. GI 1"1/4 x 1"1/4 x 1.4 มม. จำนวน 4 เส้น น้ำหนักรวม 27.6 กิโลกรัม

21. ตะแกรงเหล็กไวร์เมช 200 x 200 x 5.6 มม. จำนวน 2 ม้วน น้ำหนักรวม 188 กิโลกรัม

22. เหล็กแบน 32 x 3.0 มม.ตัด จำนวน 2 เส้น น้ำหนักรวม 8.6 กิโลกรัม

23. เหล็กกล่อง 8" x 8" x 8.0 มม. (JIS) จำนวน 1 เส้น น้ำหนักรวม 262.3 กิโลกรัม