บอลวาล์ว (Ball Valve)

บอลวาล์ว (Ball Valve) วาล์วชนิดนี้ เป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน โดยมีก้านหมุน 90 องศา เปิดสุด และปิดสุดได้อย่างง่ายดาย จะเห็นได้จากการใช้ก๊อกน้ำในปัจจุบัน จุดที่ทำหน้าที่ปิด และเปิดของบอลวาล์ว คือ ลูกบอลทรงกลมที่อยู่ภายใน เจาะทะลุ ลักษณะการทำงานมีดังนี้

  • รูเจาะทะลุอยู่ในแนวขนานกับท่อ หมายถึง เปิดสุด หรือเปิดเต็มที่
  • รูเจาะทะลุอยู่ในแนวตั้งฉากกับท่อ หมายถึง ปิดสุด
  • รูเจาะทะลุทำมุมองศากับท่อ หมายถึง เปิดหรี่ ความแรงขึ้นอยู่กับมุมองศาที่เปิด

วาล์วประเภทนี้มีแบบให้เลือกใช้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน มีความทนทานสูง ทนต่ออุณหภูมิ และแรงดันได้ดี ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบ และวัสดุของตัววาล์วเช่นกัน