เหล็กตัวซี 120 x 40 x 20

ขนาด/ความหนา

120 x 40 x 20 x 3.20 มม.

 
ติดต่อพนักงานขาย
พร้อมจัดส่ง

สินค้าและบริการ (Products)