อิฐมวลเบาคืออะไร (What is the foamed concrete block?) สาระความรู้เกียวกับอิฐมวลเบา

อิฐมวลเบา คือ อิฐที่ผลิตขึ้นสำหรับงานก่อสร้างผนังและพื้น ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่เบา สามารถป้องกันความร้อน ที่สำคัญคือประหยัดพลังงาน ทนต่อไฟไหม้ได้โดยการกันไฟได้นานกว่าอิฐมอลและอิฐบล็อก 4 เท่า

     

อิฐมวลเบาผลิตจากปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ โดยใช้กระบวนการเติมสารเคมีให้ปูนเกิดฟองอากาศ มีรูพรุนเล็กๆ ทำให้มีน้ำหนักเบา มีคุณสมบัติเป็นฉนวนเช่นเดียวกับโฟม หรือบางครั้งอาจเรียก "โฟมคอนกรีต" ก็ได้

ในปี 1920 ถึง 1932 วิศวกรชาวสวีเดนนำมาใช้เป็นวัสดุฉนวนกันความร้อน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร สามารถก่อได้ง่ายและเร็ว ไม่ว่าจะตัด เจาะ ให้ได้ขนาดตามต้องการได้ด้วยอุปกรณ์ช่างทั่วๆ อาทิ เลื่อย หรือสว่าน

การก่อสร้างด้วยอิฐมวลเบานั้น มีทั้งแบบเสริมเหล็ก เช่นแผ่นผนัง หรือพื้นหลังคา ส่วนแบบไม่เสริมเหล็ก เช่น บล็อกก่อผนัง ที่ความหนาตั่งแต่ 7.5, 8, 9, 20-30 เซนติเมตร สูง 20 และ 30 เซนติเมตร ด้วยความยาวที่ 60 เซนติเมตร สามารถตัดได้เหมือนกับไม้ รับน้ำหนักได้ 30-80 กิโลกรัม อิฐมวลเบา 1 ก้อน เท่ากับอิฐมอญ 18 ก้อน โดยประมาณ ทางด้านราคาของอิฐมวลเบา สามารถดูได้ที่ ราคาอิฐมวลเบา


ค่าใช้จ่ายในการใช้อิฐมวลเบาก่อผนัง

ลำดับ รายการ รายละเอียด บาท
1 ขนาด (หนาxสูงxยาว)      7.5x20x60 ซ.ม.    @ 24
จำนวนก้อน / ตร.ม. 8 = 192
2 ปูนก่อ หนา (ซ.ม.) ประมาณ 4 มม. @ 7.33
ใช้ปูน กก./ ตร.ม. ประมาณ 2 มม. = 14.66
3 ปูนฉาบ ฉาบทั้ง 2 ด้าน หนาด้านละ 1.25 ซ.ม.  @ 3.08
ใช้ปูน กก./ ตร.ม. 25 = 77.00
รวมค่าวัสดุ 283.66
1 ใช้เวลาในการก่อ 0.75 ชม./ ตร.ม. @ 52.75
คิดเป็นจำนวนเงิน = 39.56
2 ใช้เวลาในการฉาบ 1.00 ชม./ ตร.ม. @ 52.75
คิดเป็นจำนวนเงิน = 52.75
รวมค่าแรง (บาท) 92.31
รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท) 375.97

-