เหล็ก H Beam, ราคาเหล็ก H Beam (H Beam Price)

ราคาเหล็ก H Beam ราคาสตีลลีดส์ เดือน พฤศจิกายน ปี 2562

เหล็ก H Beam กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) 

ลำดับ ราคาเหล็ก H Beam หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 เอชบีม 100 x 100 x 6 x 8 มม. เส้น 103.20 25.48 2,629.86
2 เอชบีม 125 x 125 x 6.5 x 9.0 มม. เส้น 142.80 26.23 3,746.04
3 เอชบีม 150 x 150 x 7 x 10 มม. เส้น 189.00 25.91 4,897.20
4 เอชบีม 175 x 175 x 7.5 x 11 มม. เส้น 241.20 25.70 6,197.82
5 เอชบีม 200 x 200 x 8 x 12 มม. เส้น 299.40 25.48 7,629.88
6 เอชบีม 250 x 250 x 9 x 14 มม. เส้น 434.40 26.23 11,395.00
7 เอชบีม 300 x 300 x 10 x 15 มม. เส้น 564.00 25.70 14,492.32
8 เอชบีม 350 x 350 x 12 x 19 มม. เส้น 822.00 28.37 23,321.06
9 เอชบีม 400 x 400 x 13 x 21 มม. เส้น 1,032.00 28.69 29,611.10

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว เป็นราคา/เส้น ความยาวมาตรฐาน เส้นละ 6 เมตร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)  **ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาเหล็ก H Beamขนาดอื่นๆ ได้จากผู้ขาย

ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อสินค้า

ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046
สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ โทร. 086-127-4997 (สุจิน), 083-947-8856 (พัฒนพล) หรือ ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

การชำระค่าสินค้าและบริการ

** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)

การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า

กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาศรีนครินทร์, สาขาเทพารักษ์ 
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน

กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์) 

การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)