เหล็กแบน, ราคาเหล็กแบน (Flat Bar Price)

เหล็กแบน  ราคาเหล็กแบน  น้ำหนักเหล็กแบน

ราคาเหล็กแบน ราคาสตีลลีดส์ เดือน พฤศจิกายน ปี 2562

ราคาเหล็กแบน (Flat Bar Price) ราคาสตีลลีดส์ (Steellead Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับราคาเหล็กแบนหน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/หน่วย (บาท)
1เหล็กแบน 32 x 3.0 มม. ตัดเส้น4.4021.9296.46
2เหล็กแบน 32 x 4.0 มม. รีดเส้น5.9521.56128.26
3เหล็กแบน 32 x 4.0 มม. ตัดเส้น6.5022.18144.16
4เหล็กแบน 32 x 4.5 มม. ตัดเส้น5.8022.11128.26
5เหล็กแบน 32 x 6.0 มม. ตัดเส้น9.0021.67195.04
6เหล็กแบน 32 x 6.0 มม. รีดเส้น8.60สอบถามสอบถาม
7เหล็กแบน 32 x 9.0 มม. ตัดเส้น12.90สอบถามสอบถาม
8เหล็กแบน 32 x 9.0 มม. รีดเส้น13.30สอบถามสอบถาม
9เหล็กแบน 32 x 12.0 มม. ตัดเส้น17.20สินค้าหมดสินค้าหมด
10เหล็กแบน 32 x 12.0 มม. รีดเส้น17.40สอบถามสอบถาม
11เหล็กแบน 50 x 3.0 มม. ตัดเส้น6.80สอบถามสอบถาม
12เหล็กแบน 50 x 4.0 มม. รีดเส้น9.35สอบถามสอบถาม
13เหล็กแบน 50 x 4.5 มม. ตัดเส้น10.50สอบถามสอบถาม
14เหล็กแบน 50 x 5.0 มม. ตัดเส้น11.20สอบถามสอบถาม
15เหล็กแบน 50 x 6.0 มม. รีดเส้น13.70สอบถามสอบถาม
16เหล็กแบน 50 x 9.0 มม. รีดเส้น22.70สอบถามสอบถาม
17เหล็กแบน 50 x 10.0 มม. ตัดเส้น27.50สอบถามสอบถาม
18เหล็กแบน 50 x 12.0 มม. รีดเส้น20.50สอบถามสอบถาม
19เหล็กแบน 50 x 15.0 มม. ตัดเส้น36.90สอบถามสอบถาม
20เหล็กแบน 50 x 16.0 มม. รีดเส้น36.50สอบถามสอบถาม
21เหล็กแบน 50 x 19.0 มม. รีดเส้น43.80สอบถามสอบถาม
22เหล็กแบน 50 x 25.0 มม. รีดเส้น57.00สอบถามสอบถาม

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว เป็นราคา/เส้น ความยาวมาตรฐาน เส้นละ 6 เมตร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)  **ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาเหล็กแบนขนาดอื่นๆ ได้จากผู้ขาย

ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อสินค้า

ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046
สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ โทร. 086-127-4997 (สุจิน), 083-947-8856 (พัฒนพล) หรือ ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

การชำระค่าสินค้าและบริการ

** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)

การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า

กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาศรีนครินทร์, สาขาเทพารักษ์ 
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน

กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์) 

การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)