เหล็กแบน, ราคาเหล็กแบน (Flat Bar Price)

ราคาเหล็กแบน (Flat Bar Price) แนวโน้มของราคา ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 จะเห็นได้จากการลดลงของราคาสินค้าในหมวดเล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ทำให้เหล็กแบนมีราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลโดยตรงการปรับตัวลดลงของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

เหล็กแบน  ราคาเหล็กแบน  น้ำหนักเหล็กแบน

เหล็กแบน (Flat Bar) เป็นเหล็กที่มีลักษณะแบนยาว ผลิตด้วยกรรมวิธีของการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน หรือเหล็กแผ่นรีดเย็น แล้วนำมาตัดเป็นเหล็กเส้นแบนให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ ซึ่งแบ่งลักษณะของเหล็กแบนได้ดังนี้

เหล็กแบนรีด คือเหล็กแบนที่เกิดจากการผลิตคล้ายเหล็กแผ่นรีดร้อน ผิวจะมีลักษณะสีเทาดำ เนื่องจากออกไซด์ของเหล็กที่เกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูง คุณภาพผิวของแผ่นไม่สูง เหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป หรืออุตสาหกรรมต่อเรือ เป็นต้น

เหล็กแบนตัด คือเหล็กแบนที่เกิดจากการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น (ใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นวัตถุดิบ) แล้วลดขนาดความหนาที่อุณหภูมิปกติ จากนั้นตัดตามขนาดที่ต้องการ เหล็กแบนตัดจะมีผิวที่สวย มันวาว ใช้ในงานด้านรถยนต์ เหล็กแบนสำหรับทำข้อพับประตู และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง

ข้อแตกต่างระหว่างเหล็กแบนรีดและเหล็กแบนตัด คือ เหล็กแบนรีดสีของผิวเหล็กจะมีความเข็มกว่า และความคมด้านข้างอันเนื่องมาจากการตัดแผ่นเหล็ก ซึ่งเหล็กแบนตัด จะเห็นได้ชัดเจนที่สุด

ราคาเหล็กแบน ราคาสตีลลีดส์ เดือน เมษายน ปี 2563

ราคาเหล็กแบน (Flat Bar Price) ราคาสตีลลีดส์ (Steellead Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับราคาเหล็กแบนหน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/หน่วย (บาท)
1เหล็กแบน 125 x 3.0 มม. ตัดเส้น17.5019.32338.14
2เหล็กแบน 125 x 4.0 มม. ตัดเส้น23.2221.96509.86
3เหล็กแบน 125 x 4.0 มม. รีดเส้น23.1019.82457.92
4เหล็กแบน 125 x 4.5 มม. ตัดเส้น26.0019.28501.38
5เหล็กแบน 125 x 6.0 มม. ตัดเส้น35.20สินค้าหมดสินค้าหมด
6เหล็กแบน 125 x 6.0 มม. รีดเส้น34.35สอบถามสอบถาม
7เหล็กแบน 125 x 9.0 มม. ตัดเส้น52.40สินค้าหมดสินค้าหมด
8เหล็กแบน 125 x 9.0 มม. รีดเส้น53.00สอบถามสอบถาม
9เหล็กแบน 125 x 12.0 มม. ตัดเส้น69.70สอบถามสอบถาม
10เหล็กแบน 125 x 12.0 มม. รีดเส้น68.30สอบถามสอบถาม
11เหล็กแบน 125 x 15.0 มม. ตัดเส้น90.50สอบถามสอบถาม
12เหล็กแบน 125 x 19.0 มม. ตัดเส้น116.00สอบถามสอบถาม
13เหล็กแบน 125 x 25.0 มม. ตัดเส้น152.00สอบถามสอบถาม
14เหล็กแบน 200 x 6.0 มม. ตัดเส้น55.50สอบถามสอบถาม
15เหล็กแบน 200 x 9.0 มม. ตัดเส้น82.40สอบถามสอบถาม
16เหล็กแบน 200 x 10.0 มม. ตัดเส้น92.00สอบถามสอบถาม
17เหล็กแบน 200 x 12.0 มม. ตัดเส้น110.60สอบถามสอบถาม
18เหล็กแบน 200 x 15.0 มม. ตัดเส้น144.40สอบถามสอบถาม
19เหล็กแบน 200 x 19.0 มม. ตัดเส้น182.60สอบถามสอบถาม

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว เป็นราคา/เส้น ความยาวมาตรฐาน เส้นละ 6 เมตร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)  **ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาเหล็กแบนขนาดอื่นๆ ได้จากผู้ขาย

ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อสินค้า

ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046
สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ โทร. 086-127-4997 (สุจิน), 083-947-8856 (พัฒนพล) หรือ ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

การชำระค่าสินค้าและบริการ

** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)

การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า

กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาศรีนครินทร์, สาขาเทพารักษ์ 
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน

กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์) 

การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)