เหล็กแบน, ราคาเหล็กแบน (Flat Bar Price)

ราคาเหล็กแบน ราคาสตีลลีดส์ เดือน ตุลาคม ปี 2562

ราคาเหล็กแบน (Flat Bar Price) ราคาสตีลลีดส์ (Steellead Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับราคาเหล็กแบนหน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/หน่วย (บาท)
1เหล็กแบน 32 x 3.0 มม. ตัดเส้น4.4022.4098.58
2เหล็กแบน 32 x 4.0 มม. รีดเส้น6.0021.73130.38
3เหล็กแบน 32 x 4.0 มม. ตัดเส้น6.6022.32147.34
4เหล็กแบน 32 x 4.5 มม. ตัดเส้น5.8022.48130.38
5เหล็กแบน 32 x 6.0 มม. ตัดเส้น9.0022.26200.34
6เหล็กแบน 32 x 6.0 มม. รีดเส้น8.6021.69186.56
7เหล็กแบน 32 x 9.0 มม. ตัดเส้น12.9022.27287.26
8เหล็กแบน 32 x 9.0 มม. รีดเส้น13.5221.64292.56
9เหล็กแบน 32 x 12.0 มม. ตัดเส้น17.2022.31383.72
10เหล็กแบน 32 x 12.0 มม. รีดเส้น17.4021.63376.30
11เหล็กแบน 50 x 3.0 มม. ตัดเส้น7.0022.56157.94
12เหล็กแบน 50 x 4.0 มม. รีดเส้น9.5022.54214.12
13เหล็กแบน 50 x 4.5 มม. ตัดเส้น10.5022.61237.44
14เหล็กแบน 50 x 5.0 มม. ตัดเส้น11.3022.51254.40
15เหล็กแบน 50 x 6.0 มม. รีดเส้น13.8020.97289.38
16เหล็กแบน 50 x 9.0 มม. รีดเส้น23.2022.48521.52
17เหล็กแบน 50 x 10.0 มม. ตัดเส้น27.5021.01577.70
18เหล็กแบน 50 x 12.0 มม. รีดเส้น21.0021.05442.02
19เหล็กแบน 50 x 15.0 มม. ตัดเส้น36.8022.50827.86
20เหล็กแบน 50 x 16.0 มม. รีดเส้น36.5024.66899.94
21เหล็กแบน 50 x 19.0 มม. รีดเส้น44.0022.28980.50
22เหล็กแบน 50 x 25.0 มม. รีดเส้น57.6022.271,282.60

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว เป็นราคา/เส้น ความยาวมาตรฐาน เส้นละ 6 เมตร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)  **ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาเหล็กแบนขนาดอื่นๆ ได้จากผู้ขาย

ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อสินค้า

ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046
สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ โทร. 086-127-4997 (สุจิน), 083-947-8856 (พัฒนพล) หรือ ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

การชำระค่าสินค้าและบริการ

** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)

การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า

กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาศรีนครินทร์, สาขาเทพารักษ์ 
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน

กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์) 

การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)