เหล็กเพลา, ราคาเหล็กเพลา (Mild Round Price)

ราคาเหล็กเพลา ราคาสตีลลีดส์ เดือน มีนาคม ปี 2563

เหล็กเพลา กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) 

ลำดับราคาเหล็กเพลาหน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/หน่วย (บาท)
1เพลาแข็ง 6.35 มม. x 4 ม.เส้น1.0043.4643.46
2เพลาแข็ง 8 มม. x 4 ม.เส้น2.0025.9751.94
3เพลาแข็ง 9 มม. x 6 ม.เส้น3.2032.13102.82
4เพลาแข็ง 10 มม. x 6 ม.เส้น4.0032.33129.32
5เพลาแข็ง 12 มม. x 6 ม.เส้น6.4032.13205.64
6เพลาแข็ง 16 มม. x 6 ม.เส้น10.00สอบถามสอบถาม
7เพลาแข็ง 19 มม. x 6 ม.เส้น13.80สอบถามสอบถาม
8เพลาแข็ง 20 มม. x 6 ม.เส้น15.00สอบถามสอบถาม
9เพลาแข็ง 22 มม. x 6 ม.เส้น18.25สอบถามสอบถาม
10เพลาแข็ง 25 มม. x 6 ม.เส้น23.25สอบถามสอบถาม
11เพลาแข็ง 30 มม. x 6 ม.เส้น33.75สอบถามสอบถาม
12เพลาแข็ง 32 มม. x 6 ม.เส้น38.70สอบถามสอบถาม
13เพลาแข็ง 38 มม. x 6 ม.เส้น54.20สอบถามสอบถาม
14เพลาแข็ง 50 มม. x 6 ม.เส้น93.00สอบถามสอบถาม
15เพลาแข็ง 60 มม. x 6 ม.เส้น135.00สอบถามสอบถาม
16เพลาแข็ง 65 มม. x 6 ม.เส้น158.50สอบถามสอบถาม
17เพลาแข็ง 75 มม. x 6 ม.เส้น210.50สอบถามสอบถาม
18เพลาแข็ง 85 มม. x 6 ม.เส้น270.20สอบถามสอบถาม
19เพลาแข็ง 90 มม. x 6 ม.เส้น305.00สินค้าหมดสินค้าหมด
20เพลาแข็ง 100 มม. x 6 ม.เส้น395.00สินค้าหมดสินค้าหมด

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว เป็นราคา/เส้น ความยาวมาตรฐาน เส้นละ 6 เมตร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)  **ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาเหล็กเพลาขนาดอื่นๆ ได้จากผู้ขาย

ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อสินค้า

ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046
สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ โทร. 086-127-4997 (สุจิน), 083-947-8856 (พัฒนพล) หรือ ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

การชำระค่าสินค้าและบริการ

** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)

การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า

กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาศรีนครินทร์, สาขาเทพารักษ์ 
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน

กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์) 

การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)