เหล็กเพลา, ราคาเหล็กเพลา (Mild Round Price)

ราคาเหล็กเพลา ราคาสตีลลีดส์ เดือน ตุลาคม ปี 2562

เหล็กเพลา กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) 

ลำดับ ราคาเหล็กเพลา หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 เพลาแข็ง 6.35 มม. x 4 ม. เส้น 1.00 43.46 43.46
2 เพลาแข็ง 8 มม. x 4 ม. เส้น 2.00 25.97 51.94
3 เพลาแข็ง 9 มม. x 6 ม. เส้น 3.20 32.13 102.82
4 เพลาแข็ง 10 มม. x 6 ม. เส้น 4.00 32.33 129.32
5 เพลาแข็ง 12 มม. x 6 ม. เส้น 6.40 32.13 205.64
6 เพลาแข็ง 16 มม. x 6 ม. เส้น 10.00 24.17 241.68
7 เพลาแข็ง 19 มม. x 6 ม. เส้น 13.80 25.19 347.68
8 เพลาแข็ง 20 มม. x 6 ม. เส้น 15.00 24.17 362.52
9 เพลาแข็ง 22 มม. x 6 ม. เส้น 18.25 26.31 480.18
10 เพลาแข็ง 25 มม. x 6 ม. เส้น 23.25 26.26 610.56
11 เพลาแข็ง 30 มม. x 6 ม. เส้น 33.75 26.26 886.16
12 เพลาแข็ง 32 มม. x 6 ม. เส้น 38.70 26.27 1,016.54
13 เพลาแข็ง 38 มม. x 6 ม. เส้น 54.20 26.25 1,422.52
14 เพลาแข็ง 50 มม. x 6 ม. เส้น 93.00 25.17 2,340.48
15 เพลาแข็ง 60 มม. x 6 ม. เส้น 135.00 25.17 3,397.30
16 เพลาแข็ง 65 มม. x 6 ม. เส้น 158.50 25.17 3,988.78
17 เพลาแข็ง 75 มม. x 6 ม. เส้น 210.50 24.63 5,184.46
18 เพลาแข็ง 85 มม. x 6 ม. เส้น 270.20 26.34 7,116.84
19 เพลาแข็ง 90 มม. x 6 ม. เส้น 305.00 สินค้าหมด สินค้าหมด
20 เพลาแข็ง 100 มม. x 6 ม. เส้น 395.00 สินค้าหมด สินค้าหมด

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว เป็นราคา/เส้น ความยาวมาตรฐาน เส้นละ 6 เมตร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)  **ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาเหล็กเพลาขนาดอื่นๆ ได้จากผู้ขาย

ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อสินค้า

ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046
สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ โทร. 086-127-4997 (สุจิน), 083-947-8856 (พัฒนพล) หรือ ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

การชำระค่าสินค้าและบริการ

** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)

การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า

กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาศรีนครินทร์, สาขาเทพารักษ์ 
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน

กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์) 

การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)