เหล็กเพลา, ราคาเหล็กเพลา (Mild Round Price)

ราคาเหล็กเพลา ราคาสตีลลีดส์ เดือน พฤศจิกายน ปี 2562

เหล็กเพลา กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) 

ลำดับราคาเหล็กเพลาหน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/หน่วย (บาท)
1เพลาขาว 4.0 มม. x 4.0 ม.เส้น0.40สินค้าหมดสินค้าหมด
2เพลาขาว 5.0 มม. x 4.0 ม.เส้น0.7037.8626.50
3เพลาขาว 6.0 มม. x 4.0 ม.เส้น0.9030.6227.56
4เพลาขาว 7.0 มม. x 4.0 ม.เส้น1.3031.8041.34
5เพลาขาว 8.0 มม. x 4.0 ม.เส้น1.6029.1546.64
6เพลาขาว 9.0 มม. x 6.0 ม.เส้น3.10สอบถามสอบถาม
7เพลาขาว 10 มม. x 6.0 ม.เส้น3.80สอบถามสอบถาม
8เพลาขาว 11 มม. x 6.0 ม.เส้น4.52สอบถามสอบถาม
9เพลาขาว 12 มม. x 6.0 ม.เส้น5.40สอบถามสอบถาม
10เพลาขาว 13 มม. x 6.0 ม.เส้น6.40สอบถามสอบถาม
11เพลาขาว 14 มม. x 6.0 ม.เส้น7.40สอบถามสอบถาม
12เพลาขาว 15 มม. x 6.0 ม.เส้น8.50สอบถามสอบถาม
13เพลาขาว 18 มม. x 6.0 ม.เส้น12.20สอบถามสอบถาม
14เพลาขาว 20 มม. x 6.0 ม.เส้น15.00สอบถามสอบถาม
15เพลาขาว 25 มม. x 6.0 ม.เส้น24.20สอบถามสอบถาม
16เพลาขาว 30 มม. x 6.0 ม.เส้น34.80สอบถามสอบถาม
17เพลาขาว 40 มม. x 6.0 ม.เส้น61.00สอบถามสอบถาม
18เพลาขาว 60 มม. x 6.0 ม.เส้น140.00สอบถามสอบถาม
19เพลาขาว 90 มม. x 6.1 ม.เส้น300.00สอบถามสอบถาม
20เพลาขาว 75 มม. x 6.4 ม.เส้น221.80สอบถามสอบถาม
21เพลาขาว 65 มม. x 6.6 ม.เส้น166.60สอบถามสอบถาม
22เพลาขาว 80 มม. x 6.6 ม.เส้น256.00สอบถามสอบถาม
23เพลาขาว 1/8 ( 3.1 มม. ) x 4.0 ม.เส้น0.30สอบถามสอบถาม
24เพลาขาว 3/16 ( 4.5 มม.) x 4.0 ม.เส้น0.60สอบถามสอบถาม
25เพลาขาว 1/4 ( 6.35 มม. ) x 4.0 ม.เส้น1.10สอบถามสอบถาม
26เพลาขาว 3/8 ( 9.5 มม. ) x 6.0 ม.เส้น3.40สอบถามสอบถาม
27เพลาขาว 1/2 ( 12.6 มม. ) x 6.0 ม.เส้น6.10สอบถามสอบถาม
28เพลาขาว 5/8 ( 15.9 มม. ) x 6.0 ม.เส้น9.40สอบถามสอบถาม
29เพลาขาว 3/4 ( 19.03 มม. ) x 6.0 ม.เส้น13.50สอบถามสอบถาม
30เพลาขาว 7/8 ( 22.3 มม. ) x 6.0 ม.เส้น18.50สอบถามสอบถาม
31เพลาขาว 1" ( 25.4 มม. ) x 6.0 ม.เส้น24.20สอบถามสอบถาม
32เพลาขาว 1"1/8 ( 28.6 มม. ) x 6.0 ม.เส้น31.00สอบถามสอบถาม
33เพลาขาว 1"1/4 ( 31.8 มม. ) x 6.0 ม.เส้น38.40สอบถามสอบถาม
34เพลาขาว 1"3/8 ( 34.9 มม. ) x 6.0 ม.เส้น47.60สอบถามสอบถาม
35เพลาขาว 1"1/2 ( 38.1 มม. ) x 6.00 ม.เส้น55.00สอบถามสอบถาม
36เพลาขาว 1"5/8 ( 41.2 มม. ) x 6.0 ม.เส้น65.00สอบถามสอบถาม
37เพลาขาว 1"3/4 ( 44.4 มม. ) x 6.0 ม.เส้น75.50สอบถามสอบถาม
38เพลาขาว 2" ( 50.8 มม. ) x 6.0 ม.เส้น98.00สอบถามสอบถาม
39เพลาขาว 2"1/4 ( 57.2 มม. ) x 6.0 ม.เส้น125.00สอบถามสอบถาม
40เพลาขาว 2"3/8 ( 60.3 มม.) x 6.0 ม.เส้น144.00สอบถามสอบถาม
41เพลาขาว 2"1/2 ( 63.5 มม. ) x 6.0 มเส้น153.30สอบถามสอบถาม
42เพลาขาว 2"3/4 ( 69.9 มม. ) x 6.0 ม.เส้น185.50สอบถามสอบถาม
43เพลาขาว 3" ( 76.2 มม. ) x 6.0 ม.เส้น218.50สอบถามสอบถาม
44เพลาขาว 3"1/4 ( 82.6 มม. ) x 6.0 ม.เส้น260.60สอบถามสอบถาม
45เพลาขาว 3"1/2 ( 88.9 มม. ) x 6.0 ม.เส้น302.00สอบถามสอบถาม
46เพลาขาว 4" ( 101.6 มม. ) x 6.0 ม.เส้น398.10สอบถามสอบถาม
47เพลาขาว 4"1/2 ( 114.6 มม. ) x 6.0 ม.เส้น495.00สอบถามสอบถาม
48เพลาขาว 5" ( 127 มม. ) x 6.0 ม.เส้น607.00สอบถามสอบถาม
49เพลาขาว 6" (152.4 มม.) x 6 ม.เส้น881.10สอบถามสอบถาม

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว เป็นราคา/เส้น ความยาวมาตรฐาน เส้นละ 6 เมตร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)  **ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาเหล็กเพลาขนาดอื่นๆ ได้จากผู้ขาย

ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อสินค้า

ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046
สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ โทร. 086-127-4997 (สุจิน), 083-947-8856 (พัฒนพล) หรือ ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

การชำระค่าสินค้าและบริการ

** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)

การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า

กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาศรีนครินทร์, สาขาเทพารักษ์ 
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน

กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์) 

การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)