เหล็กสี่เหลี่ยมตัน, ราคาเหล็กสี่เหลี่่ยมตัน (Square Bar Price)

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ราคาสตีลลีดส์ เดือน พฤศจิกายน ปี 2562

เหล็กสี่เหลี่ยมตัน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) 

ลำดับราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันหน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/หน่วย (บาท)
1สี่เหลี่ยมตัน 3/16 x 3/16 x 3.0 ม.เส้น0.54109.9359.36
2สี่เหลี่ยมตัน 3/16 x 3/16 x 4.0 ม.เส้น0.7191.0764.66
3สี่เหลี่ยมตัน 3/8 x 3/8 เบาเส้น3.1022.5769.96
4สี่เหลี่ยมตัน 1/2 x 1/2 เต็มเส้น6.5024.14156.88
5สี่เหลี่ยมตัน 1/2 x 1/2 เบาเส้น4.1021.2086.92
6สี่เหลี่ยมตัน 5/8 x 5/8 เต็มเส้น11.20สอบถามสอบถาม
7สี่เหลี่ยมตัน 5/8 x 5/8 เบาเส้น8.10สอบถามสอบถาม
8สี่เหลี่ยมตัน 3/4 x 3/4 เต็มเส้น16.60สอบถามสอบถาม
9สี่เหลี่ยมตัน 3/4 x 3/4 เบาเส้น13.15สอบถามสอบถาม
10สี่เหลี่ยมตัน 1/4 x 1/4 x 4.0 ม.เส้น1.30สอบถามสอบถาม
11สี่เหลี่ยมตัน 1" x 1"เส้น29.90สอบถามสอบถาม
12สี่เหลี่ยมตัน 1"1/4 x 1"1/4เส้น47.80สอบถามสอบถาม
13สี่เหลี่ยมตัน 1"1/2 x 1"1/2เส้น68.00สอบถามสอบถาม
14สี่เหลี่ยมตัน 2" x 2"เส้น118.00สอบถามสอบถาม
15สี่เหลี่ยมตัน 2"1/2 x 2"1/2เส้น199.00สอบถามสอบถาม

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว เป็นราคา/เส้น ความยาวมาตรฐาน เส้นละ 6 เมตร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)  **ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันขนาดอื่นๆ ได้จากผู้ขาย

ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อสินค้า

ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046
สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ โทร. 086-127-4997 (สุจิน), 083-947-8856 (พัฒนพล) หรือ ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

การชำระค่าสินค้าและบริการ

** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)

การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า

กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาศรีนครินทร์, สาขาเทพารักษ์ 
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน

กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์) 

การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)