เหล็กสี่เหลี่ยมตัน, ราคาเหล็กสี่เหลี่่ยมตัน (Square Bar Price)

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ราคาสตีลลีดส์ เดือน มีนาคม ปี 2563

เหล็กสี่เหลี่ยมตัน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) 

ลำดับราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันหน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/หน่วย (บาท)
1สี่เหลี่ยมตันแข็ง 8 มม. ยาว 6 ม.เส้น4.0036.31145.22
2สี่เหลี่ยมตันแข็ง 9.5 มม. ยาว 6 ม.เส้น4.0061.75246.98
3สี่เหลี่ยมตันแข็ง 16 มม. ยาว 6 ม.เส้น13.0045.74594.66
4สี่เหลี่ยมตันแข็ง 19 มม. ยาว 6 ม.เส้น18.0046.40835.28
5สี่เหลี่ยมตันแข็ง 22 มม. ยาว 6 ม.เส้น25.0044.991,124.66
6สี่เหลี่ยมตันแข็ง 25 มม. ยาว 6 ม.เส้น31.00สอบถามสอบถาม
7สี่เหลี่ยมตันแข็ง 32 มม. ยาว 6 ม.เส้น50.00สอบถามสอบถาม
8สี่เหลี่ยมตันแข็ง 38 มม. ยาว 6 ม.เส้น70.00สอบถามสอบถาม
9สี่เหลี่ยมตันแข็ง 50 มม. ยาว 6 ม.เส้น121.00สอบถามสอบถาม

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว เป็นราคา/เส้น ความยาวมาตรฐาน เส้นละ 6 เมตร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)  **ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันขนาดอื่นๆ ได้จากผู้ขาย

ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อสินค้า

ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046
สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ โทร. 086-127-4997 (สุจิน), 083-947-8856 (พัฒนพล) หรือ ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

การชำระค่าสินค้าและบริการ

** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)

การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า

กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาศรีนครินทร์, สาขาเทพารักษ์ 
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน

กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์) 

การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)