ตรวจเช็คราคาเหล็กรูปพรรณ (Structural Price) ราคาอัพเดทล่าสุด ตุลาคม ปี 2561

ราคาเหล็กรูปพรรณ (Structural Price) ในปัจจุบัน มีแนวโน้มของราคาเป็นอย่างไร เรามีราคามาอัพเดทให้ดูกัน โดยอ้างอิงราคาจากกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ ซึ่งเป็นราคาที่มีการอัพเดทแบบเดือนต่อเดือน รายละเอียดของเหล็กแต่ละชนิดมีดังนี้

ราคาเหล็กกล่อง ราคาสตีลลีดส์ เดือน ตุลาคม ปี 2561

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส (เหล็กแป๊บเหลี่ยม) และเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า (เหล็กแป๊บแบน) ราคาสตีลลีดส์ (Steellead Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับ ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมจตุรัส1.21.42.02.33.24.04.5 5.06.0
1เหล็กกล่อง 1" x 1" (25x25)6 เมตร108.00129.00189.00203.00282.00----
2เหล็กกล่อง 2" x 2" (50x50)6 เมตร267.00305.00-442.00596.00790.00849.00-1,132.00
3เหล็กกล่อง 3" x 3" (75x75)6 เมตร-494.00-684.00928.001,168.001,318.001,500.001,753.00
4เหล็กกล่อง 4" x 4" (100x100)6 เมตร---928.001,278.001,613.001,808.002,022.002,383.00
5เหล็กกล่อง 5" x 5" (125x125)6 เมตร----1,641.002,022.002,258.002,551.003,010.00
ลำดับ ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมผืนผ้า1.21.42.02.33.24.04.55.06.0
1เหล็กกล่อง 2" x 1" (50x25)6 เมตร191.00222.00306.00327.00441.00- ---
2เหล็กกล่อง 3" x 1" (75x25)6 เมตร-324.00420.00461.00627.00- ---
3เหล็กกล่อง 3" x 2" (75x50)6 เมตร--- 584.00798.00980.001,116.00-1,493.00
4เหล็กกล่อง 4" x 2" (100x50)6 เมตร378.00452.00-684.00937.001,193.001,342.001,485.001,765.00
5เหล็กกล่อง 4" x 3" (100x75)6 เมตร--- - - - 1,610.00--
6เหล็กกล่อง 5" x 2" (125x50)6 เมตร--- 832.001,129.001,424.001,950.00--

ราคาเหล็กฉาก ราคาส่วนกลาง กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ กันยายน ปี 2561

ราคาเหล็กฉาก (Angle Bar Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับ ราคาเหล็กฉาก / เส้น ยาว 3.0 4.05.0 6.08.0 10.0
1เหล็กฉาก 40 x 406 เมตร -319.13 ----
2เหล็กฉาก 50 x 506 เมตร -396.69-576.05--
4เหล็กฉาก 65 x 656 เมตร ---769.90--
5เหล็กฉาก 75 x 756 เมตร ---871.51--
6เหล็กฉาก 100 x 1006 เมตร -----1,992.82   


แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์

ราคาเหล็กตัวซี ราคาส่วนกลาง กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ กันยายน ปี 2561

ราคาเหล็กตัวซี กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับ ราคาเหล็กตัวซีความยาว 1.6 2.0 2.33.24.0 4.5
1เหล็กตัวซี 75 x 45 x 156 เมตร--440.00---
2เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 6 เมตร--545.00711.00--
3เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 6 เมตร---820.00--
4เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 6 เมตร---900.00-

แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ 

-