เหล็กรูปพรรณ, ราคาเหล็กรูปพรรณ (Structural Price)

ราคาเหล็กรูปพรรณ (Structural Price) ในปัจจุบัน มีแนวโน้มของราคาเป็นอย่างไร เรามีราคามาอัพเดทให้ดูกัน โดยอ้างอิงราคาจากกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ ซึ่งเป็นราคาที่มีการอัพเดทแบบเดือนต่อเดือน รายละเอียดของเหล็กแต่ละชนิดมีดังนี้

ราคาเหล็กกล่อง ราคาสตีลลีดส์ เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส (เหล็กแป๊บเหลี่ยม) และเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า (เหล็กแป๊บแบน) ราคาสตีลลีดส์ (Steellead Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับ ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมจตุรัส 1.2 1.4 2.0 2.3 3.2 4.0 4.5 5.0 6.0
1 เหล็กกล่อง 1" x 1" (25x25) 6 เมตร 125 144 176 203 272 0 0 0 0
2 เหล็กกล่อง 2" x 2" (50x50) 6 เมตร 259 305 381 409 560 717 813 929 1090
3 เหล็กกล่อง 3" x 3" (75x75) 6 เมตร 0 477 0 644 880 1139 1272 1460 1708
4 เหล็กกล่อง 4" x 4" (100x100) 6 เมตร 0 0 0 867 1192 1510 1704 1894 2243
5 เหล็กกล่อง 5" x 5" (125x125) 6 เมตร 0 0 0 1128 1557 1954 2179 2456 2938
ลำดับ ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมผืนผ้า 1.2 1.4 2.0 2.3 3.2 4.0 4.5 5.0 6.0
1 เหล็กกล่อง 2" x 1" (50x25) 6 เมตร 184 226 289 311 414 0 0 0 0
2 เหล็กกล่อง 3" x 1" (75x25) 6 เมตร 0 322 406 445 606 0 0 0 0
3 เหล็กกล่อง 3" x 2" (75x50) 6 เมตร 0 0 0 562 760 946 1078 0 1438
4 เหล็กกล่อง 4" x 2" (100x50) 6 เมตร 419 470 0 634 873 1118 1269 1435 1641
5 เหล็กกล่อง 4" x 3" (100x75) 6 เมตร 0 0 0 0 0 0 1569 0 0
6 เหล็กกล่อง 5" x 2" (125x50) 6 เมตร 0 0 0 785 1067 1363 1557 0 0

ราคาเหล็กฉาก (Angle Bar Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับ ราคาเหล็กฉาก / เส้น ยาว 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0
1 เหล็กฉาก 40 x 40 6 เมตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 เหล็กฉาก 50 x 50 6 เมตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 เหล็กฉาก 65 x 65 6 เมตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 เหล็กฉาก 75 x 75 6 เมตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 เหล็กฉาก 100 x 100 6 เมตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ราคาเหล็กตัวซี กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับ ราคาเหล็กตัวซี ความยาว 1.6 2.0 2.3 3.2 4.0 4.5
1 เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 6 เมตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 6 เมตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 6 เมตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 6 เมตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-