ตรวจเช็คราคาเหล็กรูปพรรณ (Structural Price) ราคากลาง อัพเดทล่าสุด ปี 2558

ราคาเหล็กรูปพรรณ (Structural Price) ในปัจจุบัน มีแนวโน้มของราคาเป็นอย่างไร เรามีราคามาอัพเดทให้ดูกัน โดยอ้างอิงราคาจากกรมการค้าภายใน ซึ่งเป็นราคาที่มีการอัพเดทแบบเดือนต่อเดือน รายละเอียดของเหล็กแต่ละชนิดมีดังนี้

ราคาเหล็กกล่อง เดือน ก.ค.-ธ.ค. ปี 2558

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส (เหล็กแป๊บเหลี่ยม) และเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า (เหล็กแป๊บแบน) ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร(ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน

ลำดับ ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมจตุรัส ความยาว ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ราคาเฉลี่ย
1 เหล็กกล่อง หนา 1.2 มม. ขนาด 1/2" x 1/2" 6 เมตร 91.07 91.07 110.74 90 90 90 93.81
2 เหล็กกล่อง หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" 6 เมตร 117.06 117.06 124.46 100 100 100 109.76
3 เหล็กกล่อง หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" 6 เมตร 132.06 132.06 126.42 115 115 115 122.59
4 เหล็กกล่อง หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" 6 เมตร 326.68 326.68 298.90 250 250 250 283.71
5 เหล็กกล่อง หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" 6 เมตร 444.12 444.12 429.24 330 330 330 384.58
6 เหล็กกล่อง หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" 6 เมตร 674.02 674.02 659.54 520 520 520 594.60
ลำดับ ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมผืนผ้า ความยาว ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ราคาเฉลี่ย
1 เหล็กกล่อง หนา 1.2 มม. ขนาด 1"x 2" 6 เมตร 202.06 202.06 195.02 180 180 - 189.76
2 เหล็กกล่อง หนา 2 มม. ขนาด 1 1/2 x 3" 6 เมตร 530.89 530.89 500.78 425 425 - 472.93
3 เหล็กกล่อง หนา 2 มม. ขนาด 2"x 4" 6 เมตร 667.65 667.65 646.80 580 580 - 620.35
4 เหล็กกล่อง หนา 2 มม. ขนาด 2"x 6" 6 เมตร 941.69 941.69 863.38 780 780 - 847.79
5 เหล็กกล่อง หนา 2 มม. ขนาด 3"x 5" 6 เมตร 961.78 961.78 903.56 840 840 - 891.19


ราคาเหล็กตัวซี
เดือน ก.ค.-ธ.ค. ปี 2558

เหล็กตัวซี ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน

ลำดับ ราคาเหล็กตัวซีความยาวก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ราคาเฉลี่ย
1เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. นน. 21 กก./ท่อน6 เมตร463.78461.78413.17355.00348.00 348.00398.29
2เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 3.2 มม. นน. 26 กก./ท่อน6 เมตร634.45634.45592.90470.00470.00470.00545.30
3เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. นน. 23.5 กก./ท่อน6 เมตร541.29538.63494.94425.00414.00 414.00471.31
4เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. นน. 34 กก./ท่อน6 เมตร751.31751.31670.46570.00557.50557.50643.01
5เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 2.3 มม. นน. 25.5 กก./ท่อน6 เมตร625.99625.99588.98460.00460.00460.00536.83
6เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. นน. 36.5 กก./ท่อน6 เมตร825.76822.09747.64620.00610.50 610.50706.08
7เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 2.3 มม. นน. 29.5 กก./ท่อน6 เมตร726.50726.50686.00550.00550.00550.00631.50
8เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. นน. 40.3 กก./ท่อน6 เมตร905.27901.27 815.51707.50696.00 696.00786.93

ราคาเหล็กฉาก เดือน ก.ค.-ธ.ค. ปี 2558

ราคาเหล็กฉาก (Angle Bar Price) ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน

ลำดับ ราคาเหล็กฉากความยาวก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ราคาเฉลี่ย
1เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 4 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.6 เมตร293.31288.31282.94266.46260.90 258.00274.99
2เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.6 เมตร371.63361.63353.67332.08324.78 318.60343.73
3เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.6 เมตร536.01528.51516.59489.66472.56 467.20501.76
4เหล็กฉาก ขนาด 65 x 65 x 6 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.6 เมตร718.62712.37700.75656.2640.88 626.28675.85
5เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 6 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.6 เมตร819.96812.46800.98747.09729.68 716.46771.11
6เหล็กฉาก ขนาด 100 x 100 x 10 มม. น้ำหนัก 89.2 กก.6 เมตร1,797.261,789.761,749.51 1,639.441,595.79 1,557.951,688.29

-