เหล็กรางน้ำ, ราคาเหล็กรางน้ำ (Light Channel Price)

ราคาเหล็กรางน้ำ ราคาสตีลลีดส์ เดือน พฤศจิกายน ปี 2562

เหล็กรางน้ำ กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) 

ลำดับราคาเหล็กรางน้ำหน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/หน่วย (บาท)
1เหล็กรางหนา 50 x 25 x 2.0 x 6 มม.เส้น22.2020.29450.50
2เหล็กรางหนา 75 x 40 x 5.0 x 7 มม.เส้น40.8017.85728.22
3เหล็กรางหนา 100 x 50 x 5.0 x 7.5 มม.เส้น55.8017.48975.20
4เหล็กรางหนา 125 x 65 x 6.0 x 8.0 มม.เส้น77.4021.101,633.46
5เหล็กรางหนา 150 x 75 x 6.5 x 10 มม.เส้น107.0019.912,130.60
6เหล็กรางหนา 150 x 75 x 9.0 x 12.5 มม.เส้น142.0021.643,072.94
7เหล็กรางหนา 180 x 75 x 7.0 x 10.5 มม.เส้น128.0027.603,532.98
8เหล็กรางหนา 200 x 80 x 7.5 x 11.0 มม.เส้น148.0027.274,036.48
9เหล็กรางหนา 200 x 90 x 8.0 x 13.5 มม.เส้น182.0027.304,968.22
10เหล็กรางหนา 250 x 90 x 9.0 x 13.0 มม.เส้น207.6026.775,556.52
11เหล็กรางหนา 250 x 90 x 11.0 x 14.5 มม.เส้น241.2028.806,947.24
12เหล็กรางหนา 300 x 90 x 9.0 x 13.0 มม.เส้น228.6027.846,364.24
13เหล็กรางหนา 300 x 90 x 10.0 x 15.5 มม.เส้น262.8028.807,568.40
14เหล็กรางหนา 300 x 90 x 12.0 x 16.0 มม.เส้น291.6028.808,398.38
15เหล็กรางหนา 380 x 100 x 10.5 x 16.0 มม.เส้น327.0028.809,417.04

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว เป็นราคา/เส้น ความยาวมาตรฐาน เส้นละ 6 เมตร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)  **ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาเหล็กรางน้ำขนาดอื่นๆ ได้จากผู้ขาย

ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อสินค้า

ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046
สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ โทร. 086-127-4997 (สุจิน), 083-947-8856 (พัฒนพล) หรือ ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

การชำระค่าสินค้าและบริการ

** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)

การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า

กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาศรีนครินทร์, สาขาเทพารักษ์ 
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน

กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์) 

การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)