เหล็กตัวซี, ราคาเหล็กตัวซี (Lip Channel Steel Price)

ราคาเหล็กตัวซี ที่นำเสนอนี้ เป็นราคากลางจากกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์สำหรับช่าง ผู้รับเหมา หรือผู้ที่ต้องการทราบราคากลางเพื่อใช้ประเมินโครงการ และประเมินค่าใช้จ่ายในการซื้อ รวมถึงใช้ต่อรองราคากับผู้ขาย และข้อมูลเกี่ยวกับราคาเหล็กตัวซีนี้ เราทำการอัพเดทราคาทุกเดือน ทำให้ทราบภาวะการขึ้นลงของราคาตลาด 

ราคาเหล็กตัวซี  เหล็กตัวซี  Steel Price


เหล็กตัวซีคืออะไร หลายๆท่านอาจไม่ทราบหรือไม่เคยเห็น ซึ่งเหล็กตัวซีจัดอยู่ในประเภทเหล็กรูปพรรณ เหมาะกับงานก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น ที่พักอาศัย และอาคารพานิชย์ ซึ่งเหล็กตัวซีนี้ เป็นเหล็กที่ใช้ทำโครงหลังคา และยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไปได้ เรามาดูกันว่า ราคาเหล็กตัวซี ในปีนี้ และในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีราคาเป็นอย่างไร และมีค่าเฉลี่ยของราคาเป็นอย่างไร

ราคาเหล็กตัวซี ราคาส่วนกลาง กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ เมษายน ปี 2562

ราคาเหล็กตัวซี กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับ ราคาเหล็กตัวซี ความยาว 1.6 2.0 2.3 3.2 4.0 4.5
1 เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 6 เมตร - - 456.00 - - -
2 เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 6 เมตร - - 576.00 720.00 - -
3 เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 6 เมตร - - - 820.00 - -
4 เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 6 เมตร - - - 912.00 - -  

แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์  http://www.price.moc.go.th

ราคาเหล็กตัวซี ราคาสตีลลีดส์ เดือน พฤษภาคม ปี 2562

เหล็กตัวซี ราคาสตีลลีดส์ กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับ ราคาเหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 1.60 เส้น 13.1 24.6 322.24
2 เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.00 เส้น 15.75 23.56 371
3 เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.30 เส้น 17.6 23.55 414.46

ลำดับ ราคาเหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 1.60 เส้น 15.7 24.58 385.84
2 เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.00 เส้น 19.7 23.51 463.22
3 เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.30 เส้น 22.15 0 0
4 เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.20 เส้น 30.2 23.52 710.2
5 เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 4.00 เส้น 37.7 25.59 964.6

ลำดับ ราคาเหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.30 เส้น 24.85 23.55 585.12
2 เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 3.20 เส้น 33.5 23.54 788.64
3 เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 4.00 เส้น 40.72 23.84 970.96

ลำดับ ราคาเหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 2.30 เส้น 27.3 23.53 642.36
2 เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 3.20 เส้น 36.7 23.54 863.9
3 เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 4.50 เส้น 51.1 23.86 1219

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว เป็นราคา/เส้น ความยาวมาตรฐาน เส้นละ 6 เมตร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)  **ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาเหล็กตัวซีขนาดอื่นๆ ได้จากผู้ขาย

การสั่งซื้อเหล็กตัวซี >> สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046

1.  สั่งซื้อสินค้า/ขอใบเสนอราคา โทร. 086-127-4997 (สุจิน), ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

2. ชำระค่าสินค้าก่อนเที่ยง >> จัดส่งในเช้าวันถัดไป, ชำระค่าสินค้าหลังเที่ยง >> จัดส่งวันมะรืนครับ
3. ลูกค้าสามารถเข้ามารับสินค้าได้เอง หรือแจ้งให้ทางสตีลลีดส์จัดส่งให้
4. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS

-