เหล็กตัวซี, ราคาเหล็กตัวซี (Lip Channel Steel Price)

ราคาเหล็กตัวซี ที่นำเสนอนี้ เป็นราคากลางจากกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์สำหรับช่าง ผู้รับเหมา หรือผู้ที่ต้องการทราบราคากลางเพื่อใช้ประเมินโครงการ และประเมินค่าใช้จ่ายในการซื้อ รวมถึงใช้ต่อรองราคากับผู้ขาย และข้อมูลเกี่ยวกับราคาเหล็กตัวซีนี้ เราทำการอัพเดทราคาทุกเดือน ทำให้ทราบภาวะการขึ้นลงของราคาตลาด 

ราคาเหล็กตัวซี  เหล็กตัวซี  Steel Price


เหล็กตัวซีคืออะไร หลายๆท่านอาจไม่ทราบหรือไม่เคยเห็น ซึ่งเหล็กตัวซีจัดอยู่ในประเภทเหล็กรูปพรรณ เหมาะกับงานก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น ที่พักอาศัย และอาคารพานิชย์ ซึ่งเหล็กตัวซีนี้ เป็นเหล็กที่ใช้ทำโครงหลังคา และยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไปได้ เรามาดูกันว่า ราคาเหล็กตัวซี ในปีนี้ และในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีราคาเป็นอย่างไร และมีค่าเฉลี่ยของราคาเป็นอย่างไร

ราคาเหล็กตัวซี ราคาส่วนกลาง กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ มกราคม ปี 2563

ราคาเหล็กตัวซี กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับราคาเหล็กตัวซีหน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/หน่วย (บาท)
1เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.เส้น21.0017.61370.00
2เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.เส้น23.5020.43470.00
3เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.เส้น34.0017.20585.00
4เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.เส้น36.5018.08660.00
5เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.เส้น40.3018.36740.00

แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ http://www.price.moc.go.th

เหล็กตัวซี จัดจำหน่ายโดยสตีลลีดส์ มีดังนี้

 • เหล็กตัวซี 60 x 30 x 10
 • เหล็กตัวซี 75 x 35 x 15
 • เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15
 • เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20
 • เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20
 • เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20
 • เหล็กตัวซี 150 x 65 x 20
 • เหล็กตัวซี 150 x 75 x 20
 • เหล็กตัวซี 150 x 75 x 25
 • เหล็กตัวซี 200 x 75 x 20
 • เหล็กตัวซี 200 x 75 x 25
 • เหล็กตัวซี 250 x 75 x 25

ราคาเหล็กตัวซี ราคาสตีลลีดส์ เดือน มีนาคม ปี 2563

เหล็กตัวซี ราคาสตีลลีดส์ กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับราคาเหล็กตัวซีหน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/หน่วย (บาท)
1เหล็กตัวซี 60 x 30 x 10 x 1.6 มม.เส้น8.8521.44189.74
2เหล็กตัวซี 60 x 30 x 10 x 2.0 มม.เส้น10.8021.00226.84
3เหล็กตัวซี 60 x 30 x 10 x 2.3 มม.เส้น12.3020.94257.58
4เหล็กตัวซี 75 x 35 x 15 x 2.3 มม.เส้น15.7520.59324.36
5เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 1.6 มม.เส้น12.6520.95265.00
6เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.0 มม.เส้น15.90สอบถามสอบถาม
7เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.เส้น17.90สอบถามสอบถาม

ลำดับราคาเหล็กตัวซีกัลวาไนซ์หน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/หน่วย (บาท)
1เหล็กตัวซี GI 75 x 45 x 15 x 1.4 มม.เส้น11.40สินค้าหมดสินค้าหมด
2เหล็กตัวซี GI 75 x 45 x 15 x 1.7 มม.เส้น13.40สินค้าหมดสินค้าหมด
3เหล็กตัวซี GI 75 x 45 x 15 x 2.0 มม.เส้น15.20สินค้าหมดสินค้าหมด
4เหล็กตัวซี GI 100 x 50 x 20 x 2.0 มม.เส้น19.10สินค้าหมดสินค้าหมด
5เหล็กตัวซี GI 100 x 50 x 20 x 2.8 มม.เส้น28.4025.12713.38
6เหล็กตัวซี GI 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.เส้น30.00สอบถามสอบถาม
7เหล็กตัวซี GI 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.เส้น26.70สินค้าหมดสินค้าหมด

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว เป็นราคา/เส้น ความยาวมาตรฐาน เส้นละ 6 เมตร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)  **ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาเหล็กตัวซีขนาดอื่นๆ ได้จากผู้ขาย

ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อสินค้า

ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046
สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ โทร. 086-127-4997 (สุจิน), 099-221-9689 (ดีเลิศ) หรือ ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

การชำระค่าสินค้าและบริการ

** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)

การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า

กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาศรีนครินทร์, สาขาเทพารักษ์ 
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน

กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์) 

การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)