เหล็กตัวซี, ราคาเหล็กตัวซี (Lip Channel Steel Price)

ราคาเหล็กตัวซี ที่นำเสนอนี้ เป็นราคากลางจากกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์สำหรับช่าง ผู้รับเหมา หรือผู้ที่ต้องการทราบราคากลางเพื่อใช้ประเมินโครงการ และประเมินค่าใช้จ่ายในการซื้อ รวมถึงใช้ต่อรองราคากับผู้ขาย และข้อมูลเกี่ยวกับราคาเหล็กตัวซีนี้ เราทำการอัพเดทราคาทุกเดือน ทำให้ทราบภาวะการขึ้นลงของราคาตลาด 

ราคาเหล็กตัวซี  เหล็กตัวซี  Steel Price

เหล็กตัวซีคืออะไร หลายๆท่านอาจไม่ทราบหรือไม่เคยเห็น ซึ่งเหล็กตัวซีจัดอยู่ในประเภทเหล็กรูปพรรณ เหมาะกับงานก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น ที่พักอาศัย และอาคารพานิชย์ ซึ่งเหล็กตัวซีนี้ เป็นเหล็กที่ใช้ทำโครงหลังคา และยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไปได้ เรามาดูกันว่า ราคาเหล็กตัวซี ในปีนี้ และในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีราคาเป็นอย่างไร และมีค่าเฉลี่ยของราคาเป็นอย่างไร

ราคาเหล็กตัวซี ราคาส่วนกลาง กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ สิงหาคม ปี 2562

ราคาเหล็กตัวซี กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับ ราคาเหล็กตัวซี หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. เส้น 21.00 20.00 420.00
2 เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. เส้น 23.50 20.00 22.55
3 เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. เส้น 34.00 19.41 660.00
4 เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. เส้น 36.50 20.54 750.00
5 เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. เส้น 40.30 20.84 840.00

แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ http://www.price.moc.go.th

เหล็กตัวซี จัดจำหน่ายโดยสตีลลีดส์ มีดังนี้

 • เหล็กตัวซี 60 x 30 x 10
 • เหล็กตัวซี 75 x 35 x 15
 • เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15
 • เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20
 • เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20
 • เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20
 • เหล็กตัวซี 150 x 65 x 20
 • เหล็กตัวซี 150 x 75 x 20
 • เหล็กตัวซี 150 x 75 x 25
 • เหล็กตัวซี 200 x 75 x 20
 • เหล็กตัวซี 200 x 75 x 25
 • เหล็กตัวซี 250 x 75 x 25

ราคาเหล็กตัวซี ราคาสตีลลีดส์ เดือน ตุลาคม ปี 2562

เหล็กตัวซี ราคาสตีลลีดส์ กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับ ราคาเหล็กตัวซี หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 1.60 มม. เส้น 15.85 22.54 357.22
2 เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.00 มม. เส้น 19.70 20.98 413.40
3 เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.30 มม. เส้น 22.10 21.01 464.28
4 เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.80 มม. เส้น 27.00 21.00 567.10
5 เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.20 มม. เส้น 30.00 20.99 629.64
6 เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 4.00 มม. เส้น 37.60 23.03 866.02
7 เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.30 มม. เส้น 24.80 20.99 520.46
8 เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 3.20 มม. เส้น 33.55 21.04 705.96
9 เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 4.00 มม. เส้น 40.85 22.11 903.12
10 เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 2.30 มม. เส้น 27.30 21.01 573.46
11 เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 3.20 มม. เส้น 36.90 21.00 774.86
12 เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 4.50 มม. เส้น 50.60 21.95 1,110.88

ลำดับ ราคาเหล็กตัวซีกัลวาไนซ์ หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 เหล็กตัวซี GA 75 x 45 x 15 x 2.0 มม. เส้น 16.70 25.14 419.76
2 เหล็กตัวซี GA 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. เส้น 18.90 สินค้าหมด สินค้าหมด
3 เหล็กตัวซี GA 100 x 50 x 20 x 2.0 มม. เส้น 20.80 25.18 523.64
4 เหล็กตัวซี GA 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. เส้น 24.00 25.18 604.20
5 เหล็กตัวซี GA 125 x 50 x 20 x 2.3 มม. เส้น 26.70 สินค้าหมด สินค้าหมด

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว เป็นราคา/เส้น ความยาวมาตรฐาน เส้นละ 6 เมตร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)  **ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาเหล็กตัวซีขนาดอื่นๆ ได้จากผู้ขาย

ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อสินค้า

ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046
สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ โทร. 086-127-4997 (สุจิน), 083-947-8856 (พัฒนพล) หรือ ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

การชำระค่าสินค้าและบริการ

** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)

การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า

กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาศรีนครินทร์, สาขาเทพารักษ์ 
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน

กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์) 

การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)