เหล็กฉาก, ราคาเหล็กฉาก (Angle Bar Price)

ราคาเหล็กฉาก (Angle Bar Price) ซึ่งหลายๆท่านอาจติดตามการขึ้นลงของราคา หรือต้องการทราบราคาคร่าวๆ เพื่อนำไปประเมินการซื้อ และประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ หรือเพื่อใช้ต่อราคากับเวนเดอร์ ลองดูภาวะราคาในช่วงนี้กันว่าเป็นอย่างไร

ราคาเหล็กฉาก  เหล็กฉากพิเศษ  เหล็กฉาก

เหล็กฉาก เป็นเหล็กที่จัดอยู่ในประเภทเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ หากเป็นเหล็กฉากขนาดใหญ่นิยมทำเป็นเสาโครงสร้าง หากมีขนาดเล็ก อาจใช้ทำเป็นโครงเบาะรถโดยสาร เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว เหล็กฉากยังสามารถนำมาทำเป็นอุปกรณ์ของใช้ได้หลากหลาย อาทิเช่น

  • ชั้นเหล็กฉากวางของ นิยมกันมาก แต่จะต้องมีการตัดและเชื่อมต่อด้วยเครื่องเชื่อม ซึ่งอาจยุ่งยากสักนิด แต่ที่นิยมใช้ทำเป็นชั้นวางของมากที่สุดเรียกกันติดปากว่า เหล็กฉากเจาะรู
  • บันไดเหล็กฉาก หรือบางครั่งอาจนำมาทำเป็นตะแกรงสำหรับฟุตบาท เพื่อให้รถขึ้นฟุตบาทได้สะดวกขึ้น

ราคาเหล็กฉาก ราคาส่วนกลาง กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ พฤษภาคม ปี 2562

ราคาเหล็กฉาก (Angle Bar Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับ ราคาเหล็กฉาก / เส้น     ยาว   3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0
1 เหล็กฉาก 40 x 40 6 เมตร - 299.03 - - - -
2 เหล็กฉาก 50 x 50 6 เมตร - 371.44 - 536.88 - -
4 เหล็กฉาก 65 x 65 6 เมตร - - - 716.67 - -
5 เหล็กฉาก 75 x 75 6 เมตร - - - 815.67 - -
6 เหล็กฉาก 100 x 100 6 เมตร - - - - - 1,875.92

แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ http://www.price.moc.go.th

ราคาเหล็กฉาก ราคาสตีลลีดส์ เดือน สิงหาคม ปี 2562

ราคาเหล็กฉาก (Angle Bar Price) ราคาสตีลลีดส์ (Steellead Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับ ราคาเหล็กฉาก 40 x 40 หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 เหล็กฉาก 40 x 40 x 3.00 เส้น 10.7 21.3 227.9
2 เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.00 เส้น 14 20.59 288.32
3 เหล็กฉาก 40 x 40 x 5.00 เส้น 17.41 20.15 350.86
4 เหล็กฉาก 40 x 40 x 6.00 เส้น 20.7 20.23 418.7

ลำดับ ราคาเหล็กฉาก 50 x 50 หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 เหล็กฉาก 50 x 50 x 3.00 เส้น 13.4 20.8 278.78
2 เหล็กฉาก 50 x 50 x 4.00 เส้น 17.7 20.24 358.28
3 เหล็กฉาก 50 x 50 x 5.00 เส้น 22 20.48 450.5
4 เหล็กฉาก 50 x 50 x 6.00 เส้น 25.8 20.54 530

ลำดับ ราคาเหล็กฉาก 65 x 65 หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 เหล็กฉาก 65 x 65 x 5.00 เส้น 30 20.85 625.4
2 เหล็กฉาก 65 x 65 x 6.00 เส้น 34.7 21.08 731.4
3 เหล็กฉาก 65 x 65 x 8.00 เส้น 44.6 21.51 959.3

ลำดับ ราคาเหล็กฉาก 75 x 75 หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 เหล็กฉาก 75 x 75 x 6.00 เส้น 40 0 89.4

ลำดับ ราคาเหล็กฉาก 100 x 100 หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 เหล็กฉาก 100 x 100 x 10.00 เส้น 89.4 0 0

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว เป็นราคา/เส้น ความยาวมาตรฐาน เส้นละ 6 เมตร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)  **ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาเหล็กฉากขนาดอื่นๆ ได้จากผู้ขาย

การสั่งซื้อเหล็กฉาก >> สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046

1.  สั่งซื้อสินค้า/ขอใบเสนอราคา โทร. 086-127-4997 (สุจิน), ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

2. ชำระค่าสินค้าก่อนเที่ยง >> จัดส่งในเช้าวันถัดไป, ชำระค่าสินค้าหลังเที่ยง >> จัดส่งวันมะรืนครับ
3. ลูกค้าสามารถเข้ามารับสินค้าได้เอง หรือแจ้งให้ทางสตีลลีดส์จัดส่งให้
4. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS

-