เหล็กฉาก, ราคาเหล็กฉาก (Angle Bar Price)

ราคาเหล็กฉาก (Angle Bar Price) ซึ่งหลายๆท่านอาจติดตามการขึ้นลงของราคา หรือต้องการทราบราคาคร่าวๆ เพื่อนำไปประเมินการซื้อ และประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ หรือเพื่อใช้ต่อราคากับเวนเดอร์ ลองดูภาวะราคาในช่วงนี้กันว่าเป็นอย่างไร

ราคาเหล็กฉาก  เหล็กฉากพิเศษ  เหล็กฉาก

เหล็กฉาก เป็นเหล็กที่จัดอยู่ในประเภทเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ หากเป็นเหล็กฉากขนาดใหญ่นิยมทำเป็นเสาโครงสร้าง หากมีขนาดเล็ก อาจใช้ทำเป็นโครงเบาะรถโดยสาร เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว เหล็กฉากยังสามารถนำมาทำเป็นอุปกรณ์ของใช้ได้หลากหลาย อาทิเช่น

 • ชั้นเหล็กฉากวางของ นิยมกันมาก แต่จะต้องมีการตัดและเชื่อมต่อด้วยเครื่องเชื่อม ซึ่งอาจยุ่งยากสักนิด แต่ที่นิยมใช้ทำเป็นชั้นวางของมากที่สุดเรียกกันติดปากว่า เหล็กฉากเจาะรู
 • บันไดเหล็กฉาก หรือบางครั่งอาจนำมาทำเป็นตะแกรงสำหรับฟุตบาท เพื่อให้รถขึ้นฟุตบาทได้สะดวกขึ้น

ราคาเหล็กฉาก ราคาส่วนกลาง กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ มีนาคม ปี 2563

ราคาเหล็กฉาก (Angle Bar Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับราคาเหล็กฉาก / เส้น  ยาว 3.04.05.06.08.010.0
1เหล็กฉาก 40 x 406 เมตร-261.37----
2เหล็กฉาก 50 x 506 เมตร-321.84-463.35--
3เหล็กฉาก 65 x 656 เมตร---636.33--
4เหล็กฉาก 75 x 756 เมตร---706.60--
5เหล็กฉาก 100 x 1006 เมตร-----1,646.18

แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ http://www.price.moc.go.th

เหล็กฉาก จัดจำหน่ายโดยสตีลลีดส์ มีดังนี้

 • เหล็กฉาก 25 x 25
 • เหล็กฉาก 30 x 30
 • เหล็กฉาก 40 x 40
 • เหล็กฉาก 45 x 45
 • เหล็กฉาก 50 x 50
 • เหล็กฉาก 60 x 60
 • เหล็กฉาก 65 x 65
 • เหล็กฉาก 70 x 70
 • เหล็กฉาก 75 x 75
 • เหล็กฉาก 80 x 80
 • เหล็กฉาก 90 x 90
 • เหล็กฉาก 100 x 100
 • เหล็กฉาก 120 x 120
 • เหล็กฉาก 130 x 130
 • เหล็กฉาก 150 x 150
 • เหล็กฉาก 175 x 175
 • เหล็กฉาก 200 x 200
 • เหล็กฉาก 250 x 250
 • เหล็กฉากกัลวาไนซ์ GI 20 x 20
 • เหล็กฉากกัลวาไนซ์ GI 25 x 25

ราคาเหล็กฉาก ราคาสตีลลีดส์ เดือน เมษายน ปี 2563

ราคาเหล็กฉาก (Angle Bar Price) ราคาสตีลลีดส์ (Steellead Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับราคาเหล็กฉากหน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/หน่วย (บาท)
1เหล็กฉาก 120 x 120 x 8.0 มม.เส้น88.5627.852,466.62
2เหล็กฉาก 130 x 130 x 9.0 มม.เส้น107.4028.063,013.58
3เหล็กฉาก 130 x 130 x 12.0 มม.เส้น140.4028.383,984.54
4เหล็กฉาก 130 x 130 x 15.0 มม.เส้น172.8028.384,903.56
5เหล็กฉาก 150 x 150 x 12.0 มม.เส้น163.8027.844,560.12
6เหล็กฉาก 150 x 150 x 15.0 มม.เส้น201.60สอบถามสอบถาม
7เหล็กฉาก 150 x 150 x 19.0 มม.เส้น251.40สอบถามสอบถาม
8เหล็กฉาก 175 x 175 x 12.0 มม.เส้น191.00สอบถามสอบถาม
9เหล็กฉาก 175 x 175 x 15.0 มม.เส้น236.40สอบถามสอบถาม

ลำดับราคาเหล็กฉากกัลวาไนซ์หน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/หน่วย (บาท)
1เหล็กฉาก GI 20 x 20 x 2.0 มม.เส้น3.3028.9195.40
2เหล็กฉาก GI 25 x 25 x 2.0 มม.เส้น4.3027.12116.60
3เหล็กฉาก GI 30 x 30 x 2.0 มม.เส้น5.0028.62143.10
4เหล็กฉาก GI 40 x 40 x 2.0 มม.เส้น6.8028.37192.92

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว เป็นราคา/เส้น ความยาวมาตรฐาน เส้นละ 6 เมตร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) 
**ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาเหล็กฉากขนาดอื่นๆ ได้จากผู้ขาย

ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อสินค้า

ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046
สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ โทร. 086-127-4997 (สุจิน), 099-221-9689 (ดีเลิศ) หรือ ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

การชำระค่าสินค้าและบริการ

** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)

การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า

กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาศรีนครินทร์, สาขาเทพารักษ์ 
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน

กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์) 

การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)