เหล็กฉาก, ราคาเหล็กฉาก (Angle Bar Price)

ราคาเหล็กฉาก (Angle Bar Price) ซึ่งหลายๆท่านอาจติดตามการขึ้นลงของราคา หรือต้องการทราบราคาคร่าวๆ เพื่อนำไปประเมินการซื้อ และประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ หรือเพื่อใช้ต่อราคากับเวนเดอร์ ลองดูภาวะราคาในช่วงนี้กันว่าเป็นอย่างไร

ราคาเหล็กฉาก  เหล็กฉากพิเศษ  เหล็กฉาก

เหล็กฉาก เป็นเหล็กที่จัดอยู่ในประเภทเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ หากเป็นเหล็กฉากขนาดใหญ่นิยมทำเป็นเสาโครงสร้าง หากมีขนาดเล็ก อาจใช้ทำเป็นโครงเบาะรถโดยสาร เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว เหล็กฉากยังสามารถนำมาทำเป็นอุปกรณ์ของใช้ได้หลากหลาย อาทิเช่น

 • ชั้นเหล็กฉากวางของ นิยมกันมาก แต่จะต้องมีการตัดและเชื่อมต่อด้วยเครื่องเชื่อม ซึ่งอาจยุ่งยากสักนิด แต่ที่นิยมใช้ทำเป็นชั้นวางของมากที่สุดเรียกกันติดปากว่า เหล็กฉากเจาะรู
 • บันไดเหล็กฉาก หรือบางครั่งอาจนำมาทำเป็นตะแกรงสำหรับฟุตบาท เพื่อให้รถขึ้นฟุตบาทได้สะดวกขึ้น

ราคาเหล็กฉาก ราคาส่วนกลาง กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ มกราคม ปี 2563

ราคาเหล็กฉาก (Angle Bar Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับราคาเหล็กฉาก / เส้น  ยาว 3.04.05.06.08.010.0
1เหล็กฉาก 40 x 406 เมตร-262.66----
2เหล็กฉาก 50 x 506 เมตร-325.79-465.38--
3เหล็กฉาก 65 x 656 เมตร---646.24--
4เหล็กฉาก 75 x 756 เมตร---710.83--
5เหล็กฉาก 100 x 1006 เมตร-----1,678.54

แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ http://www.price.moc.go.th

เหล็กฉาก จัดจำหน่ายโดยสตีลลีดส์ มีดังนี้

 • เหล็กฉาก 25 x 25
 • เหล็กฉาก 30 x 30
 • เหล็กฉาก 40 x 40
 • เหล็กฉาก 45 x 45
 • เหล็กฉาก 50 x 50
 • เหล็กฉาก 60 x 60
 • เหล็กฉาก 65 x 65
 • เหล็กฉาก 70 x 70
 • เหล็กฉาก 75 x 75
 • เหล็กฉาก 80 x 80
 • เหล็กฉาก 90 x 90
 • เหล็กฉาก 100 x 100
 • เหล็กฉาก 120 x 120
 • เหล็กฉาก 130 x 130
 • เหล็กฉาก 150 x 150
 • เหล็กฉาก 175 x 175
 • เหล็กฉาก 200 x 200
 • เหล็กฉาก 250 x 250
 • เหล็กฉากกัลวาไนซ์ GI 20 x 20
 • เหล็กฉากกัลวาไนซ์ GI 25 x 25

ราคาเหล็กฉาก ราคาสตีลลีดส์ เดือน มีนาคม ปี 2563

ราคาเหล็กฉาก (Angle Bar Price) ราคาสตีลลีดส์ (Steellead Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับราคาเหล็กฉากหน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/หน่วย (บาท)
1เหล็กฉาก 25 x 25 x 3.0 มม.เส้น6.4023.85152.64
2เหล็กฉาก 25 x 25 x 5.0 มม.เส้น10.2025.05255.46
3เหล็กฉาก 30 x 30 x 3.0 มม.เส้น7.9023.08182.32
4เหล็กฉาก 30 x 30 x 5.0 มม.เส้น12.6025.49321.18
5เหล็กฉาก 40 x 40 x 3.0 มม.เส้น10.7018.53198.22
6เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.เส้น14.00สอบถามสอบถาม
7เหล็กฉาก 40 x 40 x 5.0 มม.เส้น17.41สอบถามสอบถาม
8เหล็กฉาก 40 x 40 x 6.0 มม.เส้น20.70สอบถามสอบถาม
9เหล็กฉาก 45 x 45 x 4.0 มม.เส้น16.44สอบถามสอบถาม
10เหล็กฉาก 45 x 45 x 5.0 มม.เส้น20.28สอบถามสอบถาม

ลำดับราคาเหล็กฉากกัลวาไนซ์หน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/หน่วย (บาท)
1เหล็กฉาก GI 20 x 20 x 2.0 มม.เส้น3.3028.9195.40
2เหล็กฉาก GI 25 x 25 x 2.0 มม.เส้น4.30สินค้าหมดสินค้าหมด
3เหล็กฉาก GI 30 x 30 x 2.0 มม.เส้น5.0028.62143.10

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว เป็นราคา/เส้น ความยาวมาตรฐาน เส้นละ 6 เมตร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) 
**ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาเหล็กฉากขนาดอื่นๆ ได้จากผู้ขาย

ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อสินค้า

ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046
สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ โทร. 086-127-4997 (สุจิน), 099-221-9689 (ดีเลิศ) หรือ ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

การชำระค่าสินค้าและบริการ

** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)

การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า

กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาศรีนครินทร์, สาขาเทพารักษ์ 
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน

กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์) 

การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)