เหล็กกัลวาไนซ์, ราคาเหล็กกัลวาไนซ์ (Galvanize Pipe Price)

เหล็กกัลวาไนซ์  ราคาเหล็กกัลวาไนซ์  น้ำหนักเหล็กกัลวาไนซ์

ราคาเหล็กกัลวาไนซ์ ราคาสตีลลีดส์ เดือน พฤศจิกายน ปี 2562

ราคาเหล็กกัลวาไนซ์ (Flat Bar Price) ราคาสตีลลีดส์ (Steellead Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับราคาเหล็กกัลวาไนซ์หน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/หน่วย (บาท)
1เหล็กกล่อง GI 1/2 x 1/2 x 1.2 มม.เส้น2.40สินค้าหมดสินค้าหมด
2เหล็กกล่อง GI 3/4 x 3/4 x 1.2 มม.เส้น3.4025.8887.98
3เหล็กกล่อง GI 3/4 x 3/4 x 1.4 มม.เส้น4.0024.9199.64
4เหล็กกล่อง GI 3/4 x 3/4 x 1.9 มม.เส้น5.5025.05137.80
5เหล็กกล่อง GI 1" x 1" x 1.0 มม.เส้น4.0024.3897.52
6เหล็กกล่อง GI 1" x 1" x 1.4 มม.เส้น4.30สอบถามสอบถาม
7เหล็กกล่อง GI 1" x 1" x 1.5 มม.เส้น5.00สอบถามสอบถาม
8เหล็กกล่อง GI 1" x 1" x 1.6 มม.เส้น5.60สอบถามสอบถาม
9เหล็กกล่อง GI 1" x 1" x 1.8 มม.เส้น7.20สอบถามสอบถาม
10เหล็กกล่อง GI 1"1/4 x 1"1/4 x 1.2 มม.เส้น5.70สอบถามสอบถาม
11เหล็กกล่อง GI 1"1/4 x 1"1/4 x 1.4 มม.เส้น6.90สอบถามสอบถาม
12เหล็กกล่อง GI 1"1/4 x 1"1/4 x 1.6 มม.เส้น7.80สอบถามสอบถาม
13เหล็กกล่อง GI 1"1/2 x 1"1/2 x 1.2 มม.เส้น6.85สอบถามสอบถาม
14เหล็กกล่อง GI 1"1/2 x 1"1/2 x 1.4 มม.เส้น8.50สอบถามสอบถาม
15เหล็กกล่อง GI 1"1/2 x 1"1/2 x 1.7 มม.เส้น9.60สอบถามสอบถาม
16เหล็กกล่อง GI 2" x 2" x 1.2 มม.เส้น10.30สอบถามสอบถาม
17เหล็กกล่อง GI 2" x 2" x 1.4 มม.เส้น11.30สอบถามสอบถาม
18เหล็กกล่อง GI 2" x 2" x 1.7 มม.เส้น14.80สอบถามสอบถาม
19เหล็กกล่อง GI 2" x 2" x 1.9 มม.เส้น15.00สอบถามสอบถาม
20เหล็กกล่อง GI 3" x 3" x 1.4 มม.เส้น19.20สอบถามสอบถาม
21เหล็กกล่อง GI 4" x 4" x 1.7 มม.เส้น31.40สอบถามสอบถาม
22เหล็กกล่อง GI 4" x 4" x 1.9 มม.เส้น35.40สอบถามสอบถาม

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว เป็นราคา/เส้น ความยาวมาตรฐาน เส้นละ 6 เมตร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)  **ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาเหล็กกัลวาไนซ์ขนาดอื่นๆ ได้จากผู้ขาย

ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อสินค้า

ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046
สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ โทร. 086-127-4997 (สุจิน), 083-947-8856 (พัฒนพล) หรือ ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

การชำระค่าสินค้าและบริการ

** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)

การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า

กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาศรีนครินทร์, สาขาเทพารักษ์ 
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน

กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์) 

การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)