เหล็กกัลวาไนซ์, ราคาเหล็กกัลวาไนซ์ (Galvanize Pipe Price)

ราคาเหล็กกัลวาไนซ์ ราคาสตีลลีดส์ เดือน ตุลาคม ปี 2562

ราคาเหล็กกัลวาไนซ์ (Flat Bar Price) ราคาสตีลลีดส์ (Steellead Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับราคาเหล็กกัลวาไนซ์หน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/หน่วย (บาท)
1เหล็กกล่อง GI 1"1/2 x 3/4 x 1.2 มม.เส้น5.7024.73140.98
2เหล็กกล่อง GI 2" x 1" x 1.0 มม.เส้น6.3024.73155.82
3เหล็กกล่อง GI 2" x 1" x 1.2 มม.เส้น7.2024.88179.14
4เหล็กกล่อง GI 2" x 1" x 1.7 มม.เส้น10.90สินค้าหมดสินค้าหมด
5เหล็กกล่อง GI 3" x 1" x 2.5 มม.เส้น21.8024.65537.42
6เหล็กกล่อง GI 3"1/2 x 1"1/4 x 2.5 มม.เส้น26.9021.44576.64
7เหล็กกล่อง GI 3" x 1"1/2 x 1.2 มม.เส้น10.5024.73259.70
8เหล็กกล่อง GI 3" x 1"1/2 x 1.4 มม.เส้น13.7024.68338.14
9เหล็กกล่อง GI 3" x 1"1/2 x 1.7 มม.เส้น17.0024.57417.64
10เหล็กกล่อง GI 3" x 1"1/2 x 1.9 มม.เส้น18.8024.64463.22
11เหล็กกล่อง GI 4" x 2" x 1.2 มม.เส้น14.4524.65356.16
12เหล็กกล่อง GI 4" x 2" x 1.4 มม.เส้น17.2024.59422.94
13เหล็กกล่อง GI 4" x 2" x 1.7 มม.เส้น19.30สินค้าหมดสินค้าหมด
14เหล็กกล่อง GI 4" x 2" x 2.0 มม.เส้น27.2024.59668.86
15เหล็กกล่อง GI 4" x 1"1/2 x 2.8 มม.เส้น34.8021.41745.18
16เหล็กกล่อง GI 5" x 1"1/2 x 2.5 มม.เส้น37.4021.43801.36
17เหล็กกล่อง GI 6" x 1"1/2 x 2.5 มม.เส้น42.9021.42919.02
18เหล็กกล่อง GI 6" x 2" x 1.9 มม.เส้น34.0023.97815.14

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว เป็นราคา/เส้น ความยาวมาตรฐาน เส้นละ 6 เมตร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)  **ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาเหล็กกัลวาไนซ์ขนาดอื่นๆ ได้จากผู้ขาย

ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อสินค้า

ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046
สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ โทร. 086-127-4997 (สุจิน), 083-947-8856 (พัฒนพล) หรือ ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

การชำระค่าสินค้าและบริการ

** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)

การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า

กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาศรีนครินทร์, สาขาเทพารักษ์ 
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน

กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์) 

การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)