เหล็กกลม, ราคาเหล็กกลม (Round Bar Price)

ราคาเหล็กกลม (Round Bar Price) ราคา ณ ปัจจุบัน ตามภาวะการขึ้นลงของตลาด ผู้ใช้งานเหล็กสามารถใช้ในการคำนวน และประเมินงบประมาณเบื้องต้นของโครงการ (ไม่ควรใช้ในการอ้างอิง เนื่องจากราคาตลาดเหล็กมีการผันผวน) รวมถึงใช้อ้างอิงเรื่องของน้ำหนักโครงสร้างของอาคาร บ้าน ที่พักอาศัย และอื่นๆเบื้องต้นได้

เหล็กกลม  ราคาเหล็กกลม  น้ำหนักเหล็กกลม

เหล็กกลม (Round Bar) คือเหล็กที่มีลักษณะเป็นท่อกลมกลวง ผลิตด้วยกรรมวิธีขึ้นรูปเย็น จากวัตถุดิบเหล็กม้วนคอยด์ร้อน ซึ่งผลิตตามขนาดและความหนาที่ตลาดส่วนใหญ่ต้องการ โดยเริ่มต้นที่ขนาด 3/8" จนถึง 10" ขึ้นไป ที่ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร และความหนาเริ่มต้นที่ 1.2 มิลลิเมตร จนถึง 10 มิลลิเมตรก็มี

ข้อควรระวังในการใช้ในการระบุขนาดของเหล็กท่อกลม ผู้ใช้งานควรตรวจสอบตารางขนาดและน้ำหนักเหล็กท่อกลมนั้นๆ โดยพิจารณาถึง OD (วัดนอก) ID (วัดใน) เพื่อป้องกันการสับสนระหว่างผู้ใช้งานเอง และผู้ขาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้าง หรือชิ้นงานที่ไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการ 

ราคาเหล็กกลม ราคาสตีลลีดส์ เดือน มีนาคม ปี 2563

ราคาเหล็กกลม (Flat Bar Price) ราคาสตีลลีดส์ (Steellead Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับราคาเหล็กกลมหน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/หน่วย (บาท)
1เหล็กท่อกลม 3/8 x 1.2 มม.เส้น2.6528.0074.20
2เหล็กท่อกลม 3/8 x 2.0 มม.เส้น4.7035.41166.42
3เหล็กท่อกลม 1/2 x 1.2 มม.เส้น3.1024.9677.38
4เหล็กท่อกลม 1/2 x 1.4 มม.เส้น3.7024.6491.16
5เหล็กท่อกลม 1/2 x 1.6 มม.เส้น4.3023.91102.82
6เหล็กท่อกลม 1/2 x 1.7 มม.เส้น4.50สอบถามสอบถาม
7เหล็กท่อกลม 1/2 x 1.9 มม.เส้น5.00สอบถามสอบถาม
8เหล็กท่อกลม 1/2 x 2.0 มม. (มอก.)เส้น5.55สอบถามสอบถาม
9เหล็กท่อกลม 1/2 x 2.4 มม.เส้น6.70สอบถามสอบถาม
10เหล็กท่อกลม 1/2 x 2.9 มม.เส้น8.10สอบถามสอบถาม
11เหล็กท่อกลม 3/4 x 1.2 มม.เส้น4.25สินค้าหมดสินค้าหมด
12เหล็กท่อกลม 3/4 x 1.4 มม.เส้น4.70สอบถามสอบถาม
13เหล็กท่อกลม 3/4 x 1.6 มม.เส้น5.65สอบถามสอบถาม
14เหล็กท่อกลม 3/4 x 1.7 มม.เส้น5.90สอบถามสอบถาม
15เหล็กท่อกลม 3/4 x 2.0 มม. (JIS G3444)เส้น7.05สอบถามสอบถาม
16เหล็กท่อกลม 3/4 x 2.3 มม. (มอก.)เส้น7.80สอบถามสอบถาม
17เหล็กท่อกลม 3/4 x 2.4 มม.เส้น8.90สอบถามสอบถาม
18เหล็กท่อกลม 3/4 x 2.6 มม.เส้น9.50สินค้าหมดสินค้าหมด
19เหล็กท่อกลม 3/4 x 3.2 มม. (JIS G3444)เส้น10.90สอบถามสอบถาม

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว เป็นราคา/เส้น ความยาวมาตรฐาน เส้นละ 6 เมตร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)  **ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาเหล็กแบนขนาดอื่นๆ ได้จากผู้ขาย

ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อสินค้า

ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046
สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ โทร. 086-127-4997 (สุจิน), 083-947-8856 (พัฒนพล) หรือ ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

การชำระค่าสินค้าและบริการ

** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)

การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า

กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาศรีนครินทร์, สาขาเทพารักษ์ 
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน

กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์) 

การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)