เหล็กกลม, ราคาเหล็กกลม (Round Bar Price)

เหล็กกลม  ราคาเหล็กกลม  น้ำหนักเหล็กกลม

ราคาเหล็กกลม ราคาสตีลลีดส์ เดือน พฤศจิกายน ปี 2562

ราคาเหล็กกลม (Flat Bar Price) ราคาสตีลลีดส์ (Steellead Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับราคาเหล็กกลมหน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/หน่วย (บาท)
1เหล็กท่อกลม 1" x 1.4 มม.เส้น5.5323.19128.26
2เหล็กท่อกลม 1" x 1.7 มม.เส้น6.8022.60153.70
3เหล็กท่อกลม 1" x 1.7 มม. (JIS G3444)เส้น8.2022.88187.62
4เหล็กท่อกลม 1" x 1.9 มม.เส้น7.4021.49159.00
5เหล็กท่อกลม 1" x 1.9 มม.เส้น8.5521.57184.44
6เหล็กท่อกลม 1" x 2.0 มม. (JIS)เส้น9.05สอบถามสอบถาม
7เหล็กท่อกลม 1" x 2.3 มม. (มอก.)เส้น9.95สอบถามสอบถาม
8เหล็กท่อกลม 1" x 2.4 มม.เส้น10.45สอบถามสอบถาม
9เหล็กท่อกลม 1" x 2.7 มม.เส้น11.90สอบถามสอบถาม
10เหล็กท่อกลม 1" x 3.2 มม. (JIS G3444)เส้น13.42สอบถามสอบถาม
11เหล็กท่อกลม 1" x 4.0 มม. (JIS G3444)เส้น16.45สอบถามสอบถาม
12เหล็กท่อกลม 1"1/4 x 1.2 มม.เส้น6.24สอบถามสอบถาม
13เหล็กท่อกลม 1"1/4 x 1.4 มม.เส้น8.20สอบถามสอบถาม
14เหล็กท่อกลม 1"1/4 x 1.7 มม.เส้น9.80สอบถามสอบถาม
15เหล็กท่อกลม 1"1/4 x 1.9 มม. OD1เส้น10.10สอบถามสอบถาม
16เหล็กท่อกลม 1"1/4 x 1.9 มม.เส้น11.10สอบถามสอบถาม
17เหล็กท่อกลม 1"1/4 x 2.3 มม. (มอก.)เส้น12.56สอบถามสอบถาม
18เหล็กท่อกลม 1"1/4 x 2.4 มม.เส้น13.85สอบถามสอบถาม
19เหล็กท่อกลม 1"1/4 x 2.7 มม.เส้น15.00สอบถามสอบถาม
20เหล็กท่อกลม 1"1/4 x 3.2 (มอก.)เส้น17.10สอบถามสอบถาม
21เหล็กท่อกลม 1"1/4 x 4.0 มม. (JIS G3444)เส้น21.00สอบถามสอบถาม
22เหล็กท่อกลม 1"1/2 x 1.4 มม. OD1เส้น8.50สอบถามสอบถาม
23เหล็กท่อกลม 1"1/2 x 1.4 มม.เส้น9.25สินค้าหมดสินค้าหมด
24เหล็กท่อกลม 1"1/2 x 1.6 มม.เส้น10.20สอบถามสอบถาม
25เหล็กท่อกลม 1"1/2 x 1.7 มม. OD1เส้น11.40สอบถามสอบถาม
26เหล็กท่อกลม 1"1/2 x 1.7 มม. OD2เส้น10.70สอบถามสอบถาม
27เหล็กท่อกลม 1"1/2 x 1.7 มม. (JIS G3444)เส้น12.00สอบถามสอบถาม
28เหล็กท่อกลม 1"1/2 x 1.9 มม.เส้น12.60สอบถามสอบถาม
29เหล็กท่อกลม 1"1/2 x 2.0 มม. (JIS G3444)เส้น13.22สอบถามสอบถาม
30เหล็กท่อกลม 1"1/2 x 2.3 มม. (มอก.)เส้น14.60สอบถามสอบถาม
31เหล็กท่อกลม 1"1/2 x 2.4 มม.เส้น15.70สอบถามสอบถาม
32เหล็กท่อกลม 1"1/2 x 2.7 มม.เส้น17.15สอบถามสอบถาม
33เหล็กท่อกลม 1"1/2 x 2.8 มม. (JIS G3444)เส้น17.80สอบถามสอบถาม
34เหล็กท่อกลม 1"1/2 x 3.2 มม. (มอก.)เส้น19.50สอบถามสอบถาม
35เหล็กท่อกลม 1"1/2 x 3.5 มม. (JIS G3444)เส้น21.50สอบถามสอบถาม
36เหล็กท่อกลม 1"1/2 x 4.0 มม. (JIS G3444)เส้น24.60สอบถามสอบถาม
37เหล็กท่อกลม 1"1/2 x 4.5 มม. (JIS G3444)เส้น27.20สอบถามสอบถาม
38เหล็กท่อกลม 1"1/2 x 5.0 มม. (JIS G3444)เส้น30.35สอบถามสอบถาม

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว เป็นราคา/เส้น ความยาวมาตรฐาน เส้นละ 6 เมตร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)  **ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาเหล็กแบนขนาดอื่นๆ ได้จากผู้ขาย

ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อสินค้า

ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046
สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ โทร. 086-127-4997 (สุจิน), 083-947-8856 (พัฒนพล) หรือ ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

การชำระค่าสินค้าและบริการ

** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)

การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า

กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาศรีนครินทร์, สาขาเทพารักษ์ 
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน

กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์) 

การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)