เสาเข็ม, ราคาเสาเข็ม (Concrete Pile Price) อัพเดทล่าสุด ธันวาคม ปี 2561

เสาเข็ม (Concrete Pile) สำหรับงานฐานรากที่ป้องกันการยุบตัวของอาคาร ราคาเสาเข็ม ณ ช่วงเวลาต่างๆ ก็เป็นอีกปัจจัยสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเพื่อวางแผนและประเมินความเหมาะสมในการซื้อในช่วงเวลาต่างๆ เรามาดูกันว่าในช่วงนี้สามารถซื้อหามาใช้งาน และได้ราคาตามที่ต้องการหรือไม่

ราคาเสาเข็ม  เสาเข็ม  

เสาเข็ม คือ เสาที่เจาะลงไปในดิน เพื่อให้พื้นที่นั้นๆ แข็งแรง ทนการยุบตัว โดยเสาเข็มแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

  1. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เป็นเสาเข็มสำเร็จรูป ใช้ตอกลงในดินด้วยปั้นจั่น
  2. เสาเข็มเจาะ เสาเข็มประเภทนี้แจะลงไปในดิน แล้วเทคอนกรีตลงไปในช่องที่กลวงอีกครั้งเพื่อเสริมความแข็งแรง
  3. เสาเข็มกลมแรงเหวี่ยงอัดแรง หรือเสาเข็มไมโครไพล์ หรือเสาเข็มสปัน ด้วยกรรมวิธีการผลิตโดยการหมุนด้วยความเร็วสูง จึงทำให้เนื้อปูนยึดติดกันได้ดี ใช้วิธีตอกลงในดินด้วยปั้นจั่น หรือด้วยระบบเจาะและกด

ราคาเสาเข็ม ราคาส่วนกลาง กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ ก.ค.-ธ.ค. ปี 2561

ราคาเสาเข็ม (Concrete Pile Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับ ราคาเสาเข็ม หกเหลี่ยมกลวง หน่วย   ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ราคาเฉลี่ย
1 เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 2 เมตร ท่อน 157.00 157.00 157.00 157.00 157.00 - 157.00
2 เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 3 เมตร ท่อน 238.50 238.50 238.50 238.50 238.50
- 238.50
3 เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 4 เมตร
ท่อน 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00
- 324.00
4 เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 5 เมตร
ท่อน 387.50 387.50 387.50 387.50 387.50 - 387.50
5 เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 6 เมตร
ท่อน 465.00 465.00 465.00 465.00   
465.00
465.00

ลำดับ ราคาเสาเข็ม รูปตัวไอ หน่วย   ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ราคาเฉลี่ย
1 เสาเข็มไอ ขนาด 15 ซม. ยาว 2 เมตร                   ท่อน 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 - 145.00
2 เสาเข็มไอ ขนาด 15 ซม. ยาว 3 เมตร ท่อน 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 - 230.00
3 เสาเข็มไอ ขนาด 15 ซม. ยาว 4 เมตร
ท่อน 303.00 303.00 303.00 303.00 303.00 - 303.00
4 เสาเข็มไอ ขนาด 15 ซม. ยาว 5 เมตร
ท่อน 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 
- 380.00
5 เสาเข็มไอ ขนาด 15 ซม. ยาว 6 เมตร
ท่อน 515.00 515.00 515.00 515.00    
515.00
515.00

แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์  http://www.price.moc.go.th

ราคาเสาเข็ม สตีลลีดส์ ปัจจุบัน ธันวาคม ปี 2561

ราคาเสาเข็ม (Concrete Pile Price) ราคาสตีลลีดส์ กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับ ราคาเสาเข็ม หกเหลี่ยมกลวง หน่วย 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M
1 เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม.   ท่อน 126.00 189.00 252.00 315.00 378.00

ลำดับ ราคาเสาเข็ม รูปตัวไอ หน่วย 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M
1 เสาเข็มไอ ขนาด 15 ซม.                   ท่อน - - - - -
2 เสาเข็มไอ ขนาด 18 ซม.                   ท่อน - - - - -

-