เสาเข็ม, ราคาเสาเข็ม (Concrete Pile Price) เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ยาว 2-6 เมตร เสาเข็มไอ 15,18 ยาว 2-6 เมตร

ราคาเสาเข็ม (Pile Price) เสาเข็ม สำหรับงานฐานรากที่ป้องกันการยุบตัวของอาคาร สถานการณ์ ณ เวลานี้ (คาดการณ์ในช่วงปี 2019 - 2022) ซึ่งมีแนวโน้มจะขยายตัวตามความต้องการในการใช้งาน ซึ่งคาดการณ์ไว้ที่ 6-8% เนื่องจากจะเกิดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงโครงการอหังสาริมทรัพย์ต่างๆอีกหลายโครงการ เพื่อเป็นการวางแผนและประเมินความเหมาะสมในการซื้อในช่วงเวลานี้ เรามาดูกันว่าสามารถซื้อหามาใช้งาน และได้ราคาตามที่ต้องการหรือไม่

ราคาเสาเข็ม     

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเสาเข็ม (Pile Knowledge)

เสาเข็ม นับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ใต้สุดของโครงสร้างอาคาร หรือตึก ซึ่งเสาเข็มจะถูกฝังอยู่ในดิน โดยเชื่อมต่อกับฐานรากของอาคารในลักษณะเป็นท่อน ในขณะที่น้ำหนักของอาคารทั้งหลังในบริเวณฐานราก จะถูกรับน้ำหนักด้วยเสาเข็มนี้ ด้วยหลักของแรงต้านที่ปลายเสาเข็มจากชั้นดินแข็ง รวมถึงแรงเสียดทานของผิวเสาเข็มและดิน

ในการสร้างบ้าน ตึก หรืออาคาร เสาเข็มที่ใช้รองรับน้ำหนักจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1. เสาเข็มตอก เสาเข็มประเภทนี้ เป็นเสาเข็มอัดแรงชนิดคอนกรีตที่ผลิตจากโรงงาน มีลักษณะเป็นหน้าตัด ความยาวเริ่มต้นที่ 1-28 เมตร เช่น หน้าตัดหกเหลี่ยม หน้าตัดสี่เหลี่ยม หน้าตัดรูปตัวที หรือแม้กระทั่งหน้าตัดที่เป็นรูปตัวไอ การตอก หากเสาเข็มมีความยาวในระดับ 1-6 เมตร มักใช้แรงคน หรือแมคโครในการกด หากความยาวมากกว่า มักใช้บั้นจั่นตอกลงไป
  2. เสาเข็มเจาะ เป็นเสาเข็มอีกประเภทหนึ่งที่นิยมใช้ในการรองรับน้ำหนักของโครงสร้างอาคาร หรือบ้าน โดยใช้เครื่องมือขุดเจาะให้เป็นหลุมตามขนาดหน้าตัดของเสาเข็ม ซึ่งมีองค์ประกอบหลักคือเหล็กเสริม จากนั้นจึงเทคอนกรีตให้เต็ม หลังจากขุดลึกถึงชั้นดินแข็งแล้ว

สิ่งก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นอาคาร ตึก หรือบ้าน จะต้องมีส่วนที่สำคัญในการรองรับน้ำหนัก ซึ่งสิ่งนั้นคือ “เสาเข็ม” หากปราศจากเสาเข็มแล้ว อาคารหรือตึกเหล่านั้นจะเกิดการทรุดตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากน้ำหนักทั้งหมดจะถ่ายเทลงสู่ผิวดิน ซึ่งชั้นดินไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้ ก็จะเกิดการทรุดตัวในที่สุด ดังนั้น การที่ไม่ให้เกิดการทรุดตัวจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เสาเข็มในการช่วยพยุง หรือรับน้ำหนัก โดยการรับน้ำหนักนั้น จะมีแรงที่กระทำต่อเสาเข็ม 2 ประเภทรวมกัน ได้แก่

  • แรงเสียดทานระหว่างผิวเสาเข็มและดิน (Skin Friction)
  • แรงที่ปลายเสาเข็ม ขณะที่เสาเข็มยืนบนชั้นทราย (End Bearing)

ราคาเสาเข็ม ราคาส่วนกลาง กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ ก.ค.-ธ.ค. ปี 2562

ราคาเสาเข็ม (Concrete Pile Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับ ราคาเสาเข็ม หกเหลี่ยมกลวง หน่วย   ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ราคาเฉลี่ย
1 เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 2 เมตร ท่อน 157.00 157.00
150.00
150.00
150.00 150.00 155.60
2 เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 3 เมตร ท่อน 238.50 238.50
225.00
225.00
225.00 225.00 235.80
3 เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 4 เมตร
ท่อน 324.00 324.00
300.00
300.00
300.00 300.00 319.20
4 เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 5 เมตร
ท่อน 387.50 387.50
375.00
375.00
375.00 375.00 385.00
5 เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 6 เมตร
ท่อน 465.00 465.00
450.00
450.00
450.00 450.00    
462.00

แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์  http://www.price.moc.go.th

ราคาเสาเข็ม สตีลลีดส์ ปัจจุบัน เดือน เมษายน ปี 2563

ราคาเสาเข็ม (Concrete Pile Price) ราคาสตีลลีดส์ กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับ ราคาเสาเข็ม หกเหลี่ยมกลวง หน่วย 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M
1 เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม.   เมตร 130.00 195.00 260.00 325.00 390.00

ลำดับ ราคาเสาเข็ม รูปตัวไอ หน่วย 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M
1 เสาเข็มไอ ขนาด 15 ซม.                   เมตร 164.00 246.00 328.00 410.00 492.00
2 เสาเข็มไอ ขนาด 18 ซม.                   เมตร 220.00 330.00 440.00 550.00 660.00
3 เสาเข็มไอ ขนาด 22 ซม.                   เมตร - - - - -
4 เสาเข็มไอ ขนาด 26 ซม.                   เมตร - - - - -


เสาเข็มสตีลลีดส์ เป็นเสาเข็มคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน คุ้มค่า คุ้มราคา รับประกันความพอใจในสินค้า เปลี่ยนใหม่ให้ทันที หากเกิดการแตกหักจากการกด หรือตอก 

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตของเรา ได้แก่ เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ความยาวเริ่มต้น 2 - 6 เมตร, เสาเข็มไอ ขนาด 15 ซม. และ 18 ซม. ความยาวเริ่มต้น 2 - 6 เมตร จำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

การสั่งซื้อสินค้า >> สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046
สั่งซื้อสินค้า/ขอใบเสนอราคา หรือสอบถาม โทร. 086-127-4997 (สุจินต์)

การจัดส่งสินค้า
ลูกค้าภายในประเทศ บริการจัดส่งตามพื้นที่ที่ลูกค้ากำหนด (กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ทั่วประเทศ) หากลูกค้าต้องการรับสินค้าหน้าโรงงาน พื้นที่ของเรา สามารถรองรับรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ได้ทุกประเภท

ลูกค้าต่างประเทศ ได้รับการยกเว้นมาตราการทางภาษี (Vat 0%) ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้เอง หรือให้จัดส่งก็ได้เช่นกัน ทางเรายินดีให้บริการ และอำนวยความสะดวกด้านพิธีศุลกากร ใบขนสินค้าขาออก และอื่นๆ