ตรวจเช็คราคาอิฐมอญ (ฺBrick Price) ราคากลางอัพเดทล่าสุด ปี 2559

อิฐมอญ (ฺBrick) สำหรับใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป ภาวะราคาของอิฐชนิดนี้ จะไม่ค่อยเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นราคานิ่งๆ สำหรับผู้ที่กำลังประมาณการหรือหาจังหวะในการซื้อ อิฐชนิดนี้ยังคงสามารถซื้อได้ทุกช่วงเวลา เนื่องจากราคาไม่เปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงน้อยมาก

ราคาอิฐมอญ    

อิฐมอญ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อิฐดินเผา คือ อิฐสำหรับใช้ในการก่อสร้าง มีความคงทนแข็งแรงมากกว่าอิฐบล็อกทั่วไป ผลิตจากดินเหนียวผสมแกลบ หรืออื่นๆ อิฐชนิดนี้เป็นที่นิยมมายาวนาน ปัจจุบันก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ และราคาถูกกว่าอิฐมวลเบา

ราคาอิฐมอญ ย้อนหลัง ม.ค.-มิ.ย. ปี 2559

ราคาอิฐมอญ (Concrete Block Price)ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน

ลำดับ ราคาอิฐมอญ หน่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ราคาเฉลี่ย
1 อิฐมอญ ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม. ก้อน 1.57 1.57 1.57
1.57
1.57 1.57
1.57

แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์ http://www.price.moc.go.th

ราคาอิฐมอญ ปัจจุบัน ก.ค.-ธ.ค. ปี 2558

ราคาอิฐมอญ (Concrete Block Price) ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน

ลำดับ ราคาอิฐมอญ หน่วย   ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ราคาเฉลี่ย
1 อิฐมอญ  ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม. ก้อน 1.57 1.57 1.57
1.57
1.57
1.57 1.57
ราคาอิฐมอญ ย้อนหลัง ม.ค.-มิ.ย. ปี 2558

ราคาอิฐมอญ (Concrete Block Price)ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน

ลำดับ ราคาอิฐมอญ หน่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ราคาเฉลี่ย
1 อิฐมอญ ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม. ก้อน 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57
                 

-