ตรวจเช็คราคาอิฐมวลเบา (Foamed Concrete Block Price) ราคากลางอัพเดทล่าสุด ปี 2559

ราคาอิฐมวลเบา (Foamed Concrete Block Price) ราคากลางกระทรวงพานิชย์ สำหรับท่านที่กำลังติดตามราคา หรือหาจังหวะในการซื้อเพื่อมาใช้ หรือเพื่อขายต่อ หรือสำหรับโครงการบ้าน คอนโด ที่ต้องใช้อิฐมวลเบาในการก่อสร้าง และใช้ในปริมาณมากๆ การดูเรื่องของราคา ณ ช่วงเวลาต่างๆ จึงเป็นประโยชน์ สะดวก และง่ายสำหรับใช้ในการตัดสินใจ

 ราคาอิฐมวลเบา  Foamed Concrete Block Price

อิฐมวลเบา คือ อิฐยุคใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับการใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีคุณสมบัติเด่นคือ น้ำหนักเบา ทนไฟ เก็บเสียง เป็นต้น โดยทั่วไปมีกระบวนการผลิตอยู่ 2 ประเภทคือ

  1. ผลิตโดยไม่ผ่านกระบวนการอบไอน้ำ (Non – Autoclaved System) 
  2. ผลิตด้วยกระบวนการอบไอน้ำความดันสูง (Autoclaved System)

ความแตกต่างระหว่างกระบวนการผลิตทั้งสองแบบคือ หากไม่ผ่านกระบวนการอบไอน้ำ สีของเนื้ออิฐจะมีลักษณะคล้ายปูนซีเมนต์ แต่หากผลิตด้วยกระบวนการอบไอน้ำนั้น สีของเนื้ออิฐจะเป็นเนื้อผลึกสีขาว

ราคาอิฐมวลเบา ปัจจุบัน ม.ค.-มิ.ย. ปี 2559

ราคาอิฐมวลเบา (Foamed Concrete Block Price)ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน

ลำดับ ราคาอิฐมวลเบา หน่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ราคาเฉลี่ย
1 อิฐมวลเบา ตราแอร์บล๊อก ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตร.ม. 165.75 165.75
165.75
165.75
140.00
140.00
157.17  
2 อิฐมวลเบา ตราแอร์บล๊อก ขนาด 20 x 60 x 10.0 ซม. ตร.ม. 221.00 221.00
221.00
221.00
187.00
187.00
209.67
3 อิฐมวลเบา ตราแอร์บล๊อก ขนาด 20 x 60 x 12.5 ซม. ตร.ม. 276.25 276.25
276.25
276.25
234.00
234.00
262.17
4 อิฐมวลเบา ตราแอร์บล๊อก ขนาด 20 x 60 x 15.0 ซม. ตร.ม. 331.50 331.50
331.50
331.50
280.00
280.00
314.33
5 อิฐมวลเบา ตราแอร์บล๊อก ขนาด 20 x 60 x 17.5 ซม. ตร.ม. 386.75 386.75
386.75
386.75
327.00
327.00
366.83
6 อิฐมวลเบา ตราแอร์บล๊อก ขนาด 20 x 60 x 20.0 ซม. ตร.ม. 442.00 442.00
442.00
442.00
374.00
374.00
419.33
7 อิฐมวลเบา ตราอินทรีซุปเปอร์บล็อก ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตร.ม. 147.00 147.00
147.00
147.00
147.00
147.00
147.00
8 อิฐมวลเบา ตราอินทรีซุปเปอร์บล็อก ขนาด 20 x 60 x 9.0 ซม. ตร.ม. 176.00 176.00
176.00
176.00
176.00
176.00
176.00
9 อิฐมวลเบา ตราอินทรีซุปเปอร์บล็อก ขนาด 20 x 60 x 10.0 ซม. ตร.ม. 196.00 196.00
196.00
196.00
196.00
196.00
196.00

แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์ http://www.price.moc.go.th

ราคาอิฐมวลเบา ปัจจุบัน ก.ค.-ธ.ค. ปี 2558

ราคาอิฐมวลเบา (Foamed Concrete Block Price) ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน

ลำดับ ราคาอิฐมวลเบา หน่วย   ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ราคาเฉลี่ย
1 อิฐมวลเบา ตราแอร์บล๊อก ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม.  ตร.ม. 166.75 166.75 166.75 165.75
165.75
165.75 165.25
2 อิฐมวลเบา ตราแอร์บล๊อก ขนาด 20 x 60 x 10.0 ซม. ตร.ม. 221.00 221.00 221.00
221.00
221.00
221.00 221.00
3 อิฐมวลเบา ตราแอร์บล๊อก ขนาด 20 x 60 x 12.5 ซม.
ตร.ม. 276.25 276.25 276.25
276.25
276.25
276.25 276.25
4 อิฐมวลเบา ตราแอร์บล๊อก ขนาด 20 x 60 x 15.0 ซม.
ตร.ม. 331.50 331.50
331.50
331.50
331.50
331.50 331.50
5 อิฐมวลเบา ตราแอร์บล๊อก ขนาด 20 x 60 x 17.5 ซม.
ตร.ม. 386.75 386.75
386.75
386.75
386.75
386.75 386.75
6 อิฐมวลเบา ตราแอร์บล๊อก ขนาด 20 x 60 x 20.0 ซม.
ตร.ม. 442.00 442.00
442.00   442.00 442.00
442.00 442.00    
7 อิฐมวลเบา ตราอินทรีซุปเปอร์บล็อก ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตร.ม. 147.00 147.00 147.00 147.00 147.00 147.00 147.00
8 อิฐมวลเบา ตราอินทรีซุปเปอร์บล็อก ขนาด 20 x 60 x 9.0 ซม. ตร.ม. 176.00 176.00 176.00 176.00 176.00 176.00 176.00
9 อิฐมวลเบา ตราอินทรีซุปเปอร์บล็อก ขนาด 20 x 60 x 10.0 ซม. ตร.ม. 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00

ราคาอิฐมวลเบา ย้อนหลัง ม.ค.-มิ.ย. ปี 2558

ราคาอิฐมวลเบา (Foamed Concrete Block Price)ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน

ลำดับ ราคาอิฐมวลเบา หน่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ราคาเฉลี่ย
1 อิฐมวลเบา ตราคิวคอน ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม.                     ตร.ม. 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00
2 อิฐมวลเบา ตราคิวคอน ขนาด 20 x 60 x 10.0 ซม. ตร.ม. 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
3 อิฐมวลเบา ตราคิวคอน ขนาด 20 x 60 x 12.5 ซม. ตร.ม. 375.005 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00
4 อิฐมวลเบา ตราคิวคอน ขนาด 20 x 60 x 15.0 ซม. ตร.ม. 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
5 อิฐมวลเบา ตราคิวคอน ขนาด 20 x 60 x 20.0 ซม. ตร.ม. 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

-