ตรวจเช็คราคาอิฐบล็อก (Concrete Block Price) ราคากลางอัพเดทล่าสุด ปี 2559

อิฐบล็อก (Concrete Block) หากพูดถึงคำๆนี้ หลายๆคนต้องรู้จัก โดยเป็นอิฐสำหรับก่อสร้างที่หาซื้อและใช้งานได้ง่าย ที่สำคัญคือ ราคาถูก เรามาดูภาวะของราคาอิฐบล็อก ณ ช่วงเวลาต่างๆ เพื่อใช้ในการวางแผนการซื้อกัน

ราคาอิฐบล็อก  Concrete Block Price  อิฐบล็อก

อิฐบล็อก คือ อิฐที่ผลิตขึ้นโดยมีส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ ทราย หินเกล็ด และน้ำ ตามสัดส่วน บรรจุลงในบล็อกมาตรฐานตามแบบต่างๆ แล้วกดอัดด้วยเครื่องกดอัดแรงสูง อฐบล็อกจะมีขนาดเท่ากัน สม่ำเสมอ ซึ่งเป็นที่นิยมมากสำหรับใช้ในการก่อสร้าง ข้อควรระวังคือ อิฐชนิดนี้ความแข็งแรงจะน้อยกว่าอิฐชนิดอื่นๆ 

ราคาอิฐบล็อก ปัจจุบัน ม.ค.-มิ.ย. ปี 2559

ราคาอิฐบล็อก (Concrete Block Price)ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน

ลำดับ ราคาอิฐบล็อก หน่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ราคาเฉลี่ย
1 อิฐบล็อก แบบธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. ก้อน 6.00 6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
2 อิฐบล็อก แบบกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม. ก้อน 12.50 12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
3 อิฐบล็อก แบบช่องลม ขนาด 19 x 19 x 9 ซม. ก้อน 13.08 13.08
13.08
13.08
13.08
13.08
13.08
4 อิฐบล็อก แบบกันฝนลิ้นเดี่ยว ขนาด 19 x 19 x 20 ซม. ก้อน 20.56 20.56
20.56
20.56 20.56
20.56
20.56
5 อิฐบล็อก แบบกันฝนลิ้นคู่ ขนาด 39 x 9 x 9 ซม. ก้อน 24.29 24.29 24.29
24.29
24.29
24.29
24.29
6 อิฐบล็อก แบบกันฝนกระจก ขนาด 19 x 19 x 9 ซม. ก้อน 56.07 56.07 56.07
56.07
56.07
56.07
56.07

แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์ http://www.price.moc.go.th

ราคาอิฐบล็อก ย้อนหลัง ก.ค.-ธ.ค. ปี 2558

ราคาอิฐบล็อก (Concrete Block Price) ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน

ลำดับ ราคาอิฐบล็อก หน่วย   ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ราคาเฉลี่ย
1 อิฐบล็อก แบบธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.             ก้อน 6.50 6.50 6.00
6.00
6.00
6.00 6.17
2 อิฐบล็อก แบบกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม. ก้อน 12.50 12.50 12.50
12.50
12.50
12.50 12.50
3 อิฐบล็อก แบบช่องลม ขนาด 19 x 19 x 9 ซม.
ก้อน 12.00 12.00 12.00
12.00
12.00
12.00 12.00
4 อิฐบล็อก แบบกันฝนลิ้นเดี่ยว ขนาด 19 x 19 x 20 ซม.
ก้อน 22.00 22.00
22.00
22.00
22.00
22.00 22.00
5 อิฐบล็อก แบบกันฝนลิ้นคู่ ขนาด 39 x 9 x 9 ซม.
ก้อน 24.00 24.00
24.00
24.00
24.00
24.00 24.00
6 อิฐบล็อก แบบกันฝนกระจก ขนาด 19 x 19 x 9 ซม.
ก้อน 60.00 60.00
60.00   60.00 60.00
60.00 60.00    

ราคาอิฐบล็อก ย้อนหลัง ม.ค.-มิ.ย. ปี 2558

ราคาอิฐบล็อก (Concrete Block Price)ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน

ลำดับ ราคาอิฐบล็อก หน่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ราคาเฉลี่ย
1 อิฐบล็อก แบบธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.    ก้อน 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
2 อิฐบล็อก แบบกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม. ก้อน 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
3 อิฐบล็อก แบบช่องลม ขนาด 19 x 19 x 9 ซม. ก้อน 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
4 อิฐบล็อก แบบกันฝนลิ้นเดี่ยว ขนาด 19 x 19 x 20 ซม. ก้อน 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00
5 อิฐบล็อก แบบกันฝนลิ้นคู่ ขนาด 39 x 9 x 9 ซม. ก้อน 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
6 อิฐบล็อก แบบกันฝนกระจก ขนาด 19 x 19 x 9 ซม. ก้อน 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

-