ตรวจเช็คราคาอลูมิเนียม (Aluminium Price) ราคากลาง อัพเดทล่าสุด พฤษภาคม ปี 2561

    

อลูมิเนียม คือ โลหะอ่อน เบา ไม่เป็นเงา ไม่เป็นแม่เหล็ก ไม่เกิดประกายไฟ อลูมิเนียมนำไปประยุกต์ใช้งาน อาทิ ภาชนะ เช่น กระป๋อง ฟอยด์ สำหรับงานก่อสร้าง เช่น ประตู หน้าต่าง รางข้าง ลวด เป็นต้น อลูมิเนียมความบริสุทธิ์สูงจะใช้ในอิเล็กทรอนิกส์ 

ราคาอลูมิเนียม ปัจจุบัน ม.ค.-มิ.ย. ปี 2561

อลูมิเนียมแผ่นเรียบ กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับ ราคาอลูมิเนียม แผ่นเรียบ หน่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ราคาเฉลี่ย
1 อลูมิเนียมแผ่นเรียบ 4 x 8 ฟุต หนา 0.30 มม. เบอร์ 30 แผ่น 306.29
306.29
306.29 306.29
306.29 - 306.29
2 อลูมิเนียมแผ่นเรียบ 4 x 8 ฟุต หนา 0.45 มม. เบอร์ 26 แผ่น 448.98
448.98
448.98
448.98
448.98 - 448.98
3 อลูมิเนียมแผ่นเรียบ 4 x 8 ฟุต หนา 0.55 มม. เบอร์ 24 แผ่น 541.44
541.44
541.44
541.44
541.44 - 541.44    

แหล่งข้อมูล : ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์ http://www.price.moc.go.th

ราคาอลูมิเนียม ย้อนหลัง ก.ค.-ธ.ค. ปี 2560

อลูมิเนียมแผ่นเรียบ กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับ ราคาอลูมิเนียม แผ่นเรียบ  หน่วย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ราคาเฉลี่ย
1 อลูมิเนียมแผ่นเรียบ 4 x 8 ฟุต หนา 0.30 มม. เบอร์ 30 แผ่น 293.99 293.99 293.99   300.24   306.29
306.29
306.29  
2 อลูมิเนียมแผ่นเรียบ 4 x 8 ฟุต หนา 0.45 มม. เบอร์ 26 แผ่น 430.66 430.66 430.66 439.91 448.98
448.98
448.98
3 อลูมิเนียมแผ่นเรียบ 4 x 8 ฟุต หนา 0.55 มม. เบอร์ 24 แผ่น 519.34 519.34 519.34 530.34 541.44
541.44
541.44

ราคาอลูมิเนียม ย้อนหลัง ม.ค.-มิ.ย. ปี 2560

อลูมิเนียมแผ่นเรียบ กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) 

ลำดับ ราคาอลูมิเนียม แผ่นเรียบ หน่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ราคาเฉลี่ย
1 อลูมิเนียมแผ่นเรียบ 4 x 8 ฟุต หนา 0.30 มม. เบอร์ 30                      แผ่น 281.69
281.69
293.99 
293.99
293.99
293.99
293.99  
2 อลูมิเนียมแผ่นเรียบ 4 x 8 ฟุต หนา 0.45 มม. เบอร์ 26 แผ่น 412.33 412.33
430.66 
430.66
430.66
430.66
430.66
3 อลูมิเนียมแผ่นเรียบ 4 x 8 ฟุต หนา 0.55 มม. เบอร์ 24 แผ่น
497.24
497.24
519.34 
519.34
519.34
519.34
519.34


-