ท่อไอเสีย, ราคาท่อไอเสีย (Cold-Rolled Pipe Price)

ราคาท่อไอเสีย ราคาสตีลลีดส์ เดือน ตุลาคม ปี 2562

ราคาท่อไอเสีย (Cold-Rolled Pipe Price) ราคาสตีลลีดส์ (Steellead Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับ ราคาท่อไอเสีย หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 ท่อไอเสีย 1"3/8 x 1.4 มม. เส้น 6.88 สินค้าหมด สินค้าหมด
2 ท่อไอเสีย 1"1/2 x 1.4 มม. เส้น 7.46 สินค้าหมด สินค้าหมด
3 ท่อไอเสีย 1"3/4 x 1.4 มม. เส้น 8.84 สินค้าหมด สินค้าหมด
4 ท่อไอเสีย 2" x 1.4 มม. เส้น 10.27 สินค้าหมด สินค้าหมด
5 ท่อไอเสีย 2"3/8 x 1.4 มม. เส้น 12.20 สินค้าหมด สินค้าหมด
6 ท่อไอเสีย 2"1/2 x 1.4 มม. เส้น 12.86 26.05 334.96
7 ท่อไอเสีย 3" x 1.4 มม. เส้น 15.50 สินค้าหมด สินค้าหมด

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว เป็นราคา/เส้น ความยาวมาตรฐาน เส้นละ 6 เมตร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)  **ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาท่อไอเสียขนาดอื่นๆ ได้จากผู้ขาย

ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อสินค้า

ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046
สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ โทร. 086-127-4997 (สุจิน), 083-947-8856 (พัฒนพล) หรือ ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

การชำระค่าสินค้าและบริการ

** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)

การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า

กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาศรีนครินทร์, สาขาเทพารักษ์ 
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน

กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์) 

การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)