ท่อสตีม, ราคาท่อสตีม (Steam Pipe Price)

ราคาท่อสตีม ราคาสตีลลีดส์ เดือน ตุลาคม ปี 2562

ราคาท่อสตีม (Steam Pipe Price) ราคาสตีลลีดส์ (Steellead Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับราคาท่อสตีมหน่วยนน.กก./หน่วยราคา/กก.ราคา/หน่วย (บาท)
1เหล็กท่อสตีม SCH40 SML 1/4เส้น3.6095.99345.56
2เหล็กท่อสตีม SCH40 SML 3/8เส้น4.6090.56416.58
3เหล็กท่อสตีม SCH40 SML 1/2เส้น7.2054.47392.20
4เหล็กท่อสตีม SCH40 SML 3/4เส้น9.8046.94460.04
5เหล็กท่อสตีม SCH40 SML 1"เส้น14.40สินค้าหมดสินค้าหมด
6เหล็กท่อสตีม SCH40 SML 1"1/4เส้น19.4037.48727.16
7เหล็กท่อสตีม SCH40 SML 1"1/2เส้น23.4036.56855.42
8เหล็กท่อสตีม SCH40 SML 2"เส้น32.0031.04993.22
9เหล็กท่อสตีม SCH40 SML 2"1/2เส้น50.5030.751,552.90
10เหล็กท่อสตีม SCH40 SML 3"เส้น65.5030.151,974.78
11เหล็กท่อสตีม SCH40 SML 3"1/2เส้น76.0034.382,612.90
12เหล็กท่อสตีม SCH40 SML 4"เส้น97.0028.122,727.38
13เหล็กท่อสตีม SCH40 SML 5"เส้น121.0030.613,703.64
14เหล็กท่อสตีม SCH40 SML 6"เส้น170.5028.204,808.16
15เหล็กท่อสตีม SCH40 SML 8"เส้น251.0030.797,727.40
16เหล็กท่อสตีม SCH40 SML 10"เส้น367.8031.6911,655.76
17เหล็กท่อสตีม SCH40 SML 12"เส้น478.2033.1015,828.98
18เหล็กท่อสตีม SCH40 SML 14"เส้น567.0035.6020,184.52
19เหล็กท่อสตีม SCH40 SML 16"เส้น739.8034.5525,560.84

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว เป็นราคา/เส้น ความยาวมาตรฐาน เส้นละ 6 เมตร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)  **ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาท่อสตีมขนาดอื่นๆ ได้จากผู้ขาย

ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อสินค้า

ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046
สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ โทร. 086-127-4997 (สุจิน), 083-947-8856 (พัฒนพล) หรือ ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

การชำระค่าสินค้าและบริการ

** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)

การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า

กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาศรีนครินทร์, สาขาเทพารักษ์ 
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน

กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์) 

การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)