ตะแกรงเหล็ก, ราคาตะแกรงเหล็ก (Steel Wire Mesh Price) อัพเดทล่าสุด ตุลาคม ปี 2561

ตะแกรงเหล็ก, ราคาตะแกรงเหล็ก (Steel Wire Mesh Price) สำหรับท่านที่ต้องการทราบภาวะราคาในขณะนี้ เพื่อใช้ประเมินราคาเพื่อวางแผนในการซื้อ มาดูภาวะราคาในช่วงนี้ว่าเป็นอย่างไร เหมาะแก่การซื้อหาในช่วงนี้หรือไม่

ราคาตะแกรงเหล็ก    

ตะแกรงเหล็ก คือ ตะแกรงเหล็กที่ทำมาจากเหล็กเส้นกลมใช้สำหรับเสริมคอนกรีต ผลิตด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ โดยมีมาตรฐานอ้างอิงคือ TIS 737-2531, TIS 747-2531 เป็นต้น ข้อดีของตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปคือ ประหยัด รวดเร็ว และแน่นอน

ราคาตะแกรงเหล็ก ราคาส่วนกลาง กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ ก.ค.-ธ.ค. ปี 2561

ราคาตะแกรงเหล็ก (Steel Wire Mesh Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับ ราคาตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ หน่วย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ราคาเฉลี่ย
1 ตะแกรงเหล็กเส้นกลม เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตร.ม. 27.00 27.00 27.00 - - - 27.00
2 ตะแกรงเหล็กเส้นกลม เหล็ก ศก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตร.ม. 52.50 52.50 52.50 - - - 52.50

แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ http://www.price.moc.go.th

ราคาตะแกรงเหล็ก ราคาสตีลลีดส์ ก.ค.-ธ.ค. ปี 2561

ราคาตะแกรงเหล็ก (Steel Wire Mesh Price) ราคาสตีลลีดส์ กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับ ราคาตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ หน่วย   ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ราคาเฉลี่ย
1 ตะแกรงเหล็กเส้นกลม เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตร.ม. 24.50 24.50 24.50 25.00 - - 24.50
2 ตะแกรงเหล็กเส้นกลม เหล็ก ศก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.
ตร.ม.
47.00 47.00 47.00 47.50 - - 47.00


-