ตรวจเช็คราคาคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete Price) ราคากลางอัพเดทล่าสุด ปี 2559

คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) ปัจจุบันมีผู้ประกอบการจำนวนมากที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับคอนกรีต เนื่องจากการเจริญเติบโตทางด้านอสังหาริมทรัพย์ สิ่งก่อสร้าง และอาคารต่างๆเติมโตอย่างรวดเร็ว หากกำลังมองหาคอนกรีตและวางงบประมาณในการซื้อไว้แล้ว ลองมาเปรียบเทียบราคา ณ ช่วงเวลาต่างๆ และสามารถใช้ในการวางแผนการซื้อในอนาคตได้

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ    

คอนกรีตผสมเสร็จ คือ คอนกรีตที่ได้ทำการชั่ง ตวง วัด และผสมตามอัตราส่วน โดยทำการผสม ณ ที่หนึ่ง แล้วนำไปส่งอีกที่หนึ่งในสภาพที่สด พร้อมใช้งาน วิธีการผลิตแบ่งออกแป็น 3 แบบ คือ

  1. ผสมเสร็จที่หน่วยผลิต คือ เป็นการผสมที่เครื่องผสมอยู่กับที่ แล้วถูกส่งไปทางรถกวน
  2. ผสมเสร็จที่หน่วยผลิตบางส่วน และผสมเสร็จสมบูรณ์ที่รถผสม
  3. ผสมเสร็จสมบูรณ์ที่รถผสม โดยรถผสมทำหน้าที่ผสมตั้งแต่ต้นจนจบ

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ ปัจจุบัน ม.ค.-มิ.ย. ปี 2559

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete Price)ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน

ลำดับ ราคาคอนกรีตผสมเสร็จหน่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ราคาเฉลี่ย
1คอนกรีตผสมเสร็จ ตราซีแพค ลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.ลบ.ม.2,187.00
2,187.00
2,187.00
2,187.00
2,187.00
2,187.00
2,187.00
2คอนกรีตผสมเสร็จ ตราซีแพคลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.ลบ.ม.2,223.00
2,223.00
2,223.00
2,223.00
2,223.00
2,223.00
2,223.00
3คอนกรีตผสมเสร็จ ตราซีแพคลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ลบ.ม.2,259.00
2,259.00
2,259.00
2,259.00
2,259.00
2,259.00
2,259.00
4คอนกรีตผสมเสร็จ ตราซีแพคลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ลบ.ม.2,265.00
2,265.00
2,265.00
2,265.00
2,265.00
2,265.00
2,265.00
5คอนกรีตผสมเสร็จ ตราซีแพคลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ลบ.ม.2,367.00
2,367.00
2,367.00
2,367.00
2,367.00
2,367.00
2,367.00
6คอนกรีตผสมเสร็จ ตราซีแพคลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ลบ.ม.2,412.00
2,412.00
2,412.00
2,412.00
2,412.00
2,412.00
2,412.00
7คอนกรีตผสมเสร็จ ตราซีแพคลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม.ลบ.ม.2,466.00
2,466.00
2,466.00
2,466.00
2,466.00
2,466.00
2,466.00
8คอนกรีตผสมเสร็จ ตราซีแพคลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม.ลบ.ม.2,529.00
2,529.00
2,529.00
2,529.00
2,529.00
2,529.00
2,529.00

แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์ http://www.price.moc.go.th

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ ย้อนหลัง ก.ค.-ธ.ค. ปี 2558

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete Price) ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน

ลำดับ ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ หน่วย   ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ราคาเฉลี่ย
1 คอนกรีตผสมเสร็จ ตราซีแพค ลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ลบ.ม. - - 2,187.00 2,187.00
2,187.00
2,187.00
2,187.00
2 คอนกรีตผสมเสร็จ ตราซีแพคลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ลบ.ม. - - 2,223.00
2,223.00
2,223.00
2,223.00
2,223.00
3 คอนกรีตผสมเสร็จ ตราซีแพคลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.
ลบ.ม. - - 2,259.00
2,259.00
2,259.00
2,259.00
2,259.00
4 คอนกรีตผสมเสร็จ ตราซีแพคลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.
ลบ.ม. - -
2,265.00
2,265.00
2,265.00
2,265.00
2,265.00
5 คอนกรีตผสมเสร็จ ตราซีแพคลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.
ลบ.ม. - -
2,367.00
2,367.00
2,367.00
2,367.00
2,367.00
6 คอนกรีตผสมเสร็จ ตราซีแพคลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม.
ลบ.ม. - -
2,412.00    2,412.00 2,412.00
2,412.00
2,412.00    
7 คอนกรีตผสมเสร็จ ตราซีแพคลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ลบ.ม. - - 2,466.00 2,466.00 2,466.00 2,466.00
2,466.00
8 คอนกรีตผสมเสร็จ ตราซีแพคลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ลบ.ม. - - 2,529.00 2,529.00 2,529.00 2,529.00
2,529.00-