-

ผลงานล่าสุด พฤศจิกายน 2560

การจัดส่งสินค้า 2017/11

30/11/2017 Steellead (รับสินค้าเอง) น้ำหนักรวม 163.00 กิโลกรัม (0.16 ตัน) เอ็ม บี ไลน์ EU256827668TH

30/11/2017 Steellead (กรุงเทพมหานคร) สุขุมวิท 22 น้ำหนักรวม 64.00 กิโลกรัม (0.06 ตัน) 

29/11/2017 Steellead (สุพรรณบุรี) วัดท่าโป่ง น้ำหนักรวม 17,011.90 กิโลกรัม (17.01 ตัน) วัดท่าโป่ง (ใบกำกับส่งหน้างาน)

28/11/2017 Steellead (ปทุมธานี) วัดโบสถ์ น้ำหนักรวม 5,120.00 กิโลกรัม (5.12 ตัน) ที.พี.ซี. คอนกรีตอัดแรง (ใบกำกับส่งหน้างาน) 

25/11/2017 Steellead (รับสินค้าเอง) น้ำหนักรวม 128.00 กิโลกรัม (0.12 ตัน) ช.ไชยภัทร์ก่อสร้าง EU256827708TH

21/11/2017 Steellead (รับสินค้าเอง) น้ำหนักรวม 262.30 กิโลกรัม (0.26 ตัน) ฐิติวรวิศวกรรม EU256827654TH

21/11/2017 Steellead (กรุงเทพมหานคร) ดอนเมือง น้ำหนักรวม 3,792.00 กิโลกรัม (3.79 ตัน) เอ็นเค.เอ็นจิเนียริ่ง (ใบกำกับส่งหน้างาน)

18/11/2017 Steellead (กรุงเทพมหานคร) ดอนเมือง น้ำหนักรวม 7,890.00 กิโลกรัม (7.89 ตัน) เอ็นเค.เอ็นจิเนียริ่ง (ใบกำกับส่งหน้างาน)

18/11/2017 Steellead (รับสินค้าเอง) น้ำหนักรวม 69.70 กิโลกรัม (0.06 ตัน) บี.พี.ดี EU256827739TH

18/11/2017 Steellead (รับสินค้าเอง) น้ำหนักรวม 188.00 กิโลกรัม (0.18 ตัน) เค เอส เอ็ม EU256827725TH

10/11/2017 Steellead (รับสินค้าเอง) น้ำหนักรวม 27.60 กิโลกรัม (0.02 ตัน) เอส แอนด์ พี EU256827711TH

08/11/2017 Steellead (รับสินค้าเอง) น้ำหนักรวม 482.80 กิโลกรัม (0.48 ตัน) ช.ไชยภัทร์ก่อสร้าง EU256827708TH

08/11/2017 Steellead (รับสินค้าเอง) น้ำหนักรวม 465.00 กิโลกรัม (0.46 ตัน) รุ่งเรืองอนันต์ EU256827699TH

07/11/2017 Steellead (รับสินค้าเอง) น้ำหนักรวม 696.00 กิโลกรัม (0.69 ตัน) เอดี ฮีโร่ ชไนเดอร์ EU256827685TH

02/11/2017 Steellead (สมุทรสาคร) มหาชัย น้ำหนักรวม 2,935.00 กิโลกรัม (2.93 ตัน) มงคลการช่าง EU256827671TH

อันดับสินค้าที่จำหน่าย 2017/11

1. เหล็กเส้นข้ออ้อย 16.0 มม. SD40T 10 ม. จำนวน 1,250 เส้น น้ำหนักรวม 19,725 กิโลกรัม

2. เหล็กเส้นกลม 6.0 มม. SR24 10 ม. จำนวน 650 เส้น น้ำหนักรวม 1,443 กิโลกรัม

3. เหล็กเส้นข้ออ้อย 12.0 มม. SD40 10 ม. จำนวน 280 เส้น น้ำหนักรวม 2,486.4 กิโลกรัม

4. เหล็กเส้นกลม 9.0 มม. SR24 10 ม. จำนวน 250 เส้น น้ำหนักรวม 1,247.5 กิโลกรัม

5. เหล็กเส้นข้ออ้อย 16.0 มม. SD40T 12 ม. จำนวน 200 เส้น น้ำหนักรวม 3,792 กิโลกรัม

6. เสาเข็มหกเหลี่ยม 15 ซม. 2 เมตร (กลวง) จำนวน 80 ต้น น้ำหนักรวม 5,120 กิโลกรัม

7. ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (แพ็คละ 10 ขด) จำนวน 50 ขด น้ำหนักรวม 150 กิโลกรัม

8. เหล็กกล่อง 6" x 6" x 3.2 มม. (JIS) จำนวน 20 เส้น น้ำหนักรวม 1,600 กิโลกรัม

9. เหล็กฉาก 25 x 25 x 3.0 มม. จำนวน 20 เส้น น้ำหนักรวม 128 กิโลกรัม

10. เหล็กกล่อง 4" x 2" x 2.30 มม. (JIS G3466) จำนวน 17 เส้น น้ำหนักรวม 482.8 กิโลกรัม

11. เหล็กกล่องเฟอร์นิเจอร์ 1" x 1" x 1.5 มม. จำนวน 14 เส้น น้ำหนักรวม 89.6 กิโลกรัม

12. เหล็กกล่อง 8" x 8" x 4.0 มม. (JIS G3466) จำนวน 10 เส้น น้ำหนักรวม 1,335 กิโลกรัม

13. เหล็กตัวซี 60 x 30 x 10 x 2.3 มม. จำนวน 10 เส้น น้ำหนักรวม 123 กิโลกรัม

14. เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. จำนวน 10 เส้น น้ำหนักรวม 180 กิโลกรัม

15. เหล็กกล่อง 2"3/8 x 1"1/8 x 2.3 มม. (มอก.) จำนวน 10 เส้น น้ำหนักรวม 166 กิโลกรัม

16. เหล็กกล่อง 3" x 1"3/4 x 2.30 มม. (มอก.) จำนวน 10 เส้น น้ำหนักรวม 227 กิโลกรัม

17. เหล็กกล่อง 4" x 3" x 3.00 มม. จำนวน 10 เส้น น้ำหนักรวม 465 กิโลกรัม

18. เหล็กท่อกลม 2" x 1.9 มม. จำนวน 10 เส้น น้ำหนักรวม 163 กิโลกรัม

19. เหล็กกล่องเฟอร์นิเจอร์ 3/4" x 3/4" x 1.5 มม. จำนวน 9 เส้น น้ำหนักรวม 44.1 กิโลกรัม

20. GI 1"1/4 x 1"1/4 x 1.4 มม. จำนวน 4 เส้น น้ำหนักรวม 27.6 กิโลกรัม

21. ตะแกรงเหล็กไวร์เมช 200 x 200 x 5.6 มม. จำนวน 2 ม้วน น้ำหนักรวม 188 กิโลกรัม

22. เหล็กแบน 32 x 3.0 มม.ตัด จำนวน 2 เส้น น้ำหนักรวม 8.6 กิโลกรัม

23. เหล็กกล่อง 8" x 8" x 8.0 มม. (JIS) จำนวน 1 เส้น น้ำหนักรวม 262.3 กิโลกรัม