เหล็กตัวซี 120 x 40 x 20

ขนาด/ความหนา

120 x 40 x 20 x 3.20 มม.

 
เช็ความหนาอื่นๆและราคาได้ที่พนักงานขาย
ครวจสอบปริมาณสินค้าได้ที่พนักงานขาย
  • ขั้นตอนการสั่งซื้อ
  • เช็คใบเสนอราคา