เหล็กฉาก 150 x 150

ขนาด/ความหนา

150 x 150 x 12.00 มม.
150 x 150 x 15.00 มม.
150 x 150 x 19.00 มม.

 
เช็ความหนาอื่นๆและราคาได้ที่พนักงานขาย
ครวจสอบปริมาณสินค้าได้ที่พนักงานขาย
  • ขั้นตอนการสั่งซื้อ
  • เช็คใบเสนอราคา

TIS/JIS Grade : SM400, SM490, SM520, SS400, SS490, SS540