เหล็กกล่อง 1"1/2 x 1"1/2 (38 x 38)

ขนาด/ความหนา

1"1/2 x 1"1/2 x 1.00 มม.
1"1/2 x 1"1/2 x 1.20 มม.
1"1/2 x 1"1/2 x 1.40 มม.
1"1/2 x 1"1/2 x 1.70 มม.
1"1/2 x 1"1/2 x 2.00 มม.
1"1/2 x 1"1/2 x 2.30 มม.
1"1/2 x 1"1/2 x 2.50 มม.
1"1/2 x 1"1/2 x 2.80 มม.
1"1/2 x 1"1/2 x 3.00 มม.
1"1/2 x 1"1/2 x 3.20 มม.

 
เช็ความหนาอื่นๆและราคาได้ที่พนักงานขาย
ครวจสอบปริมาณสินค้าได้ที่พนักงานขาย
  • ขั้นตอนการสั่งซื้อ
  • เช็คใบเสนอราคา