เหล็กกล่อง 2" x 1" (50 x 25)

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร
2. บริการตัดตามความยาวที่กำหนด

 
ติดต่อพนักงานขาย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 061-407-9450 (ธนกฤต)
พร้อมจัดส่ง
  • การขอใบเสนอราคา
  • การสั่งซื้อสินค้า
  • การชำระเงิน
  • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

- อยู่ระหว่างจัดทำข้อมมูล -