เหล็กกล่อง 2" x 1" (50 x 25)

ขนาด/ความหนา

2" x 1" x 1.00 มม.
2" x 1" x 1.20 มม.
2" x 1" x 1.40 มม.
2" x 1" x 1.70 มม.
2" x 1" x 2.00 มม.
2" x 1" x 2.30 มม.
2" x 1" x 2.50 มม.
2" x 1" x 2.80 มม.
2" x 1" x 3.00 มม.
2" x 1" x 3.20 มม.

 
เช็ความหนาอื่นๆและราคาได้ที่พนักงานขาย
ครวจสอบปริมาณสินค้าได้ที่พนักงานขาย
  • ขั้นตอนการสั่งซื้อ
  • เช็คใบเสนอราคา