เหล็กกล่องแบน (Rectangular Steel Tube)

เหล็กกล่อง 1"1/2 x 3/8 (38 x 19)
โปรดตรวจสอบราคาสินค้าจากพนักงานขาย
เหล็กกล่อง 2" x 1" (50 x 25)
โปรดตรวจสอบราคาสินค้าจากพนักงานขาย
เหล็กกล่อง 3" x 1"1/2 (75 x 38)
โปรดตรวจสอบราคาสินค้าจากพนักงานขาย
เหล็กกล่อง 3" x 1"3/4 (75 x 45)
โปรดตรวจสอบราคาสินค้าจากพนักงานขาย
เหล็กกล่อง 3" x 2" (75 x 50)
โปรดตรวจสอบราคาสินค้าจากพนักงานขาย
เหล็กกล่อง 4" x 2" (100 x 50)
โปรดตรวจสอบราคาสินค้าจากพนักงานขาย
เหล็กกล่อง 5" x 3" (125 x 75)
โปรดตรวจสอบราคาสินค้าจากพนักงานขาย
เหล็กกล่อง 6" x 2" (150 x 50)
โปรดตรวจสอบราคาสินค้าจากพนักงานขาย
เหล็กกล่อง 6" x 3" (150 x 75)
โปรดตรวจสอบราคาสินค้าจากพนักงานขาย
เหล็กกล่อง 6" x 4" (150 x 100)
โปรดตรวจสอบราคาสินค้าจากพนักงานขาย
เหล็กกล่อง 8" x 4" (200 x 100)
โปรดตรวจสอบราคาสินค้าจากพนักงานขาย