เหล็กกล่องเหลี่ยม (Square Steel Tube)

เหล็กกล่อง 1"1/2 x 1"1/2 (38 x 38)
โปรดตรวจสอบราคาสินค้าจากพนักงานขาย
เหล็กกล่อง 1"1/4 x 1"1/4 (32 x 32)
โปรดตรวจสอบราคาสินค้าจากพนักงานขาย
เหล็กกล่อง 1/2 x 1/2 (12 x 12)
โปรดตรวจสอบราคาสินค้าจากพนักงานขาย
เหล็กกล่อง 2" x 2" (50 x 50)
โปรดตรวจสอบราคาสินค้าจากพนักงานขาย
เหล็กกล่อง 2"3/8 x 2"3/8 (60 x 60)
โปรดตรวจสอบราคาสินค้าจากพนักงานขาย
เหล็กกล่อง 3" x 3" (75 x 75)
โปรดตรวจสอบราคาสินค้าจากพนักงานขาย
เหล็กกล่อง 3/4 x 3/4 (19 x 19)
โปรดตรวจสอบราคาสินค้าจากพนักงานขาย
เหล็กกล่อง 4" x 4" (100 x 100)
โปรดตรวจสอบราคาสินค้าจากพนักงานขาย
เหล็กกล่อง 5" x 5" (125 x 125)
โปรดตรวจสอบราคาสินค้าจากพนักงานขาย
เหล็กกล่อง 6" x 6" (150 x 150)
โปรดตรวจสอบราคาสินค้าจากพนักงานขาย
เหล็กกล่อง 8" x 8" (200 x 200)
โปรดตรวจสอบราคาสินค้าจากพนักงานขาย